АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ (Правила благоустрою території населених пунктів Белзької міської ради Львівської області)


21.03.2023
ПОШИРИТИ


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

(Правила благоустрою території населених  пунктів Белзької  міської ради Львівської області)

 

 

Назва регуляторного акта – проект рішення Белзької  міської ради Львівської області «Про затвердження Правил благоустрою території населених  пунктів Белзької  міської ради Львівської області».

Регуляторний орган – Белзька  міська рада Львівської області.

Розробник документа – Виконавчий комітет Белзької  міської ради Львівської області.

 

1.  Проблема, яку передбачається розв’язати, шляхом прийняття цього регуляторного акта  

Правила благоустрою території населених пунктів Белзької  міської   ради Львівської області (надалі – Правила) є місцевим нормативно-правовим актом, який встановлює вимоги щодо  благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою міст та сіл Белзької міської ради Львівської області, визначає правові, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою  території. Правила розроблені відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природнього середовища», «Про відходи», «Про дорожній рух», «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення благоустрою території населених пунктів Белзької  міської ради Львівської області, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також громадян за стан благоустрою та санітарний стан, формування сприятливого життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень на території Белзької  міської ради Львівської області.

Благоустрій та території Белзької  міської ради Львівської області передбачає:

 • розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів Белзької міської ради Львівської області у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів об’єктів.
 • організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного,оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.
 • створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

 

2.  Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів

На даний час на території Белзької  міської ради Львівської області «Правила благоустрою території населених  пунктів Белзької  міської ради Львівської області», які потребують оновлення та приведення у відповідність до норм чинного законодавства. Тому є необхідність прийняття нового регуляторного акта.

 

3.  Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міст та сіл; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж.

 

 1. Оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
 • Збереження існуючої ситуації. Відсутність чіткого порядку благоустрою території міст та сіл громади.
 • Відсутність чіткого порядку благоустрою території громади.

Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Белзької  міської ради Львівської області для виконання на території населених пунктів громади, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта Белзької  міської ради Львівської області відповідає чинному законодавству та прямо регулює проблему.

 

5.  Механізм і відповідні заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Способами досягнення цілей регулювання є координація суб’єктів, задіяних у процесі виявлення, прийняття рішення про раціональне використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

 

6.  Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягнення мети, зазначеної у п. 2 цього Аналізу, є можливим завдяки прийняттю рішення Белзької міською радою «Про затвердження Правил благоустрою території населених  пунктів Белзької  міської ради Львівської області» і забезпечується при виконанні та дотриманні суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог положень запропонованого проекту регуляторного акта.

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни у чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування

 

щодо визначення благоустрою, встановлення вимог до суб’єктів господарювання.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Белзької  міської ради Львівської області можна віднести:

 • не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;
 • відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.

 

7.  Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого

регуляторного акта

За результатами прийняття зазначеного рішення Белзькою міською радою Львівської області має бути досягнуто цілі: поліпшення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду громади; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж громади

 

8.  Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Рішення Белзької  міської ради Львівської області «Про затвердження Правил благоустрою території населених  пунктів Белзької  міської ради Львівської області» є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території Белзької  міської ради Львівської області, та строк дії якого визначено з можливістю внесення до нього змін.

 

9.  Показники результативності регуляторного акта

Для даного регуляторного акта було визначено декілька вимірювальних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

Визначення декількох обчислюваних показників результативності регуляторного акта буде безпосередньо пов’язано із цілями регуляторного акта та матиме числовий вимір і прогнозні значення, а саме:

 

 • кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;
 • розміри витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою комунальними службами та підприємствами за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок;
 • розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій;
 • розміри компенсацій відшкодування, заподіяної порушенням правил благоустрою.

Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта будуть витрачатися кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій прилеглих до їх будівель та споруд. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір сміття, витрати на вивезення сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення сміття здійснення протиожеледних заходів.

Передбачається високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом. Саме за цими критеріями можна зробити висновки про результативність регуляторного акта.

 

10.  Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності нормативно-правового акта

При визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження регулятивності регуляторного акта, в разі його прийняття, визначені такі строки проведення базового, повторного і періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Після прийняття рішення Белзькою  міською радою Львівської області «Про затвердження Правил благоустрою території населених  пунктів Белзької  міської ради Львівської області» протягом 11 (одинадцяти) місяців з дня прийняття регуляторного акта, проводиться базове відстеження результативності дії рішення, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

Не пізніше ніж через 2 (два) роки з дня набрання чинності цим актом здійснюється повторне відстеження результативності, де будуть відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження, за результатами якого буде визначена повнота та ефективність регуляторного акта.

Протягом кожних 3 (трьох) років із моменту виконання заходів із проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, буде проводитись періодичне відстеження

 

результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники у порівнянні з попереднім відстеженням регуляторного акта.

 

 

 

Міський голова                                                   Оксана БЕРЕЗА

Приєднані файли