Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб 

 

 

УКРАЇНА

БЕЛЗЬКА МIСЬКА РАДА

Львівської області

ХІІ чергова сесiя  VІІІ скликання

 

Р I Ш Е Н Н Я

Від 29 жовтня 2021 року                   м.Белз                                   № 367

      

Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб

 

Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.170 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010р. №1253 "Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб", наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 02.12.2019р. №287 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2020 рік" та з метою недопущення втрат бюджету та забезпечення надходжень з податку на доходи фізичних осіб від здачі в оренду об’єктів нерухомого майна, Белзька міська рада Львівської області,-

 

                                                        ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити розрахунок мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб та встановити мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб з урахуванням місцезнаходження і функціонального використання нерухомого майна згідно з додатком.
  2. Дане рішення вступає в дію з 01.11.2021 року.
  3. З 01.11.2021 року вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 14.06.2016р. №124 "Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Белз»".
  4. Рекомендувати Головному управлінню ДПС в Львівській області при здійсненні контролю за повнотою надходжень податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна керуватися даним рішенням.
  5. Першому заступнику мiського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Т.Стародубу забезпечити оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації.
  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, соціального захисту та медицини.

 

Міський голова                                               Оксана БЕРЕЗА

Додаток
до рішення сесії

Белзької міської ради

Львівської області

№ 367 від 29.10.2021р.

 

Розрахунок

мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб

 

Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб визначається згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1253 "Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб".

 

  1. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою за формулою:

П = З х Р,

де

П - мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно у гривнях;

З - загальна площа орендованого нерухомого майна у квадратних метрах;

Р - мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна з урахуванням його місцезнаходження, інших функціональних та якісних показників, що встановлюється органом місцевого самоврядування, на території якого розміщене зазначене майно, у гривнях.

 

  1. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб розраховується за формулою:

 

Р = (Рн /(К х 12)) х М х Ф,

де

        Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у гривнях;

        Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого обʼєкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях.  

        Прогнозний середньорічний показник опосередкованої вартості спорудження житла в Львівській області на 2020 рік (з урахуванням податку на додану вартість)  затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 02.12.2019р. №287 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2020 рік" та становить 13562 грн;

К - коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта (від 5 до 100 років). Відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.1998 року №215 "Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання" визначений клас будівель по капітальності та строках їх служби. Середній строк експлуатації другого – пʼятого класу – 100 років;

        М - коефіцієнт місцезнаходження об’єкта нерухомого майна. У разі розміщення такого обʼєкта у центральній, курортній, історичній або заповідній зоні населеного пункту зазначений коефіцієнт дорівнює 2, близько від центру – 1,5, далеко від центру – 1, а саме:

І зона – 2

ІІ зона – 1,5

ІІІ зона – 1;

        Ф – вид функціонального використання об’єкта нерухомого майна. У разі використання такого обʼєкта для провадження:

    - виробничої діяльності коефіцієнт дорівнює 2;

    - іншої комерційної діяльності коефіцієнт дорівнює 3;

    - некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб коефіцієнт дорівнює 1.

   

         Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб з урахуванням місцезнаходження і функціонального використання об’єкта нерухомого майна (у гривнях з урахуванням податку на додану вартість)

 

Місцезнаходження об’єкта нерухомого майна

 

 

Функціональне використання об’єкта нерухомого майна

Некомерційна діяльність, у т.ч. для проживання фізичних осіб

Виробнича діяльність

Інша комерційна діяльність

І зона

22,6

45,20

67,80

ІІ зона

16,95

33,90

50,90

ІІІ зона

11,30

22,60

33,90

 

 

 

 

Міський голова                                               Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

Приєднані файли
№367 про мінімальний розмір оренди (1).doc