Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Белзької міської ради Львівської області 

 

                                                  

УКРАЇНА

БЕЛЗЬКА МIСЬКА РАДА

Львiвської областi

ХХ чергова сесiя  VІІІ скликання

Р I Ш Е Н Н Я

 

Від 14 липня 2022р.                        м.Белз                                      № 610

 

 

Про затвердження Правил благоустрою

території населених пунктів

Белзької міської ради Львівської області

 

 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту», з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, утримання у належному стані будівель, споруд, інженерних споруд, території та  санітарного очищення територій населених пунктів  громади,  Белзька мiська рада Львівської області, -

 

ВИРIШИЛА:

 

 1. Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів Белзької міської ради Львівської області, що додаються.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійна депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

 

 

 

Міський голова                                                           Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням сесії

Белзької міської ради

Львівської області

                                                       № 610 від 14.07. 2022р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила

 благоустрою території населених пунктів Белзької міської ради Львівської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

3

Розділ 2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….

 

7

Розділ 3. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів……………………………………………..

 

14

Розділ 4. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування………………………………………………..

 

16

Розділ 5. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій………………………………………………………………………………..

 

16

Розділ 6. Вимоги до санітарного очищення території………………………………

17

Розділ 7. Порядок санітарного очищення території Белзької міської ради Львівської області………………………………………………………………..

 

18

Розділ 8. Порядок зимового утримання території Белзької міської ради Львівської області………………………………………………………………..

 

21

Розділ 9. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні……………………………………………………...

 

22

Розділ 10. Порядок розміщення малих архітектурних форм……………………….

23

Розділ 11. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів……………………………………………………………………..

 

24

Розділ 12. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території………………………………………………………………………………..

 

24

Розділ 13. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг……………………………….

 

 

25

Розділ 14. Порядок проведення робіт на об’єктах будівництва…………………….

26

Розділ 15. Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою………...

27

Розділ 16. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях…………………

29

Розділ 17. Вимоги щодо утримання тварин…………………………………………

32

Розділ 18. Обмеження   при використанні  об'єктів  благоустрою…………………

33

Розділ 19. Додаткові вимоги до сільської місцевості (старостинські округи)…….

35

Розділ 20. Відповідальність за порушення правил благоустрою…………………...

36

Розділ 21. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою…………

37

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

 1. Правила благоустрою території населених пунктів Белзької міської ради Львівської області  (надалі – Правила) є місцевим нормативно-правовим актом, який встановлює вимоги щодо  благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою міст та сіл Белзької міської ради Львівської області, визначає правові, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою  території.
 2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

Автомобільна дорога (вулиця) – частина територій в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху.

Балансоутримувач -- власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання.

Благоустрій населених пунктів -- комплекс робіт з інженерного захисту, поновлення та відновлення дорожнього покриття, засобів організації та регулювання дорожнього руху, забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Бульвар -- озеленена територія вздовж вулиці для пішохідного руху і короткочасного відпочинку.

Відходи -- будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Вулично-дорожня мережа -- призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Вулиця -- автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населеного пункту.

Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

Дорожнє покриття -- укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

Заходи з благоустрою -- роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Кладовище -- відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

Користувачі дорожніх об’єктів -- учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

Лісопарк – лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

Майданчик для відпочинку – об’єкт благоустрою, на якому здійснюється короткочасний відпочинок мешканців житлових масивів.

Майданчик сезонної та виносної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного та тимчасового характеру.

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності -- одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Санітарне очищення – комплекс заходів, які забезпечують належний санітарний стан території міста у відповідності до вимог чинного законодавства .

Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

Місце для організації ярмарків, атракціонів, виносної торгівлі, культурно-масових заходів - об’єкт благоустрою міста з визначенням місця проведення, яка використовується для проведення ярмарків, атракціонів, виносної торгівлі, культурно-масових заходів.

Об’єкт культурної спадщини -- визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Пам’ятка – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Переліку пам’яток архітектури місцевого значення.

Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

Прибудинкова територія -- територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

Прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

Проїзна частина -- частина автомобільної дороги та вулиці, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

Рекламні засоби (з обладнанням) -- це елементи благоустрою міста, МАФи, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

Сквер – упорядкована й озеленена ділянка з вертикальними насадженнями, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення міста та призначена для короткочасного відпочинку населення.

Сад (мікрорайонний сад) – упорядкована ділянка з вертикальними фруктовими насадженнями, призначена для вирощування та збору фруктової продукції.

Спортивні споруди -- окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

Суб’єкти у сфері благоустрою Белзької міської ради Львівської області-- учасники відносин, а саме: орган державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

Територія -- сукупність земельних ділянок, на якій розміщені об’єкти загального користування: парки, сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, шляхи, мости, шляхопроводи, площі, майдани, набережні, прибудинкові території, пляжі, кладовища; рекреаційні, оздоровчі, навчальні, спортивні, історико-культурні об’єкти, об’єкти промисловості, комунально-складські та інші у межах населеного пункту.

Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці та/або головного входу.

Шляхопровід -- інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з’їзду на іншу дорогу.

Ярмарок – захід, під час якого надаються в тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.

Елементи благоустрою:

 • покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;
 • зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;
 • фасади будинків та споруд;
 • будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
 • будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

 • спортивні споруди;
 • обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
 • обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;
 • технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, станцій метро, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;
 • засоби та обладнання зовнішньої реклами;
 • ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;
 • телефонні автомати загального користування;
 • тимчасові споруди для підприємницької діяльності;
 • малі архітектурні форми некомерційного призначення;
 • шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;
 • урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

с- адові лави;

 • вуличні годинники, меморіальні дошки;
 • громадські вбиральні;
 • криниці приватного та загального користування;
 • постійні та тимчасові огорожі;
 • інші елементи благоустрою.

Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій населеного пункту, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

До об’єктів благоустрою належать:

 • території загального користування:
 • парки (лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі та інші), рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;
 • пам’ятки культурної та історичної спадщини;
 • майдани, площі, бульвари;
 • вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки;
 • пляжі;
 • кладовища;
 • місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);
 • місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;
 • місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі, атракціонів, виносної • торгівлі, культурно-масових заходів;
 • інші території загального користування в межах населеного пункту;
 • прибудинкові території;
 • території будівель та споруд інженерного захисту територій;
 • території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території, надані їм на праві власності, оренди чи праві користування відповідно до закону, території санітарно-захисних зон;

прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

«червоні лінії» – визначені в містобудівній документації (генеральним планом населеного пункту) - межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів»«Про регулювання містобудівної діяльності»«Про охорону культурної спадщини»«Про місцеве самоврядування в Україні»«Про органи самоорганізації населення».

 1. 3. Правила є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території Белзької міської ради Львівської області органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, їх посадовими та службовими особами, органами самоорганізації населення, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території Белзької міської ради Львівської області.
 2. 4. Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою, спрямовуються на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.
 3. 5. Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 1. 6. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення Правил благоустрою територій населених пунктів Белзької міської ради Львівської області згідно з вимогами законодавства України.

 

 

IІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

 

 

 1. Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

 1. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15Закону України «Про благоустрій населених пунктів» таПорядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

 1. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів»«Про охорону навколишнього природного середовища»«Про оцінку впливу на довкілля», а також:

- Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

- Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;

- Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

- ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

 • Збирання опалого листя на території парків, рекреаційних зон, садів, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках, партерних газонах, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється.
 • Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків забороняється.
 • На територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків суворо забороняється:
 • пошкодження елементів благоустрою.

          - проведення господарської i пiдприємницької дiяльностi без погодження документацiї в установленому порядку;

          - незаконна вирубка i пошкодження дерев та чагарникiв, а також знищення i пошкодження природного трав’яного покриву, газонiв, квiтникiв;

               - їзда верхи, в’їзд i проїзд всiх видiв транспортних засобiв, крiм спецiалiзованого автотранспорту та випадкiв проведення господарських заходiв, пов’язаних iз забезпеченням функцiонування зазначених об’єктiв i здiйснення   природоохоронних заходiв;

               - вигул собак за межами встановлених для цього мiсць;

               - самовiльне встановлення мангалiв, випалювання сухої рослинностi або її залишкiв, а також спалювання чи захоронення деревини та iнших матерiалiв;

               - знищення або пошкодження iнформацiйно-охоронних щитiв, межових, охоронних i господарських знакiв, пошкодження алей, стежок, рекреацiйних об’єктiв i паркової мебелi;

               - невжиття заходiв з попередження або лiквiдацiї негативних наслiдкiв господарської i рекреацiйної дiяльностi, аварiй, несприятливих природних явищ та iншого шкiдливого впливу на збереження природних комплексiв i ландшафтiв парку;

               - застосування пестицидiв, псування та забруднення земель хiмiчними i радiоактивними речовинами, паливно-мастильними матерiалами, неочищеними стiчними водами та iншими вiдходами, влаштування смiттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та iнших будь-яких матерiалiв, посипання льоду i снiгу сiллю на алеях парку;

               - розмiщення на деревах рекламних щитiв, електропроводiв та електрогiрлянд, добування з дерев соку i живицi, нанесення їм механiчних пошкоджень;

               - залишення дерев та гiлок з механiчними пошкодженнями, буреломних дерев, а також залишкiв деревини на термiн бiльше 3 днiв пiсля проведення догляду за зеленими насадженнями;

               - будь-яка дiяльнiсть, що може негативно вплинути на стан збереження природних комплексiв.

3.4. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

3.5. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

3.6. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м-2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3.

3.7. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

3.8. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

3.9. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

3.10. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.

3.11. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

 1. 4. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.
 2. 5. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

 1. 6. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про дорожній рух»;

Закону України «Про автомобільні дороги»;

Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

6.1. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

6.2. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

6.3. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

- забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

- утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

 - у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

6.4. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

розміщувати споруди та об’єкти;

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

встановлювати намети;

випасати худобу, свійську птицю та інших тварин;

скидати сніг.

6.5. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

6.6. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

6.7. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

6.8. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух»«Про автомобільні дороги».

 1. 7. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

 1. Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих правил, встановленого порядку паркування.

8.1. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

8.2. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

 1. 9. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу УкраїниЗакону України«Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.
 2. 10. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

На території кладовищ забороняється:

 • порушувати тишу та порядок;
 • проводити підрізання, посадку та пересадку дерев, кущів без погодження з балансоутримувачем;
 • розміщувати сміття після прибирання могил у невідведених для цього місцях;
 • розпалювати багаття, брати ґрунт, різати дерн, довго зберігати будівельні та інші матеріали (крім спеціально відведених для цієї мети місць);
 • користуватися автомобільним транспортом, мотоциклами без дозволу балансоутримувача;
 • кататись на велосипедах, санках, лижах та ковзанах;
 • вигулювати або випасати тварин;
 • перебувати на території місця поховання для виконання робіт з облаштування могил та встановлення намогильних споруд після часу, дозволеного розпорядком дня .
 1. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.
 2. 12. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
 3. 13. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

 

ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

 

 1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ цих правил.

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

В = Пз х Сбв,

де

Пз

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

Сбв

-

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

 1. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

- забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

- забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

- регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

- утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

- очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

- спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

- регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

- регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, борщівника Сосновського інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

- здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

- вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

- проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

- усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

 1. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

 

 1. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

 

 1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Типовими правилами.
 2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.
 3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.
 4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.
 5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

 1. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.
 2. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

 

 

 1. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

 

 

 1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

 1. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.
 2. Утримання споруд інженерного захисту територій здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до державних нормативних документів та цих Правил.
 3. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій має забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.
 4. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

 

 

VІ. Вимоги до санітарного очищення території

 

 

 1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.
 2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.
 3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

Закону України «Про відходи»;

Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070;

Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373.

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

 

 

VІІ. Порядок санітарного очищення території Белзької міської ради Львівської області

 

 

 1. Санітарне очищення території населеного пункту Белзької міської ради Львівської областіздійснюється на підставі розробленої та погодженої в установленному порядку схеми, включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території населених пунктів відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень виконкому міської ради, чинного законодавства.
 2. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вжиття протиожеледних заходів:

- покриття проїзної частини загальноміських площ, вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, бульварів, площ здійснюється за кошти міського бюджету -- покладається на уповноважені виконкомом міської ради підприємства;

- тротуарів, покриття проїзної частини місцевих (внутрішньоквартальних) доріг, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, на відстані 10 метрів по периметру, -- покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконком міської ради, або уповноважені ним органи;

- дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку -- покладається на балансоутримувача будівель (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

- дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, -- покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

- тротуарів, територій, прилеглих до торгових центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстань до бордюрного каменю, який обмежує проїзну частину вулиці, та 20 м. по інших сторонах периметру, а також палаток, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі, на відстані 10 метрів по периметру, -- покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

- охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

- прилеглих до АЗС, на відстань до бордюрного каменю, що обмежує проїзну частину вулиці, та на відстань 20 метрів по периметру – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

- прилеглих до гаражів -- 20 метрів по периметру – покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників, користувачів (якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів; власники окремо стоячих гаражів прибирають прилеглу територію на відстані 5м. по периметру.

- прилеглих до центрально-теплових пунктів, перекачуальних станцій, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 м. – покладається на підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти;

- автобусних, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок, парковок маршрутних таксі – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані зупинки (далі – підприємства транспорту) у радіусі 20 метрів від облаштування зупинки, стоянки, парковки;

- автобусних, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок маршрутних таксі, крім кінцевих, – покладається на відповідні підприємства або інших осіб, на яких покладений обов’язок щодо механізованого та ручного прибирання відповідних територій, на яких розміщені такі зупинки;

- місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, крім кінцевих, де відсутні об’єкти торгівельної діяльності та які розміщені не на прибудинковій території – покладається на осіб, визначених виконавчим комітетом міської ради;

- зелених насаджень парків, гідропарків, парків культури та відпочинку, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних та санітарно-захисних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів, якщо інше не передбачено угодами на здійснення благоустрою;

- вокзалів – покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі;

- ринків – покладається на відповідні підприємства, фізичних осіб – підприємців, що утримують майно ринків на балансі.

 1. Рішенням виконкому міської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міської територіальної громади.
 2. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю;

забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані;

регулярне прибирання місць встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд. Прибирання контейнерних майданчиків здійснює надавач послуг;

вивезення сміття з територій загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, здійснювати один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж один раз на тиждень.;

утримувати приміщення громадських туалетів, вигрібні ями приватних будинковолодінь у належному санітарному та технічному стані;

встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це експлуатуючі організації. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 15 см, видаляти сухостійні чагарники, сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;

регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, борщівника Сосновського інших карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

проводити заходи по боротьбі з гризунами, синантропними комахами та безпритульними тваринами;

проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

не допускати пошкодження елементів благоустрою мтг, розташованих на прилеглих територіях;

з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

проводити відновлення об’єктів благоустрою після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

 1. Підприємства, організації, інші субєкти господарювання на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.
 2. Миття сміттєзбірників (крім урн), контейнерів для побутових відходів здійснювати у відповідності до Державних санітарних норм і правил. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування необхідно у радіусі 1,5 м.
 3. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні відповідати Державним санітарним нормам та правилам утримання територій населених місць, затвердженим Наказом Міністерства охорони здоров’я України 17.03.2011 N 145, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за № 457/19195.
 4. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.
 5. Створення несанкціонованих сміттєщвалищ, розглядається як факт забруднення навколишнього середовища відходами споживання, що тягне за собою цивільно-правову й адміністративну відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 6. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

 

 

VШ. Порядок зимового утримання території Белзької міської ради Львівської області

 

 

1.Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій має забезпечити нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

1.1. Підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Прибирання снігу проводити до асфальтного покриття. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;

1.2. Видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м. від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні вивозитися на відведені для цього ділянки або сміттєзвалище, інші місця, визначені міськвиконкомом.

1.3. Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском, шлаком або піщано-соляною сумішшю. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

1.4. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами уповноваженими виконкомом міської ради підприємствами, підприємства, організації та установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

1.5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

 1. 2. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

 

ІХ. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

 

 1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додаткудо цих Правил.
 2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

 

Х. Порядок розміщення малих архітектурних форм

 

 1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».
 2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

 1. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

 1. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.
 2. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.
 3. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.
 4. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.
 5. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.
 6. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

 

ХІ. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

 

 1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України«Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Типових правил.
 2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
 3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог Типових правил та правил благоустрою населеного пункту, затверджених органами місцевого самоврядування, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, міські ради відповідно до статті 40Закону України «Про благоустрій населених пунктів» можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.
 4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

ХІІ. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

 

 1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

 1. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
 2. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.
 3. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.
 4. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).
 5. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

 

 

ХІІІ. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють

торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

 

 

 1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг.
 2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, ринків, сфери послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, косіння трав, збір та вивезення сміття та снігу, не допускати їх накопичення; забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації виносної торгівлі на відстані до бордюрного каменя, який обмежує проїздну частину вулиці та 20 м з інших сторін по периметру.
 3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїздній частині вулиць, тротуарах, інших триторіях загального користування.
 4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків, а також торгувати з рук, землі або іншим чином у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку (з розрахунку забезпечення допустимої кількості смуг руху пішоходів для відповідної категорії місця загального користування).
 5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини, не обмежуючи руху пішоходів.

 

 

          ХІV. Порядок проведення робіт на об’єктах будівництва

 

 

 1. До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами організації будівництва та виконання робіт:

- встановити огородження згідно будгенплану в межах відведеної земельної ділянки;

- обладнати і позначити покажчиками та знаками шляхи об’їзду транспорту і проходу пішоходів (пішохідні галереї, настили, поручні, мостки, обладнані об’їзди, дорожні знаки тощо);

- до початку виконання робіт, які супроводжуються знесенням зелених насаджень, встановлюються щити, на яких знаходиться інформація про запланований вид робіт, строки проведення робіт, графічне зображення об’єкта, кількість знесених та пересаджених зелених насаджень, проект (план) благоустрою та озеленення території, а також про показник впливу (шуми, викиди забруднюючих речовин), зміни гідрогеологічних умов та плани щодо вжиття природоохоронних заходів по зменшенню шкідливих впливів на навколишнє середовище;

- обладнати виїзди пунктами мийки коліс автотранспорту із замкнутим циклом водооберту та утилізації стоків води. Не допускається винос болота та будівельних відходів колесами автотранспорту з будівельних майданчиків на благоустроєні території. Прилеглу територію виїзду забезпечити твердим тимчасовим покриттям.

- закрити фасади будівель та споруд, які виходять на вулиці, магістралі та площі, навісними декоративно-сітчатими огородженнями;

 1. Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць розриття повинні мати охайний зовнішній вигляд: вичищені від сміття, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх наклейок, об’яв та насипів.
 2. Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами, стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.
 3. При проведенні робіт на проїзній частині вулиць та магістралей в якості огорожі використовуються дорожні блоки із полімерних матеріалів.
 4. Організації, які виконують роботи на проїзній частині вулиць та магістралях, повинні укомплектувати місця проведення робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху: дорожніми знаками з покращеними світлотехнічними характеристиками, ліхтарями, спеціальною уніформою зі світловідбиваючими вставками для дорожніх робітників та маячками помаранчевого кольору для дорожньої техніки.
 5. В цілях безпеки пішоходів в місцях близького розміщення об’єктів, які будуються або реконструюються, з боку пішохідної зони, над огорожею встановлюються захисні козирки, а на тротуарі – настил для пішоходів, облаштований перилами зі сторони руху транспорту.
 6. Сітчасті огорожі для фасадів будівель та споруд виконуються із сіток, які спеціально передбачені для цих цілей, а також інших видів сіток, придатних за своїми декоративними, пожежобезпечними якостями та міцністю, які зберігають свої якості не менше одного року. Рекомендований колір сітчастої огорожі : зелений, світло-жовтий або світло-сірий.
 7. Огорожі із сіток навішуються на спеціально виготовлені для цього кріплення на фасаді будівель або на конструкцію риштувань при їх наявності. Сітка натягується та закріплюється по всій поверхні для придання їй жорсткості. Не допускається наявність значних скривлень та провисань, які надають поверхні екрана неохайний вигляд.
 8. Огорожі на будівельних майданчиках повинні бути щитовидні, висотою до 3-х метрів. За належне утримання огорожі несе відповідальність власник земельної ділянки і забудівник.

 

 

 ХV. Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою

 

 

 1. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі дозволу на порушення благоустрою (виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що спричиняють пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається, згідно Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013р., виконавчого комітету Белзької міської ради на наступних умовах:

- виконання робіт без отримання дозволу або по закінченню вказаних у дозволі термінів (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу, повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами;

- видача дозволу на проведення робіт, пов’язаних з розриттям території населеного пункту, проїзної частини вулиць, магістральних вулиць та шляхів, проводиться тільки за дозволом виконавчого органу Белзької міської ради;

- підприємство, установа, організація або її керівник, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація ;

- дозвіл повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;

Особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов’язана до їх початку:

 

- обгородити місце розриття стандартними бар’єрами, пофарбованими в яскраві кольори;

- при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору;

- встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

- на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об’їзду;

- встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;

В дозвіл обов’язково вноситься інформація про організації, які виконавець робіт зобов’язаний повідомити по телефону про початок робіт та запросити їх на місце ліквідації аварії. З метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов’язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов’язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників.

Керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов’язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій.

Організація або особа, яка відповідає за виконання робіт, несе відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили.

Забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями.

Доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, зелених насаджень.

При виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт.

Місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будмайданчиків повинні бути влаштовані під’їзні дороги з твердим покриттям.

В місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка.

Для меншого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водоканалізаційних, телефонних та інших колодязів.

Відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі терміни з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки.

Зворотної засипки при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з пошаровим утрамбуванням на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїзної частини.

Якщо протягом двох років після здачі траншеї (котловану) під відновленним дорожнім покриттям утворяться осідання, що викликають необхідність повторного виконання дорожніх робіт, такі роботи здійснюються за рахунок підприємства, установи, організації, що виконувала розкопки. Ця умова обов’язково вказується у дозволі на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення об’єкту благоустрою.

Відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на головних магістралях, бульварах, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в терміни, вказані в дозволі .

Виконання робіт включає відновлення благоустрою: відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою.

Компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів.

При аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розриття вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою всіх організацій, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з подальшим оформленням (не більше доби) відповідного дозволу. При відсутності дозволу, збільшення строку або об’єму проведення робіт, розриття вважається самовільним.

У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою у зв’язку з погодними умовами виконавець робіт проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття в період сприятливих погодних умов у встановлений у дозволі термін.

Власник мереж несе відповідальність за своєчасне і якісне відновлення благоустрою після виконання ремонтних робіт на мережах.

 1. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновлення об’єктів благоустрою здійснює виконавчий комітет Белзької міської ради.

 

 

ХVІ. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

 

 

 1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму та інших фізичних факторів на здоров’я населення зобов’язані:

- здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

 -  забезпечувати в прилеглих житлових будинках, прилеглих жилих та нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення та не перевищував допустимі норми в денний та в нічний час з 22.00 до 8.00 (згідно Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2011 р. №145) ;

- додержуватися під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівня звучання та таких рівнів шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він не перевищував допустимі у денний та в нічний час норми;

- додержуватися під час роботи підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального бізнесу), побутового обслуговування, які розташовані в жилих будинках, таких рівнів шуму, щоб у прилеглих жилих будинках і в прилеглих жилих приміщеннях він був у межах допустимих норм;

- вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

житлових будинках і прибудинкових територіях;

лікувальних  закладах,  закладах освіти, культури;

готелях і гуртожитках;

закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу;

парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

 1. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
 2. Забороняється:

    - гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об’єктах у нічний час з 22.00 до 8.00;

 

      - проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних закладів, розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежилих приміщеннях, інших захищених об'єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, жилих приміщень про початок робіт і час їх завершення. Рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих жилих приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати нормативного. Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 до 9.00 та у святкові і неробочі дні впродовж доби. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово;

     - встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на значну потужність протягом доби;

     - проводити реконструкції доріг та збільшувати пропускну спроможність та якісний склад автотранспортних потоків без узгодження з органами Національної поліції України.

      - стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 22.00 до 6.00.

 1. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

-  попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

- надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

- попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

- проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування;

- роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста, інших свят, проведення спортивних змагань відповідно до рішень виконкому міської ради та розпоряджень міського голови;

- проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом міської ради.

 

 1. При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобілями перевізників сміття, по доставці різноманітних товарів для обслуговування житлових будинків та їх інженерного обладнання не допускати перевищення рівнів шуму на прибудинкових територіях у нічний час з 22-00 до 8-00 год. та вживати заходів щодо максимального обмеження шуму від роботи обладнання автотранспорту.

 

 

 

 

ХVП. Вимоги щодо утримання тварин

 

 

 1. Правила утримання тварин розроблені у відповідності до Закону України “Про ветеринарну медицину” .
 2. Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи, організації крім установ Міністерства оборони, Служби безпеки i Міністерства внутрішніх справ України, а також на громадян, що утримують собак, котів, інших тварин.
 3. Фiзичнi та юридичнi особи, що утримують тварин, зобов'язанi суворо дотримуватись вимог Законiв України “Про захист тварин вiд жорстокого поводження“, “Про тваринний свiт“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про ветеринарну медицину“, “Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення“, “Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб“ та iнших нормативно-правових актiв України, санiтарно-гiгiєнiчних i ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав i законних iнтересiв iнших фiзичних та юридичних осiб i не створювати загрози безпецi людей, а також тварин, у тому числi через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвiння.
 4. Домашнiх тварин дозволяється утримувати:

4.1. у квартирах, в яких проживає одна сiм'я (за умови згоди всiх членiв сiм'ї), а також у будинках, що належать фiзичним особам на правах приватної власностi;

4.2 у квартирах, де проживає кiлька сiмей - лише за письмовою згодою всiх мешканцiв квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашнiх тварин у мiсцях загального користування;

4.3 у "зоокутках" дитячих, освiтнiх, наукових, санаторно-курортних та оздоровчих закладiв - з дозволу вiдповiдного органу за погодженням з органами державної санiтарно-епiдемiологiчної служби та ветеринарної медицини. Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постiйного догляду за тваринами вiдповiдно до вимог законодавства України та цих Правил;

4.4 у вiльному вигулi на iзольованiй, добре огородженiй територiї (в iзольованому примiщеннi);

4.5 юридичним особам: для охорони - в обладнаних примiщеннях; сторожовi собаки випускаються на територiю лише пiсля закiн-чення робочого дня, коли робiтники та вiдвiдувачi покинули територiю.

 1. Обов’язки власників собак, котів та інших тварин:

- дотримуватися санiтарно-гiгiєнiчних норм експлуатацiї житлового примiщення, де утримується домашня тварина (мiсце постiйного утримання), та норм спiвжиття;

- забезпечувати домашнiй тваринi необхiднi умови, що вiдповiдають її бiологiчним, видовим та iндивiдуальним особливостям, вiдповiдно до вимог Закону України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження", дбати про домашню тварину, людяно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, забезпечувати їй достатню кiлькiсть їжi та постiйний доступ до води;

- забезпечувати своєчасне надання домашнiй тваринi ветеринарних послуг (обстеження, лiкування, щеплення тощо);

- зареєструвати у ветеринарнiй установi собак, котiв та iнших тварин вiком вiд двох мiсяцiв i бiльше. При змiнi мiсця проживання або при змiнi власника необхiдно перереєструвати собак, котiв та iнших тварин у ветеринарнiй установi;

- мати на тварину ветеринарнi паспорти;

- щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхiдне - котiв та iнших тварин, у ветеринарну установу для огляду, iмунiзацiї проти сказу i лiкувально-профiлактичних обробок;

- повiдомляти протягом 5-ти днiв ветеринарну установу, що обслуговує певний район, про придбання собаки, кота чи дикої тварини, а також про переїзд з нею в iнший населений пункт;

- про захворювання собаки, кота та iнших тварин негайно повiдомляти ветеринарну установу;

- негайно повiдомляти заклади охорони здоров'я i ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою чи котом людини, свiйської або домашньої тварини, а також доставляти у державну ветеринарну установу собак i котiв, якi покусали людей чи тварин або заподiяли їм травми, для огляду i карантинування протягом 10-ти днiв, а покусаних тварин - для огляду i лiкування;

- тримати сторожових собак на прив'язi i спускати їх з прив'язi лише у закритих дворах, що виключає можливiсть втечi; про наявнiсть собак застерiгати написом на будинках, дворах i на вулицях; прибирати у всiх випадках екскременти тварин;

- здавати домашнiх тварин до притулкiв у разi неможливостi або небажання подальшого утримання цих тварин;

- забезпечити наявнiсть на домашнiй тваринi нашийника з iдентифiкуючими позначками (кличкою тварини, прiзвищем, адресою та телефоном особи, яка утримує домашню тварину);

- сплачувати кошти за житлово-комунальнi послуги за утримання собак i котiв у встановлених розмiрах;

- запобiгати неконтрольованому розмноженню домашнiх тварин, сприяти проведенню бiостерилiзацiї тварини при вiдсутностi племiнної цiнностi;

- вiдшкодовувати громадянам матерiальнi та моральнi збитки, що нанесенi тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку.

- попереджати гавкiт собак пiд час вигулювання їх ранiше 8.00 та пiзнiше 22.00;

- упереджувати можливiсть безконтрольного виходу тварини (собаки) поза межi її постiйного утримання.

 

   

XVIII. Обмеження   при використанні  об'єктів  благоустрою

 

12.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

- виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання передбачена законом;

- самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

- влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;

- випасати худобу, птицю, та інших тварин, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

- самовільно влаштовувати стоянки автотранспорту у невстановлених для цього місцях, у тому числі майданчики для паркування транспортних засобів, автостоянки, гостьові стоянки, місця паркування тощо;

- самовільно встановлювати тимчасові або постійні огорожі, відгородження, шлагбауми та обмежувачі руху (паркувальні бар’єри);

- перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу виконавчих органів Белзької міської ради;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

- вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, розміщувати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати (зокрема передвиборних-агітаційних матеріалів), рекламу, листівки, інформаційно-довідкові матеріали тощо у невстановлених для цього місцях;

- самовільно підключатися до будь-яких мереж та комунікацій;

- вчиняти дії з підключення мережі каналізації яка призначена для відведення рідких відходів або скидати рідкі чи інші відходи будь яким способом в мережу ливневої каналізації;

- вичиняти дії чи бездіяльність, що може призвести до порушення умов експлуатації каналізаційних, ливневих мереж, в наслідок чого відбулось витікання рідких відходів, води від атмосферних опадів на елемент чи об’єкт благоустрою;

- використовувати об’єкти та елементи благоустрою не за їх функціональним призначенням;

- самовільно розміщувати атракціони, луна-парки, цирки, відкриті літні майданчики, пересувані елементи вуличної торгівлі без відповідного на те дозволу виконавчих органів Белзької міської ради. При цьому розміщення даних об’єктів та їх визначення здійснюється у відповідності до порядку, затвердженого Белзькою міською радою;

- самовільно влаштовувати льохи на прибудинкових територіях;

- захаращувати територію, прилеглу до житлових будинків, та пожежні проїзди автотранспортом, будівельним сміттям тощо;

- виливати рідину, кидати предмети, сміття з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

- самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності тощо.

12.2. Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнанні витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

   

 

XIX. Додаткові вимоги до сільської місцевості (старостинські округи)      

         Організація та контроль за  станом благоустрою відповідного старостинського округу Белзької міської ради покладається на Старосту (території загального користування), керівників підприємств, установ та організацій (власна територія та закріплена прилегла територія), власників виділених та орендованих земельних ділянок (закріплена прилегла територія), балансоутримувачів житлових будинків (в т.ч. власники приватних будинкволодінь) та об’єктів благоустрою (прибудинкова територія, в т.ч. територія приватного будинковолодіння та закріплена додаткова територія для прибирання), власників об’єктів торгівлі, побутового обслуговування в т.ч. приватні перевізники (закріплена прилегла територія та територія місць паркування). Староста уповноважений Виконавчим комітетом Белзької міської ради вживати заходи адміністративного впливу до порушників благоустрою свого старостинського округу.

      Підтримувати благоустрій території населеного пункту є громадським обо’язком кожного мешканця. Згідно загальних вимог передбачається :

постійне утримання у чистоті та порядку власних і прилеглих територій, земельних ділянок, дворових територій житлових будинків;

своєчасне санітарне прибирання й очищення зелених зон і насаджень та їхнє технологічне утримання;

облаштування, ремонт, полив і щоденне прибирання газонів, квітників;

видалення аварійних і сухостійних дерев;

своєчасна ліквідація карантинних рослин на територіях дворів, на прилеглих територіях до приватних домоволодінь, у паркових зонах;

утримання у належному стані під’їзних шляхів до житлових, громадських, виробничих будинків підприємств, організацій і установ усіх форм власності.          

ремонт і періодичне фарбування фасадів будинків, торговельних павільйонів і кіосків, автобусних зупинок, огороджень, флагштоків, малих архітектурних форм (альтанок, устаткування спортивних і дитячих майданчиків, лавок, урн тощо);

облаштування, ремонт і очищення відкритих водостоків та власної зливової каналізації;

 ремонт, щоденне прибирання й своєчасне очищення окремо розташованих і вбудовано-прибудованих громадських та дворових туалетів;

щоденне прибирання в літній період від піску, сміття і бур’янистої рослинності, а в зимовий період від снігу і льоду проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок та їхній ремонт;

забезпечення належного утримання територій в осінньо-зимовий період з метою запобігання травматизму людей у холодний період року – власники будинків і споруд, орендарі (юридичні і фізичні особи) повинні забезпечити своєчасне відколювання бурульок з дахів, балконів та інших виступаючих частин будинків, очищення дахів від снігу (при висоті сніжного покриву більше 10 см), очищення від льоду й снігу ґанків і сходинок входу в будинки, посипання піском тротуарів та пішохідних доріжок в межах закріпленої території;

Здійснення громадського контролю за дотриманням Правил благоустрою на території населеного пункту.

 

На  території  загального користування забороняється :

 

1.Виконувати земляні, будівельні та інші роботи  без дозволу, виданого виконавчим комітетом Белзької міської ради ;

2.Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

3.Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

4.Випасати худобу, свійську птицю, та інших тварин у невідведених для цього місцях;

 1. Проводити ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях, особливо біля озер, ставків, річок.

6.Випалювати суху рослинність, листя, розпалювати багаття у недозволених місцях й порушувати інші правила протипожежної безпеки;

7.Вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, в невідведених для цього місцях, а саме на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах, канавах.

8.Здійснювати проїзд по асфальтному покритті тракторів на гусеничному ходу.

 

               ХХ. Відповідальність за порушення правил благоустрою

 1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.
 2. За фактами порушення цих Правил особи, уповноважені виконавчим комітетом Белзької міської ради, інші особи, передбачені законодавством України, складають протокол про адміністративне правопорушення.

  Якщо уповноваженою особою виконавчого комітету Белзької міської ради було видане попередження  на усунення умов та причин, що можуть привести до порушення об’єктів благоустрою, протокол про адміністративне правопорушення складається, якщо виявлене порушення не усунуто в термін, зазначений в попередженні.

 1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення у:

- дотриманні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

- проектуванні об'єктів благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

- встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

- дотриманні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

- самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою міста;

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

- забрудненні (засміченні) території населеного пункту;

- неналежному утриманні об'єктів благоустрою в тому числі фасадів будівель і споруд.

 1. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх  від  обов'язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства у сфері благоустрою.
 2. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

 

      XХІ. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою 

 

 1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Белзької міської ради.

 

 

Додаток
до правил благоустрою
території населених  пунктів Белзької міської ради Львівської області

 

МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів, садівничих   товариств

Гаражно-будівельні кооперативи, садівничі  товариства

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій,  насосних  станцій.

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Приєднані файли
№610 про затвердження Правил благоустрою.doc