Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення                                                                    УУКРАЇНА

БЕЛЗЬКА МІСЬКА  РАДА

Львівської області

ХХ чергова  сесія   VІII  скликання

РІШЕННЯ

 

 Від 14 липня 2022 року                    м.Белз                         № 626

 

Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“ та з метою збільшення надходження коштів до міського бюджету, Белзька міська рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (додаток 1).
 2. Затвердити форму договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика (додаток 2).
 3. Встановити, що Положення договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика застосовуються при укладенні договорів на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (тимчасових споруд, атракціонів, ярмарків, літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства у м. Белз) з врахуванням специфіки об’єктів та норм дозвільних документів, які надають право на їх встановлення.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань ЖКГ, екології та надзвичайних ситуацій.

 

                  Міський голова                                                         Оксана БЕРЕЗА

                                                                 

                                          Додаток 1

                                                                           Затверджено

                                                                            рішенням  Белзької міської  ради

                                                                           Львівської області

                                                                            № 626 від 14.07.2022 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою

комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (надалі – Положення) розроблене на пiдставi Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та “Про благоустрій населених пунктів“. 

1.2. Положення розроблене з метою визначення порядку розрахунку орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності, порядку її сплати та встановлення відповідальності за несвоєчасну сплату орендної плати або ухилення від неї, а також основних положень укладення договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення.

1.3. Орендодавцем окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення є Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області.

1.4. Підставою для укладання договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення  об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення  (далі - договір) i набуття права на оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення є дозвільний документ, зокрема:

1.4.1. Паспорт відкритого літнього майданчика, виданий відділом архітектури та містобудування.

1.4.2. Рішення виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області.

         1.4.3. Рішення міської ради.

1.5. Відділ житлово-комунального  господарства, капітального будівництва та інвестицій (надалі - відділ ЖКГ) при розробці проекту договору вносить до нього інформацію щодо площі та місця розташування окремих конструктивних елементів благоустрою відповідно до інформації, вказаної у дозвільному документі.

1.6. Термін дії договору встановлюється відповідно до терміну дії, визначеному у дозвільному документі.

1.7. У разі не підписання договору оренди зі сторони орендаря після інформування останнього рекомендованим листом скеровується дозвільний документ в цілому чи у частині до структурного підрозділу Белзької міської ради, який здійснював його підготовку чи видачу, для його скасування.

1.8. Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області з метою скасування дозвільного документу в цілому чи його частини скеровує:

1.8.1. Паспорти відкритих літніх майданчиків – в відділ архітектури та містобудування, який зобов’язаний у 10-денний термін забезпечити скасування паспорта відкритого літнього майданчика.

1.8.2. Інформацію щодо суб’єктів підприємницької діяльності, яким згідно з рішеннями міської ради надано право на встановлення атракціону чи тимчасової споруди та які не уклали договори оренди – у структурний підрозділ Белзької міської ради, який здійснював підготовку дозвільного документа з метою підготовки у 10-денний термін проекту документу про виключення цих суб’єктів підприємницької діяльності з дозвільного документу чи скасування його в цілому з подальшим поданням проекту цього рішення на розгляд міської ради.

1.9. Орендну плату за користування окремими конструктивними елементами благоустрою (надалі – орендна плата) нараховує відділ ЖКГ і сплачує суб’єкт підприємницької діяльності (орендар згідно з договором) незалежно від факту здійснення підприємницької, господарської чи іншої  діяльності на орендованій площі конструктивного елементу благоустрою.

1.10. Орендна плата встановлюється у грошовій формі та здійснюється через безготівковий перерахунок. Орендна плата є доходом загального фонду міського бюджету м.Белз, зараховується на відповідні рахунки і використовується у порядку, визначеному міською радою.

1.11. Порядок, термін та розмір внесення орендної плати визначається у договорі оренди.

1.12. Порядок розрахунку орендної плати здійснюється відповідно до Методики розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності Белзької територіальної громади,  наведеної у додатку до цього Положення.

1.13. Термін, протягом якого здійснюється нарахування орендної плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності визначається у відповідному пункті договору.

1.14. У разі протермінування платежів з орендної плати, орендар сплачує на користь орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми протермінованого платежу за кожен день протермінування.

1.15. При погашенні суми заборгованості (її частини) кошти, які сплачує орендар, у першу чергу зараховується в рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення заборгованості з орендної плати.

1.16. У разі невідповідності встановленого об’єкта соціально-культурного, торговельного та іншого призначення погодженому проекту ставка орендної плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу його демонтажу або отримання дозвільного документу на його розміщення. Нарахування орендної плати у десятикратному розмірі здійснює відділ ЖКГ з дати складання акта про порушення до дати складання акта про усунення порушень чи дати акта про демонтаж, при цьому відсутність підпису орендаря чи його представника на зазначених актах не є підставою для незастосування штрафних санкцій.

1.17. Орендна плата щорічно на кожен наступний рік визначається способом коригування розміру орендної плати попереднього року на рівень інфляції за попередній рік.

1.18. У разі наявності в орендаря заборгованості станом на 1 число поточного місяця понад 3 місяці за будь-які попередні розрахункові періоди по договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика відділ ЖКГ скеровує інформацію про орендаря в відділ архітектури та містобудування. Відділ архітектури та містобудування зобов’язаний у 10-денний термін з дати отримання інформації про боржника забезпечити скасування паспорта відкритого літнього майданчика, про що інформувати відділ ЖКГ та орендаря. відділ ЖКГ припиняє нарахування орендної плати з дати прийняття рішення про скасування паспорта відкритого літнього майданчика.

1.19. Методика розрахунку розміру орендної плати може бути змінена згідно з рішенням міської ради та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України. У разі зміни Методики розрахунку орендної плати орендар зобов’язаний не пізніше 14-днів з дати прийняття відповідного документу підписати запропоновані орендодавцем зміни до договору. Відсутність відповіді або не підписання змін орендарем не звільняє його від внесення орендної плати згідно з новим розрахунком орендної плати, здійсненим орендодавцем з моменту прийняття відповідного документу.

 

 

 

 

                  Міський голова                                                         Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток
до Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення

 

МЕТОДИКА
розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності Белзької територіальної громади


 1. Методика розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності Белзької територіальної громади (надалі – Методика) розроблена з метою визначення розміру орендної плати за розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення на окремих конструктивних елементах благоустрою , що є у комунальній власності.

Розрахунок місячної орендної плати за орендований конструктивний елемент благоустрою комунальної власності проводиться за формулою:

Опл = Вп*S, де

         Опл - місячна орендна плата за орендований конструктивний елемент благоустрою комунальної власності.

Вп - базова вартість 1 кв. м. орендованого конструктивного елемента благоустрою комунальної власності, визначена для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення.

S – площа орендованого конструктивного елемента благоустрою, яка надається в оренду згідно з дозвільним документом

 1. Базова вартість 1 кв. м. орендованого конструктивного елемента благоустрою комунальної власності, визначена для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення становить:

2.1. 32.50 грн. – на 2022 рік.

 1. При розрахунку орендної плати у договорах оренди, які укладені більше ніж на один сезон, розрахунок орендної плати проводиться способом коригування розміру орендної плати попереднього року на рівень інфляції за поточний рік.

                                                                           Додаток 2

                                                                           Затверджено

                                                                            рішенням  Белзької міської  ради

                                                                           Львівської області

                                                                            № 626 від 14.07.2022р.

 


ДОГОВІР № ______

на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика


“_____“ ________________ 202__ р.                                          м. Белз         Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області   (надалі – Орендодавець) в особі міського голови ______________________, який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та _____________________________________________________________ в

                            (підприємство, організація, установа) 

особі_____________________________________ (надалі – Орендар), який діє на підставі __________________________________________________, 

(статут, положення)

з другої сторони уклали цей Договір про таке:

 

 1. Предмет Договору


         1.1. Предметом цього Договору є надання Орендодавцем Орендареві права на тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення відкритого літнього майданчика (надалі – Об’єкт) на умовах оренди на терміни відповідно до паспорта відкритого літнього майданчика  від _______________ №______. Невід’ємною частиною цього Договору є паспорт відкритого літнього майданчика від ________________ №______, з вказаним у ньому розміром орендованої площі.

1.2. Сторони домовилися, що цей договір не потребує підписання акта приймання-передачі між Орендодавцем та Орендарем.  Орендар вступає у користування окремими конструктивними елементами благоустрою з моменту підписання цього Договору.

 

 1. Зобов’язання сторін


2.1. Орендодавець зобов’язується:

2.1.1. Надати у тимчасову оренду конструктивний елемент благоустрою комунальної власності для розміщення відкритого літнього майданчика __________________________ площею ______ кв. м (тротуар, газон тощо) за адресою: __________________________________________

2.2. Орендар зобов’язується:

2.2.1. Не встановлювати відкритий літній майданчик без паспорта відкритого літнього майданчика та договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика, укладеного на підставі виданого паспорта.

2.2.2. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати Орендодавцю вартість оренди окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності за діючими на день сплати розрахунковими ставками, визначеними згідно з Положенням про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення.

2.2.3. Встановлювати (встановити) відкритий літній майданчик відповідно до погодженого у встановленому порядку проекту без пошкодження конструктивних елементів благоустрою комунальної власності та озеленення, із забезпеченням безпеки населення при під’єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати їх у належному технічному і санітарному стані та впорядковувати (впорядкувати) місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції.

2.2.4. Демонтувати відкритий літній майданчик при скасуванні дозвільного документа, після закінчення терміну дії паспорта або цього Договору, а також у разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування літнього майданчика, окрім проведення робіт, які пов’язані з облаштуванням та ремонтом відкритого літнього майданчика. На період цього ремонту, реконструкції чи будівництва орендна плата не справляється у разі скерування на адресу відділу ЖКГ:

2.2.4.1.  Документа виконавчого комітету Белзької міської ради про виконання ремонтних робіт із зазначенням дати початку та завершення робіт, а також території, на якій проводяться ремонтні роботи.

         2.2.4.2. Належним чином завіреної копії акта виконавчого комітету Белзької міської ради про демонтаж літнього майданчика.

2.2.5. Не порушувати Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства. 

2.2.6. У тижневий термін листом повідомити Орендодавця про зміну адреси для листування, зміну банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЗКПО, реорганізацію.

 

 1. Порядок і терміни розрахунків


         3.1. Орендар сплачує Орендодавцеві плату за користування Об’єктом площею _______ кв. м щомісячно до 25 числа поточного місяця у розмірі _______ грн. за місяць, у тому числі ПДВ ______ грн. 

3.2. Орендну плату за користування Об’єктом та розміри орендованої площі встановлюють сторони при укладенні цього Договору. Розмір орендної плати щорічно на кожен наступний рік визначається способом коригування розміру орендної плати попереднього року на рівень інфляції за поточний рік. Індексацію орендної плати проводить Орендодавець без внесення змін до цього Договору.

3.3. У разі зміни Методики розрахунку орендної плати орендар зобов’язаний не пізніше 14-днів з дати прийняття відповідного документа підписати запропоновані Орендодавцем зміни до цього Договору. Відсутність відповіді або не підписання змін Орендарем не звільняє його від внесення орендної плати згідно з новим розрахунком орендної плати, здійсненим орендодавцем з моменту прийняття відповідного документа.

3.4. У разі зміни орендованої площі орендар зобов’язаний підписати договір про внесення змін до цього Договору у частині площі протягом           14 днів з моменту внесення відділом архітектури та містобудування змін до паспорта у частині площі. У разі не виконання цього положення Орендодавець нараховує орендну плату у розмірі, встановленому у змінах до паспорта відкритого літнього майданчика чи у змінах до рішення виконавчого комітету.

3.5. Орендна плата для літніх майданчиків нараховується у межах строку дозвільного документа на розміщення відкритого літнього майданчика.

3.6. Наявність у Орендаря заборгованості станом на 1 число поточного місяця понад 3 місяці за будь-які попередні розрахункові періоди є підставою для скасування паспорта відкритого літнього майданчика.

 

 1. Відповідальність сторін

 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони за цим Договором несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори, які виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

4.3. У разі протермінування платежів, передбачених у пункті 3.1 цього Договору, Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми протермінованого платежу за кожен день протермінування.

4.4. При погашені суми заборгованості (її частини) кошти, що сплачує Орендар, у першу чергу зараховується у рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення заборгованості з орендної плати.

4.5. При невідповідності встановленого літнього майданчика погодженому проекту ставка орендної плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу його демонтажу або отримання дозволу на його розміщення.

Нарахування орендної плати у десятикратному розмірі здійснює Орендодавець з дати складання виконавчим комітетом Белзької міської ради, на території якої розташований відкритий літній майданчик, акта про порушення до дати складання акта про усунення порушень чи дати акта про демонтаж. При цьому відсутність підпису Орендаря чи його представника  на зазначених актах не є підставою для незастосування штрафних санкцій.

4.6. Ризик випадкового пошкодження або знищення відкритого літнього майданчика або його частини несе Орендар.

4.7. За невиконання вимог пункту 2.2 цього Договору Орендар несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

 1. Прикінцеві положення


         5.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.

5.2. Додатки (незалежно від дати їх оформлення), підписані сторонами з метою належного виконання цього Договору, є його невід’ємною частиною.

5.3. Договір припиняється/розривається у разі:

5.3.1. Закінчення терміну його дії.

5.3.2. Достроково за згодою сторін.

5.4. Сторони домовилися, що Договір припиняється в односторонньому порядку Орендодавцем у разі скасування паспорта відкритого літнього майданчика (дозвільного документа) з дати прийняття рішення про його скасування.

5.5. Договір складений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Два примірники зберігається в Орендодавця, один - в Орендаря.

5.6. Укладені раніше сторонами договори, що суперечать цьому Договору, є не чинними.

5.7. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про орендні відносини.

5.8. Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини сторін регулюються укладанням нового Договору.

5.9. Сторони домовилися, що умови цього Договору застосовуються до відносин, які виникли до дати його укладення, у разі наявності додаткових підстав, передбачених у дозвільному документі.

 

 1. Термін дії Договору 


Термін дії договору встановлюється: з______________ до _____________

 

 1. Додатки до цього Договору


1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 1. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

 

Орендодавець

Назва:________________________
Адреса:_______________________
Р/р___________________________
МФО_________________________

ЗКПО_________________________
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ__________________

Ідентифікаційний код №_________
Система оподаткування _________
Телефон: _____________________
Підпис: _______________________

м. п.

Орендар

Назва: _______________________
Адреса:______________________
Р/р__________________________
МФО________________________

ЗКПО________________________
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ_________

Ідентифікаційний код №_________
Система оподаткування _________
Телефон: _____________________
Підпис: _______________________

м. п.

 

 

 

 

 

 

                  Міський голова                                                         Оксана БЕРЕЗА

Приєднані файли
№626 про оренду окремих елементів.docx