ОГОЛОШЕННЯ


15.05.2024
ПОШИРИТИ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
ПП «ЮНА» планує видобувати суглинки (корисна копалина місцевого значення) на
Західній ділянці Перемисловецького родовища. Потужність підприємства з видобування
суглинків становить 7,5 тис. м3/рік.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮНА" 31843929
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають

відмітку у паспорті)

Україна, 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, місто Сокаль, ВУЛИЦЯ
КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 28, квартира 1

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

1 Дата та час: 30.05.2024 11:00;
1
Лінк: https://meet.google.com/zws-uehc-eqt;
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної
адміністрації вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026 envir@loda.gov.ua (032) 238-73-83
Сорока Назарій Любомирович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Продовження спеціального дозволу No 3337 від 07 липня 2004 року на користування
надрами з метою видобування суглинків Перемисловецького родовища, Західної ділянки.
Державна служба геології та надр України КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з
оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності,
без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після
встановленого строку, не розглядаються.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі
відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення
Громадські слухання відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної
адміністрації вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026 envir@loda.gov.ua (032) 238-73-83

Сорока Назарій Любомирович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної
адміністрації вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026 envir@loda.gov.ua (032) 238-73-83
Сорока Назарій Любомирович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 217 аркушах.

-

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

-

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншою додатковою інформацією можна
ознайомитись з 02.05.24 р від 9 до 17 години в приміщені Белзької міської ради, за
адресою: Львівська обл., Червоноградський р-н., м. Белз, вул. Домініканська, 1.
Контактна особа: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради
Ребрина Любов Ярославівна, e-mail: rada@belztg.gov.ua, тел. +380970325925.

Приєднані файли
15.05.24 оголошення овд перемисловичі.pdf