Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди


27.05.2024
ПОШИРИТИ


 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Державне підприємство «Львіввугілля» Відокремлений підрозділ «Шахта «Степова» (скорочено ДП «Львіввугілля» ВП «Шахта «Степова»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32323256.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 80000, Україна, Львівська область, місто Сокаль, вулиця Богдана Хмельницького, 26.; контактний номер телефону (03249) 3-24-90, e-mail: lvug@bis.net.ua

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 80054, Україна, Львівська область, Червоноградський район, Белзька міська громада, село Глухів, вулиця В’ячеслава Чорновола, 22Б.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкта. Існуючий дозвіл на викиди №4624880902-1 від 03.08.2016 по 03.08.2023 р., відповідно отримується новий дозвіл. Підприємство ДП "Львіввугілля" ВП "Шахта "Степова" відноситься до першої групи  - об’єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля:  виробничий майданчик ВП "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля" підпадає під провадження планової діяльності відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Суб’єкт господарювання працює з 1977 року. Згідно постанови №1010 від 13 грудня 2017 р. «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» висновок оцінки впливу на довкілля не розроблявся, тому що на майданчику не проводилась реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, перепрофілювання об’єкту.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Виробничий майданчик спеціалізується на добуванні кам'яного вугілля. Джерелами утворення викидів є: горно-ковальське; вентилятор головного провітрювання шахти ВРЦД-4,5; станок Р-63-А; станок Р-63-Д; станок СПРЛ; склад вугілля; зварювальний апарат; пропан-кисневий різак; дільниця дегазації.

Відомості щодо видів та обсягів викидів, т/рік: вуглецю оксид – 0,458085; вуглецю діоксид – 23,526478; метан – 4336,89775; арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) – 0,000228; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)– 0,012596; мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) – 0,000331; нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) – 0,000296; ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,000002; свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) – 0,000182; хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,000536; цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) – 0,000456; манган та його сполуки (у перерахунку на манган) – 0,000904; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 16,7771; пил антрациту – 0,20736; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 0,033479; азоту(1) оксид (N2O) - 0,000352; сірки діоксид – 0,27864; неметанові легкі органічні сполуки – 0,012573.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва – відсутні. На сьогоднішній день ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» не має змоги впроваджувати найкращі існуючі технології виробництва, в зв’язку з цим гроші на це з державного бюджету не передбачені, відсутні будь-які спеціальні програми фінансування, а надзвичайно важкий фінансовий стан ДП «Львіввугілля» не дозволяє витрачати на це власні кошти. Враховуючи викладене, впровадження на даному підприємстві найкращих існуючих технологій виробництва призведе до надмірних витрат, які суб’єкт господарювання не в змозі реалізувати. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не передбачаються, тому що нормативи гранично допустимих викидів на об’єкті витримуються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів на об’єкті витримуються, тому природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовуються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Фактичні обсяги викидів не перевищують нормативи гранично допустимих викидів, тому заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, розрахунки розсіювання на межі санітарно-захисної зони не перевищують нормативи гранично допустимих викидів. 

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення, громадськість може надати зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі до Львівської ОВА (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації), за адресою: 79000, м. Львів, вул. Винниченка, 18 (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта envir@loda.gov.ua , тел. (032)238-73-83.

 

Приєднані файли
Інформація для громадськості ш. Степова Центральний блок.docx