Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди


27.05.2024
ПОШИРИТИ


Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:Державне підприємство «Львіввугілля» Відокремлений підрозділ «Шахта «Степова» (скорочено ДП «Львіввугілля» ВП «Шахта «Степова»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:32323256.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 80000, Львівська область, місто Сокаль, вулиця Богдана Хмельницького, 26.; контактний номер телефону (03249) 3-24-90, e-mail: lvug@bis.net.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:80054, Львівська область, Червоноградський район, Белзька міська громада, село Глухів, вулиця В’ячеслава Чорновола, 22Б.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкта. Підприємство ДП "Львіввугілля" ВП "Шахта "Степова" відноситься до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля:виробничий майданчик ВП "Шахта "Степова"ДП "Львіввугілля" підпадає під провадження планової діяльності відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Суб’єкт господарювання працює з 1977 року. Згідно постанови №1010 від 13 грудня 2017 р. «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»висновок оцінки впливу на довкілля не розроблявся, тому що на майданчику не проводилась реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, перепрофілювання об’єкту.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Виробничий майданчик спеціалізується на добуванні кам'яного вугілля. Джерелом утворення викидів є: відвал пустої породи.

Відомості щодо видів та обсягів викидів, т/рік: пил вуглепородний (кам’яне вугілля) – 59,0606.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об'єктів другої групи не передбачені. Заходи щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Фактичні обсяги викидів не перевищують нормативи гранично допустимих викидів, тому заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, розрахунки розсіювання на межі санітарно-захисної зони не перевищують нормативи гранично допустимих викидів. 

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди.Строки подання зауважень та пропозицій:протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення, громадськість може надати зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі до Львівської ОВА (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації), за адресою: 79000, м. Львів, вул. Винниченка, 18 (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електроннапошта envir@loda.gov.ua , тел. (032)238-73-83.

Приєднані файли
Інформація для громадськості ш. Степова відвал пустої породи.docx