ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для визначення території обслуговування культової споруди УГКЦ Воздвиженнея Чесного Хреста по вул.Шептицького 1а в с.Муроване Червоноградського району Львівської області


28.09.2023
ПОШИРИТИ


 

1.Замовник СЕО: Белзька міська рада.

  1. Вид на основні цілі документа державного планування , його зв'язок з  іншими  документами  державного  планування:  Детальний  план території є  містобудівною  документацією, яка призначена  для обґрунтування довгострокової  стратегії  планування , забудови та іншого використання  території  для обслуговування  культової споруди УГКЦ Воздвиженнея Чесного Хреста по вул..Шептицького 1а в  с.Муроване  Червоноградського району  Львівської області.

Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення  території , формування  організації  інженерно-транспортної  інфраструктури,  інженерної підготовки   і благоустрою території проектування , захисту території  від небезпечних природних і техногенних процесів , охорони навколишнього  природного середовища, охорони та  збереження  нерухомих об’єктів  культурної спадщини та пам’яток археології  (якщо вони присутні).

Завданнями  проекту Детального плану  території (ДПТ) є:

-обгрунтування  майбутніх потреб і визначення переважних напрямків  використання територій;

-урахування державних, громадських і приватних інтересів  під час планування, забудови  та іншого  використання територій  з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

-обгрунтування  та визначення території  проектування  для містобудівних потреб;

-забезпечення  раціонального використання території;

-визначення на території  проектування  особливих  функціональних зон, встановлення передбачених законодавством  обмежень на їх планування, забудову  та інше використання, розроблення містобудівних  заходів щодо охорони довкілля  та раціонального використання території.

  1. Детальний план території для визначення території обслуговування культової споруди УГКЦ Воздвиженнея Чесного Хреста по вул.Шептицького 1а в с.Муроване Червоноградського району  Львівської області розробляється  згідно з рішенням ХХХІІІ сесії VІІІ скликання Белзької  міської    ради  від  14.07.2023р. №1036.  При розробленні  ДПТ  враховується Генеральний план  с.Муроване,   чинна містобудівна документація  на місцевому рівні, інформація  містобудівного та земельного  кадастрів,  заяви щодо забудови та іншого використання території проектування, стратегії та програми  економічного, екологічного та соціального розвитку  населеного пункту, програми розвитку  інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього  природного середовища, охорони  та збереження  нерухомих об’єктів  культурної спадщини та пам’яток археології.
  2. Те , якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації  видів діяльності  або об’єктів , щодо яких  законодавством  передбачено здійснення  процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення  місцезнаходження , розміру, потужності або розміщення ресурсів):  Умови для  реалізації видів діяльності  та об’єктів , які матимуть значний  вплив  на довкілля, визначаються Схемою  планування  території  відповідно до  Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності» . Згідно  зі ст.24  регулюється вибір  надання земельних ділянок  та зміна функціонального  призначення територій.

Детальний план  територій, який  згідно зі ст.19, зокрема, визначає:

-функціональне  призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними  нормами, державними  стандартами і правилами;

-містобудівні умови і обмеження;

-потребу в підприємствах  і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

-доцільність, обсяги, послідовність  реконструкції забудови;;

-черговість та обсяги інженерної підготовки території;

-систему інженерних мереж;

- порядок  організації транспортного  і пішохідного руху;

-порядок  комплексного благоустрою  та озеленення , потребу у формуванні  екомережі;

-межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

5.Ймовірні наслідки:

а) для довкілля , у тому числі для здоров’я  населення:  об’єкт, що проектується –культова споруда.

В процесі    експлуатації  культова споруда   не утворюватиме викидів і не спричинятиме негативного впливу на довкілля, у тому числі на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:  в межах детального планування  відсутні території з природоохоронним  статусом;

в)  транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для  здоров’я  населення :   не спричинятиме транскордонних  наслідків для довкілля,   у тому числі для  здоров’я  населення.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути ,  у тому числі  якщо документ державного планування  не буде затверджено:  альтернативи не передбачені.   
  2. Дослідження , які необхідно провести, методи і критерії , що використовуватимуться під     час стратегічної  екологічної оцінки: не потребує  додаткових досліджень.
  3. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення  негативних наслідків  виконання  документа  державного планування:   культова споруда  не спричиняє наслідків  на довкілля, у тому числі для здоров’я  населення.
  4. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: відповідно до вимог  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» , подаються до Белзької міської ради Львівської області за адресою: вул. Домініканська 1, Белз, Червоноградський район, Львівська область, 80062, ел.пошта: rada@belztg.gov.ua в термін до 12.10.2023 р.
  5. Строки подання: 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу  стратегічної екологічної оцінки  детального плану території з метою визначення території обслуговування культової споруди  УГКЦ Воздвиження Чесного Хреста  по вул. Шептицького 1а в с. Муроване Червоноградського району  Львівської області, відповідно  до пп/5,6 ст.10 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку».
Приєднані файли
Заява_про СЕО_Мроване каплиця.docx