№1224.Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Белзькій міській раді Львівської області             проєкт

 

БЕЛЗЬКА  МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова сесія VIІІ скликання

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                     2023 року             м.Белз                                      № проєкт

 

Про затвердження Порядку розгляду

електронної петиції, адресованої

Белзькій міській раді Львівської області

 

Відповідно до Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", з метою вдосконалення процедури розгляду та реалізації електронних петицій, Белзька міська рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Белзькій міській раді Львівської області, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту,законності, соціального захисту та медицини. .

 

 

 

Міський голова                                                   Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                        рішення сесії  Белзької 

                                                                      міської  ради Львівської області

                                                                            від               2023 року №

 

Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Белзькій міській раді Львівської області

 

 1. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Белзькій міській раді Львівської області (далі–Порядок),  розроблено з метою   забезпечення виконання Закону України “Про звернення громадян”.
 2. Це Положення відповідно до статті 23¹ Закону України „Про звернення громадян” визначає порядок розгляду електронної петиції, адресованої Белзькій міській раді Львівської області (далі – електронна петиція).
 3. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Белзької міської ради, яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України “Про звернення громадян” та цього Порядку.
 4. У роботі з електронними петиціями використовується Єдина систему місцевих петицій http://e-dem.in.ua/.
 5. Громадяни  можуть    звертатися    з    електронними    петиціями    до Белзької міської ради Львівської області   ради з урахуванням повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України.
 6. Громадяни можуть звернутися до Белзької міської ради Львівської області ради з електронними петиціями через веб-сайт http://e-dem.in.ua/ (далі – веб-сайт електронних петицій).
 7. Технічне забезпечення роботи з електронними петиціями здійснює виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області.
 8. Організаційне забезпечення роботи з електронними петиціями здійснює керуюча справами (секретар виконавчого комітету) Белзької міської ради Львівської області. Керуюча справами (секретар виконавчого комітету) інформує голову Белзької міської ради Львівської області ради про результати реєстрації, розгляду, підтримки або непідтримки електронних петицій.
 9. Реєстрація автора (ініціатора) електронної петиції на веб-сайті Петицій відбувається за допомогою електронної системи банківської ідентифікації (далі – BankID) або кваліфікованих е-підписів (далі — КЕП) .
 10. В електронній петиції має бути викладено суть (ініціативи/пропозиції/проекту рішення  ради),  зазначено прізвище, ім’я, по-батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти (контактний номер телефону).
 11. Автор (ініціатор) звернення в електронній петиції викладає суть порушеного питання, пропозицію щодо його вирішення, а в заголовку електронної петиції зазначає її короткий зміст.
 12. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
 13. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
 14. Повторні та однакові за змістом електронні петиції, збір підписів за підтримку яких вже триває, не оприлюднюються.
 15. На веб-сайті Петицій обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.
 16. Електронна петиція оприлюднюється на веб-сайті Петицій після перевірки її Белзькою міською радою на відповідність вимогам, встановленим законодавством та цим Положенням не пізніше двох робочих днів з  дня надсилання її автором (ініціатором).
 17. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам цього Положення і вимогам Закону України «Про звернення громадян», оприлюднення такої електронної петиції на веб-сайті Петицій не здійснюється.
 18. Дата оприлюднення електронної петиції на веб-сайті Петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.
 19. Громадяни, які бажають висловити свою позицію щодо електронної петиції шляхом її електронного підписання, реєструються на веб-сайті Петицій за допомогою BankID або КЕП.
 20. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

 

 1. Електронна петиція, адресована  Белзькій     міській        раді Львівської області, розглядається у порядку, встановленому цим Положенням, за умови збору на її підтримку не менш ніж 100 підписів громадян протягом не більше як одного місяця  з дня оприлюднення електронної петиції.
 2. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян”.
 3. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Белзької міської ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.
 4. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
 5. Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення таких слухань.
 6. Про підтримку або непідтримку електронної петиції, за результатами розгляду в установленому порядку, публічно оголошується на офіційному веб-сайті Белзької міської ради ради Львівської області.
 7. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
 8. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Белзької міської ради, а також надсилається автору

(ініціатору)     електронної петиції засобами зв’язку, зазначеними ним під час реєстрації.

 1. У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися Белзькою міською радою, шляхом прийняття з  питань, віднесених до компетенції      Белзької міської ради, відповідного рішення в порядку, встановленому Регламентом Белзької міської ради.
 2. У разі отримання Белзькою міською радою електронної петиції відповідно до Закону України „Про звернення громадян” та цього Положення, керуючий справами (секретар виконавчого комітету), не пізніше ніж через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її на розгляд постійної комісії з питань регламенту,законності, соціального захисту та медицини, яка відповідно до предмета відання визначається головною з підготовки і попереднього розгляду електронної петиції.
 3. Комісія Белзької міської ради розглядає електронну петицію на своєму засіданні та за результатами розгляду питань, що порушуються в електронній петиції, приймає висновки і рекомендації, а також у разі необхідності готує відповідний проект рішення, який виноситься на розгляд пленарного засідання сесії Белзької міської  ради в порядку, встановленому Регламентом Белзької міської ради Львівської області.
 4. На засідання запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності – представники назва органу місцевого самоврядування, її структурних підрозділів, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.
 5. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається протягом не менше трьох років з дня оприлюднення електронної петиції.

 

 
Приєднані файли
№1224 рішення порядок петиції.doc