№1225.Про внесення змін до статутного капіталу Комунального підприємства Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс» та затвердження нової редакції Статуту                                                                      

                                                  

БЕЛЗЬКА МIСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова сесiя  VІІІ скликання

 

Р I Ш Е Н Н Я

 

Від жовтня 2023 року                  м.Белз                                      № _____

 

Про внесення змін до статутного капіталу

Комунального підприємства Белзької

міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс»

та затвердження нової редакції Статуту

 

         Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», враховуючи пропозиції постійної депутатської комiсiї з питань фінансів та планування бюджету, з питань регламенту, законності, соціального захисту та медицини,  Белзька міська рада Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А :

 1. Поповнити статутний капітал Комунального підприємства Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс» на суму 4 551 400,00 грн. – вартість придбаної спеціалізованої техніки – автогрейдера.
 2. Встановити розмір статутного капіталу Комунального підприємства Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс» в розмірі 25 057 950 (двадцять п'ять мільйонів п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) гривень 00 копійок.
 3. Затвердити Статут Комунального підприємства Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс» в новій редакції, що додається.
 4. В.о.директора КП «Белзкомунсервіс» подати на реєстрацію нову редакцію Статуту Комунального підприємства Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс» та вжити організаційно-правових заходів щодо відображення в бухгалтерському обліку розміру статутного капіталу.

5.Визнати таким, що втратило чинність рішення Белзької міської ради Львівської області № від 19 вересня 2023 року «Про внесення змін до статутного капіталу Комунального підприємства Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс» та затвердження нової редакції Статуту» з моменту прийняття цього рішення.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

 

Міський  голова                                                                 Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

                                             Затверджено

рішенням сесії

 Белзької міської ради

Львівської області

№ ____ від ______.2023р.

 

 

 

 

СТАТУТ

Комунального підприємства

Белзької міської ради Львівської області

 «Белзкомунсервіс»

(нова редакція)

ЄДРПОУ 20811143

 

 

 

 

 

 

 

м.Белз

2023 рік

 

 

 

 1. Загальні положення

1.1.Комунальне підприємство Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс» (далі Підприємство ), утворено на базі відокремленої частини  комунальної власності територіальної громади Белзької міської ради Львівської області, що закріплена за Підприємством на праві господарського відання і діє у відповідності до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України

1.2. Підприємство є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести обов’язки, бути  позивачем та відповідачем у судах, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.

1.3. Засновником Підприємства  є Белзька міська рада Львівської області (далі - Засновник), код ЄДРПОУ 04056144.

1.4 Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах  банків, печатку, бланки зі своїм найменуванням тощо.

1.5. Найменування  Підприємства:

- Повне: Комунальне підприємство Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс».

 - Скорочене :  КП «Белзкомунсервіс»

1.6. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

1.7. Місцезнаходження підприємства: 80062, Львівська область, Червоноградський  район, м. Белз, площа України, будинок 2 .

Підприємство має у своєму складі структурний підрозділ без статусу юридичної особи та державної реєстрації за адресою 80064, Львівська обл., Червоноградський  район, місто Угнів, вулиця Січових стрільців, будинок 11

1.8. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, Господарським кодексом, Цивільним кодексом, Податковим кодексом України, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

 

 1. Мета і предмет діяльності підприємства

2.1. Підприємство створене для здійснення господарської діяльності та досягнення економічних і соціальних результатів, що спрямовані на створення і підтримання  необхідних матеріально-технічних умов для надання комунальних, сервісних та інших послуг споживачам всіх категорій, що проживають або розташовані на території територіальної громади Белзької міської ради Львівської області і забезпечення належного рівня благоустрою  об’єктів громадського вжитку та експлуатації  громадського житлового фонду, систем водопостачання і водовідведення, внутрішніх систем електропостачання, що є передані на баланс Підприємства , а також для здійснення Підприємством виробничої, дослідницько-експертної і господарської діяльності, що передбачена його Статутом, з метою отримання прибутку (доходу).

2.2.Предметом діяльності Підприємства є здійснення виробничо-господарської діяльності для задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у товарах, роботах і послугах та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів населення Белзької міської ради Львівської областіта трудового колективу Підприємства, що здійснюється з метою досягнення основних завдань підприємства.

2.3.Основними завданнями Підприємства є:

- покращення благоустрою населених пунктів Белзької  територіальної громади,;

- утримання нерухомого та рухомого майна, обладнання та приладів, які знаходяться на балансі підприємства, в належному стані;

- якісне забезпечення населення, підприємств організацій водопостачанням і водовідведенням;

 - забезпечення безперервної та раціональної експлуатації нерухомого майна, обладнання, інвентарю, приладів та майна наданого в оренду;

 - здійснення фінансових та розрахункових операцій, пов’язаних з експлуатацією майна, в тому числі: при сплаті обов’язкових та комунальних платежів, при здачі майна в оренду, іншому користуванні майном та при здійсненні виконання зобов’язань;

- здійснення видачі необхідних довідок та інших документів, які пов’язані із використанням майна, яке знаходиться на балансі Підприємства;

- розробка і подання на розгляд Засновника пропозицій щодо раціонального використання та розпорядження майном, яке знаходиться на балансі Підприємства;

- проведення господарської діяльності для отримання джерел фінансування своєї основної діяльності з надання різних послуг членам громади.

- підприємство здійснює свою діяльність на основі господарського розрахунку і зацікавленості членів його колективу в економічно-ефективній роботі.

2.4.Підприємство здійснює такі види діяльності:

- вода природна; послуги щодо обробляння та постачання води;

- послуги каналізаційні; мул каналізаційний;

- послуги щодо благоустрою території;

- послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів; послуги щодо загального очищення будівель;

- послуги щодо очищування будівель і промислових об’єктів, інші ;

- послуги щодо очищування інші ;

- відходи безпечні; послуги щодо збирання безпечних відходів;

- обробляння та розміщення безпечних відходів ;

- послуги щодо рекультивування та інші послуги щодо поводження з відходами;

- послуги щодо складування та зберігання ;

- послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої в лізинг нерухомості;

- послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані ;

- послуги інформаційні, інші, н.в.і.у. ;

- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту ;

- штукатурні роботи ;

- установлення столярних виробів ;

- покриття підлоги й облицювання стін ;

- малярні роботи та скління ;

- інші роботи із завершення будівництва ;

- електромонтажні роботи ;

- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування ;

- інші будівельно-монтажні роботи ;

- підготовчі роботи на будівельному майданчику ;

- Будівництво доріг і автострад ;

- будівництво трубопроводів ;

- послуги похоронні та суміжні послуги ;

- організація будівництва будівель ;

- будівництво інших споруд, н.в.і.у. ;

- діяльність у сфері архітектури ;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах ;

- послуги рекламні ;

- надання в оренду вантажних автомобілів ;

- вантажний автомобільний транспорт;

- надання послуг перевезення речей (переїзду) ;

- лісопильне та стругальне виробництво ;

- Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування ;

- Передача електроенергії ;

- Розподілення електроенергії ;

- Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування ;

- Функціювання спортивних споруд ;

- Діяльність спортивних клубів ;

- Інша діяльність у сфері спорту ;

- Функціювання атракціонів і тематичних парків ;

- Діяльність у сфері права;

2.5. Підприємство може здійснювати інші види господарської діяльності, що не заборонені законодавством України, та які відповідають цілям і напрямам його діяльності. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України  потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

3.Майно підприємства

3.1.Майно Підприємства належить до  комунальної власності територіальної громади Белзької міської ради Львівської області і закріплене за Підприємством на праві  господарського відання.

3.2.Підприємство користується майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту та забезпечує доцільність використання майна.

3.3.Майно Підприємства становлять основні засоби, товари, матеріали, грошові кошти, інші цінності, які відображаються у самостійному балансі Підприємства і належать йому на праві власності, а також  майно, внесене Засновником до статутного фонду Підприємства, та майно, передане Засновником Підприємству на праві господарського відання,  або в іншій формі закріплення майна на  відповідному правовому режимі.

3.4.Джерелами формування майна Підприємства є:

-   Майно, передане йому Засновником.

- Доходи, одержані від реалізації послуг, а також інших видів   фінансово-господарської діяльності.                                    

-   Капітальні вкладення та дотації з бюджетів.

-  Безоплатно передані основні фонди за рішенням органів місцевого самоврядування.

- Кредити банків та інших кредиторів.

- Безоплатні та благодійні внески, пожертвування суб’єктів господарювання і громадян.                      

-  Придбання товарно-матеріальних цінностей, об’єктів рухомого та нерухомого майна в процесі діяльності.

- Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

-  Інші джерела, не заборонені законодавством  України.

3.5. Підприємство  має право продавати та передавати майно іншим підприємствам, організаціям, установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування будинки, споруди, устаткування і транспортні засоби, що знаходяться на його балансі.

3.6. Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які підлягають державній реєстрації.

3.7. Підприємство користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до своєї мети діяльності та чинного законодавства.                                                      

3.8. Збитки завдані Підприємству при порушенні його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

Підприємство за наявності підстав зобов’язане вжити заходів щодо стягнення в порядку регресу збитків з інших суб’єктів господарювання або стягнути збитки з винних працівників Підприємства відповідно до вимог чинного законодавства про працю.

 1. Розмір і порядок формування статутного капіталу та фондів підприємства

4.1.Для забезпечення статутної діяльності підприємства у порядку, передбаченому цим Статутом, формується статутний капітал. Статутний капітал Підприємства утворюється Засновником.

4.2.Статутний капітал Підприємства становить  25 057 950 (двадцять п'ять мільйонів п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят) гривень 00 копійок.

4.3.Статутний капітал Підприємства формується внесенням матеріальних, грошових та інших цінностей Засновника.

4.4.Розмір статутного  капіталу підприємства може бути змінено з дотримання вимог чинного законодавства та цього статуту.

 1. Права та обов’язки Підприємства

5.1.Підприємство має право:

- Самостійно планувати свою діяльність згідно з цим Статутом.

- Визначати за погодженням з міським головою свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників та штатний розпис .

- Укладати договори, угоди, контракти та інші юридичні акти з підприємствами, організаціями різних форм власності, фізичними особами-підприємцями, цивільно-правові та трудові угоди з оплатою праці за згодою сторін.                                           

- Планувати та будувати свою виробничо-господарську та фінансову діяльність. Визначати стратегію, перспективу розвитку на основі самостійно розроблених планів економічного та соціального розвитку.

-Враховуючи господарсько-побутові та економічні потреби, самостійно розподіляти прибуток підприємства.

-  Користуватися і розпоряджатися своїм майном відповідно до чинного законодавства.

- Відкривати поточні, розрахункові та інші рахунки в банківських установах.

- Користуватися кредитами будь-яких кредитно-фінансових установ або інших організацій на договірній основі.

-Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із законодавством.

5.2. Майнові права Підприємства виникають -  з договорів,    правочинів   та    угод,    передбачених      чинним   законодавством, а також з угод, не передбачених законодавством, але таких, що йому не суперечать;

-  внаслідок створення та придбання майна з підстав,   не заборонених   законодавством;

  на підставі інших юридичних фактів та обставин, зякими законодавство пов’язує виникнення майнових прав та обов’язків суб’єктів господарювання.

5.3.  Підприємство зобов’язане:

-  Організувати роботу відповідно до законодавства України;

- Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати працівникам, своєчасну сплату   податків, інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

- Забезпечувати надання послуг відповідно до цього Статуту в обсягах та якості, що відповідають місцевим програмам та укладеним договорам.

-  Створювати   належні  умови  для   високопродуктивної  праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм  охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

- Здійснювати заходи щодо вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду соціального розвитку і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

- Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством.

- Додержуватися фінансової дисципліни.                                            

- Проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством. 

- Забезпечувати цільове використання  закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

  5.4. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.

 5.5. Підприємство несе відповідальність за порушення договірних  зобов’язань, кредитно-розрахункової та податкової дисципліни вимог до якості продукції і послуг, додержання стандартів, норм і правил здійснення господарської діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.  Управління Підприємством

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту.

6.2. Керівництво поточною (оперативною) діяльністю Підприємства здійснює його директор. 

6.3.  Директор підприємства приймається на роботу міським головою шляхом  укладення  контракту за результатами проведення конкурсу.

6.4. У контракті з керівником обов’язково передбачаються:

- строк його дії;

- вимоги щодо збереження майна територіальної громади;

- виконання комунальним підприємством  зобов'язань зі сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів до бюджетів, своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

- права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна);

- умови матеріального забезпечення керівника і організації праці (виконання робіт);

- порядок надання відряджень та  відпусток  керівника;

- умови розірвання контракту;

- соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе керівником зобов'язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану;

- інші умови згідно чинного законодавства, щодо яких сторони дійшли згоди.

6.5. Звільнення з посади директора Підприємства та контроль за додержанням вимог контракту належить до повноважень міського голови.

6.4. Директор Підприємства самостійно вирішує питання    діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника .

6.5. Директор є підзвітний Засновнику Підприємства і організовує виконання його рішень, несе відповідальність за діяльність Підприємства згідно з чинним законодавством.                                                       

6.6.     Директор Підприємства:

- Керує поточною діяльністю Підприємства.

- Під час реалізації своїх прав і виконання обов’язків повинен діяти в інтересах Підприємства.

- Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в судах, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях незалежно від форм власності, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами.

- Визначає організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис за погодженням з міським головою;

- Має право першого підпису на фінансових документах Підприємства.

- Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження та доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками Підприємства.

- Організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності.

- Затверджує товарні, товарно-грошові, інвентаризаційні та інші внутрішні документи Підприємства за погодженням з міським головою.

- Затверджує інструкції, положення, які регламентують діяльність Підприємства за погодженням з Засновником.

- У встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства.                                                               

- Обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

- Застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Підприємства.

- Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

- Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки.

- Забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого підприємству.

- Виконує умови укладеного з Засновником контракту.

- Несе  відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені статутом, за формування та виконання фінансових  планів   підприємства,   додержання   трудової,  фінансової дисципліни, вимог законодавства, організацію та стан бухгалтерського обліку підприємства, складання звітів, балансів, за збереження товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та іншого майна Підприємства. 

                                                                  

 1. Компетенція Засновника  Підприємства

7.1. Виключна компетенція Засновника Підприємства:

- Визначення основних напрямків діяльності Підприємства.

- Затвердження, внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, контроль за додержанням цього Статуту.

-  Створення, ліквідація і реорганізація Підприємства.

- Прийняття рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

- Надання згоди про вступ КП «Белзкомунсервіс», як засновника (учасника) до інших господарських товариств, створення дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, що матимуть самостійний баланс.

7.2. Засновник Підприємства має право:

-      Брати участь у керуванні підприємством в порядку передбаченому чинним законодавством.

-      Вносити додаткові внески до статутного фонду Підприємства.

 7.3. Засновник Підприємства зобов’язаний:

-      Сприяти діяльності підприємства з метою отримання максимальних результатів.

-      Не втручатися в поточну фінансово-господарську діяльність Підприємства.

-      Виконувати інші організаційно-господарські зобов’язання, передбачені чинним законодавством.       

8.Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства

8.1.   Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору  (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють відносини працівника з Підприємством.

8.2.   Виробничі, трудові, соціальні відносини, режим роботи та відпочинок працівників Підприємства регулюється чинним законодавством України, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8.3.   Для виконання робіт, що мають разовий характер, Підприємство має право укладати договори підряду з окремими особами та колективами з оплатою праці за згодою сторін.                                                

8.4. Працівники Підприємства підлягають обов’язковому соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в установленому чинним законодавством порядку.                                              

8.5.    Трудовий колектив Підприємства:

          - Вирішує питання соціального розвитку Підприємства.

          - Розглядає та затверджує проект колективного договору.

          - Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

8.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити керівник Підприємства.

8.7. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються його органами управління та приймаються трудовим колективом або уповноваженим ним органом і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці на Підприємстві.

8.8.   Питання соціального розвитку, зокрема  поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

 

 

 1. Господарська діяльність Підприємства

9.1.   Підприємство самостійно планує свою господарську діяльність та здійснює її на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокупності відповідно до своїх статутних завдань  на підставі чинного законодавства.

9.2.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів  господарської діяльності Підприємства є прибуток.

9.3.Підприємство може утворювати за рахунок доходу спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат,  пов’язаних з його діяльністю:

         фонд розвитку виробництва;

          фонд споживання (оплати праці);

          фонд соціального розвитку;

         резервний фонд;

          інші фонди, які  встановлені законодавством.                               

9.4.Інші особливості господарської та соціальної діяльності комунальних підприємств визначаються чинним законодавством України.                     

9.5.Прибуток Підприємства, який залишається після покриття  матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків по кредитах банків, сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Підприємства та використовується  відповідно до законодавства.

9.6.Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів України.

 9.7.Підприємство визначає правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлює форми, системи і розміри оплати праці працівників підприємства у порядку, визначеному чинним законодавством України  та Колективним договором Підприємства. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. 

 9.8.Підприємство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення виробництва.

 9.9.Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів.         

 9.10.Підприємство здійснює  зовнішньоекономічну діяльність згідно із чинним законодавством України.

9.11.Інші особливості господарської діяльності комунального підприємства  визначаються чинним законодавством.

10.Правові відносини між засновником (власником), уповноваженим органом і Підприємством

 

10.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми засновника покладаються в основу діяльності Підприємства.

10.2. До виключної компетенції Белзької міської ради Львівської області належить.

10.2 1. визначення основних напрямків діяльності Підприємства:

10.2.2. затвердження Положень про філії та представництва, затвердження статутів дочірніх підприємств;

10.2.3. погодження Підприємству створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв:

10.2.4. Створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

10.8.2.5. затвердження річних фінансових планів Підприємства та контроль їх виконання, надання Підприємству допомогу у вигляду грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;

10.2.6. Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна Підприємства;

10.2.7. Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства;

10.2.8. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;

10.2.9. Формування та визначення розміру статутного капіталу Підприємства та внесення змін до нього;

10.2.10. Встановлення розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

10.2.11. Прийняття рішення про надання у концесію об’єктів комунальної власності;

10.2.12. Управління (в межах визначених Засновником) майном Підприємства, що належить до комунальної власності;

10.2.13. Здійснення координації діяльності Підприємства;

10.2.14. Заслуховування звітів директора про роботу Підприємства;

10.3. Уповноваженим органом є Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області, до компетенції якого належить:

10.3.1. Встановлення (затвердження, погодження) у випадках визначених законодавством України цін, тарифів на послуги, роботи, що виконуються (надаються) Підприємством;

 

 1. 11Облік і звітність підприємства

11.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 Господарського кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” та інших нормативно-правових актів.

11.2.Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку бухгалтерської, податкової, фінансової і статистичної звітності.

11.3.Фінансові результати діяльності Підприємства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

11.4.Підприємство звітує перед Засновником про результати господарської діяльності за встановленими формами статистичної звітності.

 1. Припинення діяльності Підприємства

12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках передбачених чинним законодавством,   за рішенням суду. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з законом України «Про  відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

12.2. Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, призначеною Засновником, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія за актом приймання-передачі приймає та оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, вживає заходи  щодо стягнення та сплати боргів, складає ліквідаційний баланс Підприємства, подає його на затвердження до Засновника. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються чинним законодавством.

12.4. Ліквідаційна комісія згідно чинного законодавства несе відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій пов’язаних з ліквідацією Підприємства, включаючи оцінку майна і зобов’язань підприємства, та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, за шкоду, заподіяну Підприємству.

12.5. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю України.

12.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

 1. Порядок внесення змін та доповнень

13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

 

 

 

 
Приєднані файли
№1225 Поповнення Статутного ЖЕК (3).docx