№1226.Про внесення змін до бюджету Белзької міської територіальної громади на 2023 рікБЕЛЗЬКА МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова сесія VІIIскликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  31 жовтня  2023 року              м. Белз                                          № ПРОЄКТ

 

Про внесення змін до бюджету Белзької міської

територіальної громади на 2023 рік

13542000000   

код бюджету

 

         Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до висновку фінансового відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області від 02.10.2023 року № 3 «Про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Белзької міської територіальної громади» враховуючи листи та звернення бюджетних установ, організацій, висновки постійної комісії з питань фінансів та планування бюджету, Белзька міська рада Львівської області, -

 

ВИРІШИЛА:

       1.Внести зміни і доповнення до рішення сесії Белзької міської ради Львівської області від 30 листопада 2022 року № 711 «Про бюджет Белзької міської територіальної громади  на 2023 рік », а саме:

       У пункті 1 Збільшити  загальний  обсяг доходів місцевого бюджету в сумі 337 940,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  в сумі 337 940,00 гривень, згідно з додатком 1.

       Збільшити  загальний  обсяг видатків місцевого бюджету в сумі 337 940,00 гривень , з них видатки загального фонду місцевого бюджету на 660 940,00  гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету -323 000,00 гривень в т. ч. видатки бюджету розвитку в сумі -323 000,00  гривень .

       Зменшити профіцит загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік на суму 323 000,00 гривень за рахунок передачі коштів із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.

       Зменшити дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік на суму 323 000,00 гривень за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно з додатком 2.

      У пункті 2 внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, згідно з додатком 3.

    

      У пункті 4 внести зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2023 році, згідно з додатком 4.

  1. Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та планування бюджету .

 

 

 

Міський голова                                                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Домініканська, 1, м. Белз, Червоноградський р-н, Львівська обл., 80062

тел. (0257) 5-25-64, E-mail: belz_fin2021@ukr.net Код ЄДРПОУ 43971280

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення сесії Белзької міської ради Львівської області

№    від     жовтня  2023 року        

Про внесення змін до бюджету Белзької міської

територіальної громади на 2023 рік

13542000000

код бюджету

         Збільшити  дохідну частину загального фонду місцевого бюджету по коду доходу 11010100  «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 337 940,00 гривень відповідно збільшити видаткову частину загального та спеціального фондів місцевого бюджету для головних розпорядників бюджетних коштів:

  1. I. Головному розпоряднику бюджетних коштів Виконавчому комітету Белзької міської ради Львівської області

           Збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету по КПКВКМБ 0216030 « Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні  трансферти   підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 431 000,00 гривень відповідно внести зміни до Програми житлово-комунального господарства та благоустрою Белзької міської територіальної громади  на 2023 рік .

        Зменшити  видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету по КПКВКМБ 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 298 600,00 гривень  відповідно внести зміни до Програми поповнення статутного капіталу Комунального підприємства Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс» на 2023 рік.

        Збільшити  видаткову частину спеціального  фонду місцевого бюджету по КПКВКМБ 0217530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики»  КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»   в сумі  24 000,00 гривень ( придбання обладнання- сервер) ;

        Збільшити  видаткову частину загального  фонду місцевого бюджету по КПКВКМБ 0217530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики» в сумі 168 000 грн., а саме:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 99 900,00  гривень ;

КЕКВ 2240 « Оплата послуг крім комунальних»  в сумі 68 100,00 гривень ;

відповідно внести зміни в Місцеву програму інформатизації «Цифрова Белзщина» на 2022-2024 роки.

        Збільшити  видаткову частину загального  фонду місцевого бюджету по КПКВКМБ 0218130 « Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» в сумі 12 760 ,00 гривень ,а саме:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 4 000,00 гривень; 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату  праці в сумі 7 000,00 гривень;

КЕКВ 2272  «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 1 630,00 гривень;

КЕКВ 2275 « Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»  в сумі 130,00 гривень .

        За рахунок зменшення видаткову частину загального  фонду місцевого бюджету по КПКВКМБ 0218130 « Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»  КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії»  в сумі 12 760,00 гривень.

  1. II. Головному розпоряднику бюджетних коштів Відділу освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області

        Збільшити  видаткову частину загального  фонду місцевого бюджету по КПКВКМБ 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) » КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 13 540,00 гривень для співфінансування закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному)циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (видатки розвитку) відповідно внести зміни до Програми підтримки та розвитку освіти Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 рр.

           Збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету по КПКВКМБ 0611021  «Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» на суму 48 400,00 гривень за рахунок зменшення видаткової частини спеціального фонду місцевого бюджету по КПКВКМБ 0611021 «Надання середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 48 400,00 гривень для облаштування кабінету захисту України відповідно внести зміни до Програми підтримки та розвитку освіти Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 рр.

 

 

Начальник відділу                                                                   Ірина САНОЦЬКА

 
Приєднані файли
№1226 про внесення змін до бюджету.docx
№1226 дод1.xlsx
№1226 дод2.xlsx
№1226 дод3 (1).xlsx
№1226 дод3.xlsx