№1266.Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 роки 

БЕЛЗЬКА  МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 чергова сесія VIІІ скликання

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Від листопада  2023 року                  м.Белз                                      № ____

                                                                                                          

Про внесення змін до Програми охорони

навколишнього природного середовища

Белзької міської територіальної громади

на 2023-2024 роки

 

Керуючись статтею 143 Конституції України,   статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні”, враховуючи висновки постійних  профільних депутатських комісій, Белзька міська рада Львівської області, -

 

 ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни в Програму охорони навколишнього природного середовища Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 роки, затверджену рішенням Белзької міської ради Львівської області № 934 від 19.05.2023р., виклавши додатки 1-3 до Програми в новій редакції, що додається

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

 

 

Міський голова                                                   Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням

Белзької міської ради

Львівської області

№  від 11.2023р.

 

Додаток 1

до Програми охорони навколишнього

 природного середовища

Белзької міської територіальної громади

на 2023-2024 роки

Паспорт програми

(загальна характеристика програми)

Програма охорони навколишнього природного середовища Белзької міської територіальної громади

на 2023-2024 роки

 

 1. Ініціатор розроблення програми Белзька міська рада Львівської області
 2. Розробник програми Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області
 3. Співрозробники програми: Вiддiл житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій Белзької міської ради Львівської області
 4. Відповідальний виконавець програми: Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області
 5. Учасники програми:
 6. Термін реалізації програми 2023-2024р.
  • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, грн., всього - 169 000,00 у тому числі:
  • Коштів місцевого бюджету -     169 000,00   грн
  • Коштів інших джерел (вказати)

Головний розпорядник коштів           

 Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 Відповідальний  виконавець програми

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням

Белзької міської ради

Львівської області

№  від 11.2023р.

Додаток 2

 до Програми охорони навколишнього

 природного середовища

Белзької міської територіальної громади

на 2023-2024 роки

Ресурсне забезпечення місцевої цільової програми

Програма охорони навколишнього природного середовища Белзької міської

територіальної громади

на 2023-2024 роки

 грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2023 рік

20 __ рік

20 __ рік

20 __ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього, у тому числі

169 000,00

 

 

 

169 000,00

місцевий бюджет

169 000,00

 

 

 

169 000,00

кошти інших джерел*

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

*кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Головний розпорядник коштів           

 Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 Відповідальний  виконавець програми

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

    Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  

Белзької міської ради

Львівської області

№ 934  від 19.05.2023р.

 

Додаток 3

до Програми охорони навколишнього

 природного середовища

Белзької міської територіальної громади

на 2023-2024 роки

Перелік завдань та заходів місцевої цільової програми

Програма охорони навколишнього природного середовища Белзької міської територіальної громади

на 2023-2024 роки

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів

Виконавці заходу

Фінансування

Очікуваний результат

 

Джерела

Обсяги, грн.

2023 рік

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1) Технічний розвиток сфери поводження з побутовими відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та  здоров’я мешканців громади

Захід 1.  Розробка схеми санітарної очистки населених пунктів Белзької міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львіської області

Місцевий бюджет

29 000,00

Виготовлення та затвердження

схеми санітарного очищення

населених пунктів громади

Захід 2. Розробка звіту про стратегічну екологічну оцінку Схеми санітарної очистки населених пунктів Белзької міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Місцевий бюджет

20 000,00

Виготовлення та затвердження

схеми санітарного очищення

населених пунктів громади

Захід 1. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Місцевий бюджет

120 000,00

Покращення екологічної

ситуації , утримання в

належному стані об’єктів

благоустрою населених

пунктів громади.

 

Всього на етап або на програму

 

 

 

169 000,00

 

               

 

 

Головний розпорядник коштів                

 Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 Відповідальний  виконавець програми

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

    Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 
Приєднані файли
№1266 внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Белзької міської територіальної громади на 2023-2024 роки.docx