№1270.Про внесення змін до Програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Міністерства оборони України на 2023 рік 

 

БЕЛЗЬКА МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

чергова сесія   VІII  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

   Від листопада  2023 року              м.Белз                                  №

 

Про внесення змін до Програми сприяння

матеріально-технічному забезпеченню військових

частин Міністерства оборони України на 2023 рік

 

        

           Керуючись статтею  26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 2 статті 14 Закону України «Про основи національного спротиву», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», статею 85 Бюджетного кодексу України (зі змінами і доповненнями), враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій,  Белзька міська рада Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни в Програму сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Міністерства оборони України на 2023 рік, затверджену рішенням Белзької міської ради Львівської області № 933 від 19.05.2023р, наступного змісту:

1.1.Розділ 4 викласти в наступній редакції « 4. Визначення відповідальних виконавців Програми. Головним розпорядником коштів за Програмою визначено Фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області, учасники заходів Програми – військові частина А7031, А7075, Т0410  Міністерства оборони України».

1.2.Розділ 6 викласти в наступній редакції «6. Перелік завдань і заходів Програми  У Програмі передбачається здійснити завдання та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення військових частин Міністерства оборони України А7031, А7075, Т0410 у 2023 році.»

1.3. Виклавши додатки 1-3 до Програми в новій редакції, що додається.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, соціального захисту та медицини.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Оксана БЕРЕЗА

 

 

Затверджено

рішенням  Белзької міської ради

Львівської області

№   від ___2023р.

Додаток 1
до Програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Міністерства оборони України на 2023 рік

Паспорт програми
(загальна характеристика програми)

ПРОГРАМА

 сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Міністерства оборони України на 2023 рік

 

 1. Ініціатор розроблення програми: військові частини А7031, А7075, Т0410
 2. Розробник програми: Фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області, Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області
 3. Співрозробники програм:
 4. Відповідальний виконавець програми: військова частина А7031, Т0410
 5. Учасники програми: військова частина А7031, А7075
 6. Термін реалізації програми 2023 рік
  • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, грн, всього   167 130, у тому числі:

 • Коштів місцевого бюджету 167 130грн
 • Коштів інших джерел (вказати) -

 

Головний розпорядник коштів             

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                                   Ірина Саноцька

 

Відповідальний  виконавець програми

      Військова частина А7031

      Командир військової частини          _________      ____________________

          Військова частина Т0410

      Командир військової частини          _________      ____________________

 

                                                                                                                                        


Затверджено

рішенням  Белзької міської ради

Львівської області

№  від 11.2023р.

Додаток 2
до Програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин

Міністерства оборони України на 2023 рік

Ресурсне забезпечення місцевої цільової програми

 Програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Міністерства оборони України на 2023 рік

 грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2023 рік

20 __ рік

20 __ рік

20 __ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього, у тому числі

167 130

 

 

 

167 130

місцевий бюджет

167 130

 

 

 

167 130

кошти інших джерел*

 

 

 

 

 

 

*кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 Головний розпорядник коштів             

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                                   Ірина Саноцька

 

 Відповідальний  виконавець програми

      Військова частина А7031

      Командир військової частини          _________      ____________________

          Військова частина Т0410

      Командир військової частини          _________      ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням  Белзької міської ради

Львівської області

№   від 11.2023р.

Додаток 3
до Програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин

Міністерства оборони України на 2023 рік

Перелік завдань та заходів місцевої цільової програми

Програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин

Міністерства оборони України на 2023 рік

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів 

Виконавець заходу

 Фінансування

Очікуваний результат

 

Джере-ла

Обсяги, грн.

 

 

2023 рік

1

Завдання 1

Покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А7031

Захід 1

Скерування субвенції з міського бюджету державному бюджету для придбання запасних частин та придбання засобів зв’язку

Фінансовий відділ виконавчого комітету Військова частина А7031

Місце-вий бюджет

100 000

Матеріально-технічне забезпечення військових частин, забезпечення виконання завдань, пов’язаних  з обороною держави.

 

2

Завдання 2

Покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини Т0410

Захід 1

Скерування субвенції з міського бюджету державному бюджету для придбання запасних частин та придбання засобів зв’язку

Фінансовий відділ виконавчого комітету Військова частина Т0410

Місце-вий бюджет

67 130

Матеріально-технічне забезпечення військових частин, забезпечення виконання завдань, пов’язаних  з обороною держави.

 

Усього на етап або на програму:                                                                                                          167 130

Головний розпорядник коштів             

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                                   Ірина Саноцька

            Відповідальний  виконавець програми

   Військова частина А7031

    Командир військової частини          _________      ____________________

   Військова частина Т0410

   Командир військової частини          _________      ____________________

 
Приєднані файли
№1270 Зміни Програма військова частина (1).docx