№1272.Про затвердження Програми фінансової підтримки КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи» на 2023 рікБЕЛЗЬКА МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

чергова сесія   VІII  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 Від        .11.2023                                   м. Белз                                     №

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи» на 2023 рік

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Белзька міська рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи» на 2023 рік, що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, соціального захисту та медицини та постійну депутатську комісію з питань фінансів та планування бюджету.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Оксана БЕРЕЗА


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням

Белзької міської ради

Львівської області

№    від    .11.2023р.

 Міський голова ________________ Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

Програма

фінансової підтримки КЗ ЛОР

«Обласне бюро судово-медичної експертизи»

на 2023 рік

 

 

 

Погоджено

   Голова комісії з питань фінансів та планування бюджету Белзької міської ради Львівської області

___________________________

«__»__________ 20_ року

 

 

 

 

Погоджено

Голова комісії з питань регламенту, законності, соціального захисту та медицини Белзької міської ради Львівської області

________________________

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Начальник  відділу житлово-комунального господарства,

капітального будівництва та інвестицій виконавчого комітету

Белзької  міської ради Львівської області

 _______________ ________

«__» ________ 20__ року

 

Погоджено

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Белзької  міської ради Львівської області

 

______________________

«__» __________ 20__ року

 

           

 

 

 

 

 

 

м.Белз

2023

 

 

ВСТУП

 

Впродовж останніх періодів минулого та поточного років у Львівській області збільшилися обсяги проведення досліджень померлих, які поступають для проведення судово-медичних експертиз, в тому числі і з числа військовослужбовців Збройних сил України із зони бойових дій, котрі загинули внаслідок агресії російської федерації.

Для проведення ДНК аналізів по ідентифікації тіл померлих і загиблих згідно кримінальних досліджень в КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи» відкрито відділ судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз. З метою підвищення ефективності діяльності КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи», збільшення його виробничих площ з розміщенням на них ДНК-лабораторії відділу судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз, слід провести реконструкцію будинку судово-медичної експертизи, що є вкрай необхідно для своєчасного проведення на високому науковому та професійному рівні молекулярно-генетичних експертиз та досліджень по ідентифікації біологічних слідів на речових доказах, ідентифікації невстановлених осіб, ідентифікації тіл військовослужбовців, які загинули в зоні бойових дій внаслідок збройної агресії російської федерації на територію України, спірного батьківства, материнства, біологічного походження дітей з використанням сучасних методик.

 

 1. Мета програми

Залучення коштів міського бюджету для реконструкції будинку КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи» з добудовою за адресою: вул. Пекарська, 61, м. Львів.

 

 1. Завдання програми:

Забезпечення необхідним фінансовим ресурсом реконструкції будинку КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи» з добудовою за адресою: вул. Пекарська, 61, м. Львів.

 

 1. Виконавці Програми

Відповідальним виконавцем програми є КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи».

Головним розпорядником бюджетних коштів в частині міжбюджетних трансфертів – фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів міського бюджету в межах бюджетних асигнувань на зазначені в Програмі завдання.

 

 

 1. Очікувані результати від реалізації програми

            Підвищення ефективності діяльності КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи», збільшення його виробничих площ з розміщенням на них ДНК-лабораторії відділу судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організація виконання та координація діяльності щодо реалізації Програми здійснюється відповідним виконавцем Програми - КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням сесії

Белзької міської ради

Львівської області

№        від       2023р.

Додаток 1

до Програми фінансової підтримки КЗ ЛОР

«Обласне бюро судово-медичної експертизи» на 2023 рік

 

Паспорт програми
(загальна характеристика програми)

Програма фінансової підтримки КЗ ЛОР

«Обласне бюро судово-медичної експертизи» на 2023 рік

 1. Ініціатор розроблення програми: Белзька міська рада Львівської області
 2. Розробник програми: Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області, Фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області
 3. Співрозробники програми КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи»
 4. Відповідальний виконавець програми КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи»
 5. Учасники програми:
 6. Термін реалізації програми 2023 р.
  • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, грн, всього 400 000

у тому числі:

 • Коштів місцевого бюджету 400 000 грн
 • Коштів інших джерел (вказати)

Головний розпорядник коштів                 

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                          Ірина САНОЦЬКА

Відповідальний  виконавець програми

КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-

медичної експертизи»

Начальник бюро                                                   Микола ШЕВЧУК

 

Затверджено

Рішенням сесії 

Белзької міської ради

Львівської області

№        від               2023р

Додаток 2

до Програми фінансової підтримки КЗ ЛОР

«Обласне бюро судово-медичної експертизи» на 2023 рік

Ресурсне забезпечення програми

Програма фінансової підтримки КЗ ЛОР

«Обласне бюро судово-медичної експертизи» на 2023 рік

   грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2023 рік

20 __ рік

20 __ рік

20 __ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього, у тому числі

400 000

 

 

 

400 000

місцевий бюджет

400 000

 

 

 

400 000

кошти інших джерел*

 

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

*кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Головний розпорядник коштів                 

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                          Ірина САНОЦЬКА

Відповідальний  виконавець програми

КЗ ЛОР «Обласне бюро судово- медичної експертизи»

       Начальник бюро                                                   Микола ШЕВЧУК

Затверджено

Рішенням сесії  Белзької міської ради

Львівської області

№          від              2023р.

Додаток 3

до Програми фінансової підтримки КЗ ЛОР

«Обласне бюро судово-медичної експертизи» на 2023 рік

Перелік завдань, заходів та показників місцевої цільової програми

Програма фінансової підтримки КЗ ЛОР

«Обласне бюро судово-медичної експертизи» на 2023 рік

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів

Виконавці заходу

Фінансування

Очікуваний результат

 

Джерела

Обсяги, грн.

2023 рік

1

Підвищення ефективності діяльності КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи»

Субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів на «Реконструкцію будинку літ. А-2 КЗЛОР «Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи» з добудовою за адресою вул. Пекарська,61, м. Львів,в тому числі коригування проектно-кошторисної документації»

Фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області, КЗ ЛОР «Обласне бюро судово-медичної експертизи»

Місцевий бюджет

400 000

Своєчасне проведення на високому науковому та професійному рівні молекулярно-генетичних експертиз та досліджень по ідентифікації біологічних слідів на речових доказах, ідентифікації невстановлених осіб, ідентифікації тіл військовослужбовців, які загинули в зоні бойових дій внаслідок збройної агресії російської федерації на територію України

 

Всього

 

 

 

400 000

 

               

Головний розпорядник коштів                 

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                          Ірина САНОЦЬКА

Відповідальний  виконавець програми

КЗ ЛОР «Обласне бюро судово- медичної експертизи»

       Начальник бюро                                                   Микола ШЕВЧУК

 
Приєднані файли
№1272 Програма Обл бюро.docx