№1274.Про внесення змін в Місцеву програму інформатизації «Цифрова Белзщина» на 2022 – 2024 роки 

 

                    проект            

БЕЛЗЬКА МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 чергова сесія   VІII  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 Від  ___ листопада 2023 року                       м.Белз                              № _______

                                                                                                          

 

 

Про  внесення змін в Місцеву програму

інформатизації «Цифрова Белзщина»

на 2022 – 2024 роки

 

З метою сприяння соціально-економічному розвитку Белзької  громади шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади, підвищення ефективності виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, ефективного використання бюджетних коштів, відповідно до ст.143 Конституції України, Закону України Про Національну програму інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань фінансів та планування бюджету, Белзька міська рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в Місцеву програму інформатизації «Цифрова Белзщина» на 2022 – 2024 роки, затверджену рішенням Белзької міської ради Львівської області №641 від 19.09.2022 року , виклавши додатки 1-3 до Програми в новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та планування бюджету.

 

 

Міський голова                                                         Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

 рішенням сесії Белзької міської ради

Львівської області

 №   від.10.2023 року

     Додаток 1

до Місцевої програми  інформатизації

«Цифрова Белзщина» на 2022 – 2024 роки

 

ПАСПОРТ

Місцевої програми  інформатизації

«Цифрова Белзщина»

на 2022 – 2024 роки

 1. Ініціатор розроблення програми - Белзька міська рада Львівської області
 2. Розробник програми - Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області, Фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області
 3. Співрозробники програми - депутати міської ради
 4. Відповідальний виконавець програми - Фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області, Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області
 5. Учасники програми:
 6. Термін реалізації програми 2022-2024 р.р.

 

 • Етапи виконання програми

        (для довгострокових програм)

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, грн, всього - 1311830

у тому числі:

 • Коштів місцевого бюджету – 1 022 900,00 грн.
 • Коштів інших джерел (вказати)

Державний бюджет __________грн

Обласний бюджет -  300 000 грн.

Головний розпорядник коштів            

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                                   Ірина САНОЦЬКА

       

        Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                                         Оксана БЕРЕЗА

 

Відповідальні виконавці Програми     

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                                   Ірина САНОЦЬКА

       

         Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

          Міський голова                                                                         Оксана БЕРЕЗА

 

                                                                

                

 

Затверджено

 рішенням сесії Белзької міської ради

Львівської області

 №  від .2023року  

Додаток 2

до Місцевої програми  інформатизації

«Цифрова Белзщина» на 2022 – 2024 роки

 

Ресурсне забезпечення

Місцевої програми  інформатизації

«Цифрова Белзщина»

на 2022 – 2024 роки

 

                                                                                                                                                                                                  грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2022 рік

2023рік

20 __ рік

20 __ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього, у тому числі

50 600

1 272 300

 

 

1311830

місцевий бюджет

50 600

972 300

 

 

1 022 900

кошти інших джерел*

 

 

 

 

 

обласний бюджет

 

300 000

 

 

300 000

державний бюджет

 

 

 

 

 

         Головний розпорядник коштів              

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                                                                                    Ірина САНОЦЬКА

         Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

         Міський голова                                                                                                                            Оксана БЕРЕЗА

      Відповідальні виконавці Програми        

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                                                                                   Ірина САНОЦЬКА

         Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

          Міський голова                                                                                                                               Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

Затверджено

 рішенням сесії Белзької міської  ради

Львівської області

 №  від .2023р.

 

  Додаток 3

до Місцевої програми  інформатизації

«Цифрова Белзщина» на 2022 – 2024 роки

Перелік завдань, заходів та показників місцевої цільової програми

Місцевої програми  інформатизації

«Цифрова Белзщина»

на 2022 – 2024 роки

 

№ з/п

Назва

завдання

Перелік

заходів

Виконавець

заходу

Фінансування

Очікуваний результат

 

джерела

обсяги,

грн.

 

                                                                              2022 рік

1

 

Завдання 1 Розширення системи електронного документообігу в органах управління територіальної громади

 

Захід 1

Запровадження системи електронного документообігу в Белзькій територіальній  громаді та підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади на умовах співфінансування

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області, Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

кошти місцевого бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством

50 600

Запровадження системи електронного документообігу в Белзькій територіальній громаді та підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

 

 

2023 рік

 

 

Захід 2 Супроводження, обслуговування, оновлення та розширення функціоналу системи електронного документообігу в органах публічної влади

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області, Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

 

кошти місцевого бюджету

10 000

Реалізація можливості накладати на один документ декілька цифрових підписів та печаток, що дозволить дистанційно підписувати міжбюджетні договори в системі та інші документи, де необхідне підписання кількох осіб чи сторін, і також суттєво знизить трансакційні витрати та витрати часу на підписання таких документів

 

2

Завдання 2 Інформатизація публічного управління

Впровадження системи реєстрів територіальних громад Львівської області з функціоналом по-господарського обліку та управління земельними ресурсами

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області, Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

 

кошти місцевого бюджету

230 000

Закупівля ліцензій для ведення по- господарського обліку та управління земельними ресурсами

 

3

Наближення до мешканців територіальних громад якісного державного сервісу, зокрема в частині надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг, їх територіальні підрозділи та віддалені робочі місця

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області,

 

Кошти обласного бюджету

 

 

кошти місцевого бюджету

 

 

300 000

 

 

 

 

 

450 000

 

Закупівля обладнання (робочих станцій) для забезпечення надання адміністративних послуг Державної міграційної служби України у  Белзькій міській територіальній громаді, придбання телекомунікаційного обладнання для організації каналу конфіденційного зв’язку, придбання засобу криптографічного захисту інформації, Проектування, монтаж, налаштування обладнання та організація каналу конфіденційного зв’язку у складі НСКЗ для підключення ЦНАП до Єдиного державного демографічного реєстру

Створення КСЗІ АС взаємодії робочих місць ЦНАП (адреса) з підсистемою «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами ДМС України» через мережу НСКЗ, Організація проведення первинної державної експертизи комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи взаємодії - ЦНАП (адреса) з підсистемою «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної міграційної служби України» через мережу НСКЗ

 

4

Впровадження системи поіменного електронного голосування депутатами Белзької міської ради Львівської області

Придбання системи поіменного електронного голосування «ГОЛОС» (в т.ч. пуско- налагодження системи і її складових, послуги з  навчання працівників ради по керуванню системою голосування,  підготовка до проведення та проведення «навчальної» сесії.)

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області,

кошти місцевого бюджету

 

68100

Забезпечення роботи депутатського корпусу

 

Придбання зовнішнього веб модуля для автоматичної публікації проектів, прийнятих  рішень, поіменних голосувань і статистики роботи ради

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області,

кошти місцевого бюджету

 

12300

Забезпечення роботи депутатського корпусу

 

Придбання ВЕБ серверу системи голосування  з налаштуванням ОС та пуско- налагодженням

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області,

кошти місцевого бюджету

 

24000

Забезпечення роботи депутатського корпусу

 

Придбання планшетів для забезпечення роботи депутатського корпусу міської ради

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області,

кошти місцевого бюджету

 

99 900

Забезпечення роботи депутатського корпусу

 

Придбання двох ноутбуків та проектора для системи голосування

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області,

кошти місцевого бюджету

 

78000

Забезпечення роботи депутатського корпусу

 

Головний розпорядник коштів           

Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                                                                                    Ірина САНОЦЬКА

                 Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

         Міський голова                                                                                                                            Оксана БЕРЕЗА

    

 Відповідальні виконавці Програми

   Фінансовий відділ виконавчого комітету

Белзької міської ради Львівської області

Начальник відділу                                                                                                                      Ірина САНОЦЬКА

                  Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

          Міський голова                                                                                                                               Оксана БЕРЕЗА

 

                           

 

 

 
Приєднані файли
№1274 Зміни Програма інформатизації (2).docx