№1275.Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій населення Белзької міської територіальної громади на 2023 рік



БЕЛЗЬКА  МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

чергова сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                          м. Белз                                       №

 

 

Про  внесення змін до  Програми соціального

захисту окремих категорій населення

Белзької міської територіальної громади на 2023 рік

 

Керуючись статтею 143 Конституції України,   статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні”, Белзька міська рада Львівської області, - 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни в Програму соціального захисту окремих категорій населення Белзької міської територіальної громади на 2023рік, затверджену рішенням Белзької міcької ради Львівської області №715 від 30 листопада 2022 року, виклавши паспорт та додатки 1-3 до Програми в новій редакції, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, соціального захисту та медицини.

 

 

Міський голова                                              Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1  

затверджено рішенням  

Белзької міської ради Львівської області

№   від  .2023р.

 

№ п/п

Перелік заходів згідно програми

Сума на 2023 рік,

грн.

Розмір допомоги  на одну особу, грн.

1

Грошова допомога  на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг

1 000

Згідно видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг

2

Одноразова грошова допомога членам родин військовослужбовців – учасників бойових/військових дій на території України, учасникам АТО,ООС, що загинули під час несення військової служби.  

110 000

10 000

3

Надання одноразової грошової допомоги особі, яка здійснила     поховання загиблого (померлого), учасника АТО (ООС), бійця-добровольця АТО, постраждалого учасника Революції Гідності, Захисника чи Захисниці України у період військової агресії Російської Федерації проти України (з 24.02.2022 року), оплата ритуальних послуг

130 000

10 000

4

Одноразова грошова допомога громадянам у яких, відбулося різке погіршення стану здоров’я, що потребує значних фінансових витрат, особам, які  опинилися в безвихідному матеріальному становищі або екстремальних ситуаціях

350 000

Розмір допомоги встановлюється в залежності від матеріального стану та стану здоров’я громадян

5

Одноразова грошова допомога громадянам, які похоронили за власний кошт осіб деяких категорій

 

 

5.1.

одиноких громадян

5 000

1000

5.2.

внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

5 000

5000

6

Забезпечення фінансування виплат особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;  забезпечення виплат компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

85 000

Згідно призначення Управління праці та соціального захисту населення

7

Одноразова грошова допомога військовослужбовцям, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво)

130 000

Розмір допомоги встановлюється в залежності від матеріального стану та стану здоров’я громадян

8

Одноразова грошова допомога дітям військовослужбовців, які загинули під час участі в захисті Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби/ проходженням військової служби або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби/ проходженням військової служби

50 000

 10000 для кожної дитини

 

ВСЬОГО

681000

 

                   

Міський голова                                                       Оксана БЕРЕЗА

Затверджено

рішенням

Белзької міської ради

Львівської області

№   від           2023р.

Паспорт програми
(загальна характеристика програми)

Програма соціального захисту окремих категорій населення  Белзької  міської територіальної громади  на 2023 рік 

 1. Ініціатор розроблення програми: Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області
 2. Розробник програми: Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області
 3. Співрозробники програми:
 4. Відповідальний виконавець програми: Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області
 5. Учасники програми:
 6. Термін реалізації програми 2023рр

 

 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, грн, всього 866 000

у тому числі:

 • Коштів місцевого бюджету 866 000 грн
 • Коштів інших джерел (вказати)

 

Головний розпорядник коштів           

 Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 Відповідальний  виконавець програми

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

 Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

Затверджено

рішенням Белзької міської ради

Львівської області

       №   від   .2023р.

 

Додаток 2

 до Програми соціального

захисту окремих категорій населення

Белзької міської територіальної громади на 2023 рік.

 

Ресурсне забезпечення місцевої цільової програми

Програма соціального захисту окремих категорій населення  Белзької міської територіальної громади на 2023 рік

                                                                                                                                                                                                    грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2023 рік

20 __ рік

20 __ рік

20 __ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього, у тому числі

866 000

 

 

 

866 000

місцевий бюджет

866 000

 

 

 

866 000

кошти інших джерел*

 

 

 

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів              

 Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 Відповідальний  виконавець програми

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

 Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

Затверджено

рішенням Белзької міської ради

Львівської області

№  від          2023р.

 

Додаток 3

до Програми соціального

захисту окремих категорій населення

Белзької міської територіальної громади на 2023 рік

Перелік завдань та заходів місцевої цільової програми

Програма соціального захисту окремих категорій населення  Белзької міської територіальної громади на 2023 рік

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів 

Виконавець заходу

 Фінансування

Очікуваний результат

 

 

Джерела

Обсяги, грн.

 

 

 

2023 рік

 

 

1.

Завдання 1. Надання та виплата допомог і компенсацій

Захід 1

Грошова допомога  на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг

Виконавчий комітет Белзької міської ради

Місцевий бюджет

1 000

Покращення якості життя пільгових категорій громадян

 

 

2

Завдання 2. Забезпечення фінансування виплат

Захід1

фінансування виплат особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;  забезпечення виплат компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Виконавчий комітет Белзької міської ради

Місцевий бюджет

85 000

Забезпечення надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Завдання 3. Фінансова підтримка малозахищених верств населення через надання та виплату допомог і компенсацій

 

Захід 1

Одноразова грошова допомога громадянам у яких, відбулося різке погіршення стану здоров’я, що потребує значних фінансових витрат, особам, які  опинилися в безвихідному матеріальному становищі або екстремальних ситуаціях

Виконавчий комітет Белзької міської ради

Місцевий бюджет

350  000

Покращення умов життя соціально незахищених груп населення.

Покращення матеріально-побутових умов проживання сімей.

  Покращення стану   здоров’я окремих  категорій громадян.

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 2

Одноразова грошова допомога громадянам, які похоронили за власний кошт осіб деяких категорій (одиноких громадян, внутрішньо переміщених осіб)

Одиноких громадян

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Виконавчий комітет Белзької міської ради

Місцевий бюджет

 

 

 

 

5 000

5 000

   Гарантування належного поховання померлих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Завдання 4. Фінансова підтримка деяких категорій населення громади

Захід 1

Одноразова грошова допомога членам родин військовослужбов-ців – учасників бойових дій на території України, учасникам АТО,ООС, що загинули під час несення військової служби

Виконавчий комітет Белзької міської ради

Місцевий бюджет

110 000

Покращення матеріального стану деяких категорій населення громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 2

Надання одноразової грошової допомоги особі, яка здійснила     поховання загиблого (померлого), учасника АТО (ООС), бійця-добровольця АТО, постраждалого учасника Революції Гідності, Захисника чи Захисниці України у період військової агресії російської федерації проти України (з 24.02.2022 року), оплата ритуальних послуг

Виконавчий комітет Белзької міської ради

Місцевий бюджет

130 000

Гарантування належного поховання військових

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 3

Одноразова грошова допомога військовослуж-бовцям, які отримали травму(поранення, контузію, захворювання, каліцтво)

Виконавчий комітет Белзької міської ради

Місцевий бюджет

130 000

Покращення здоров’я та самопочуття військовослуж-бовців.

 

 

 

 

 

 

 

 

Захід 4

Одноразова грошова допомога дітям, які зареєстровані на території громади, та є дітьми військовослужбовців, які загинули під час участі в захисті Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби/ проходженням військової служби або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби/ проходженням військової служби

Виконавчий комітет Белзької міської ради

Місцевий бюджет

50 000

Покращення матеріального стану деяких категорій населення громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього на етап або на програму:

 

 

 

866 000

 

 

 
                   

 

 

Головний розпорядник коштів              

 Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 Відповідальний  виконавець програми

Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

 Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 

 
Приєднані файли
№1275 зміни Програма соцзахист листопад 2023.docx