№1276.Про затвердження Програми забезпечення діяльності з водопостачання КП «Белзкомунсервіс» на 2023рік 

 

БЕЛЗЬКА  МІСЬКА  РАДА             проект

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

       чергова сесія VIІІ скликання

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                     2023 року             м.Белз                                      №

                                                                                                          

Про затвердження Програми

забезпечення діяльності з водопостачання

КП «Белзкомунсервіс» на 2023рік

 

Керуючись статтею 143 Конституції України,   статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні”, враховуючи висновки постійних  профільних депутатських комісій, Белзька міська рада Львівської області, -

 

 ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити  Програму забезпечення діяльності з водопостачання КП «Белзкомунсервіс» на 2023рік, що додається.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

 

 

 

Міський голова                                                   Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Белзької міської ради

Львівської області

№        від           2023р.

 

                                                  Міський голова____________________ Оксана БЕРЕЗА

                                                                                                                         

 

Програма

забезпечення діяльності з водопостачання

 КП «Белзкомунсервіс» на 2023рік

 

 

 

Погоджено

   Голова комісії з питань фінансів та планування бюджету Белзької міської ради Львівської області

___________________________

«__»__________ 20_ року

 

 

 

 

Погоджено

Голова комісії  з питань ЖКГ, екології та надзвичайних ситуацій Белзької міської ради Львівської області

________________________

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Начальник  відділу житлово-комунального господарства,

капітального будівництва та інвестицій виконавчого комітету

Белзької  міської ради Львівської області

 _______________ ________

«__» ________ 20__ року

 

 

Погоджено

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Белзької  міської ради Львівської області

 

______________________

«__» __________ 20__ року

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Белз

 

2023 рік

 

                                                                   

 

 

ПРОГРАМА

забезпечення діяльності з водопостачання КП «Белзкомунсервіс» на 2023рік

 

Загальні положення

КП «Белзкомунсервіс» є стратегічно важливим підприємством для територіальної громади, оскільки надає послуги з водопостачання населенню громади. Для забезпечення виконання статутних завдань Комунальне підприємство Белзької міської ради Львівської області  «Белзкомунсервіс» потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації  фінансово-господарської діяльності.

 

Мета програми

І. Забезпечення оплати, погашення заборгованості за електричну енергію перед ТзОВ «Львівенергозбут».

 1. Забезпечення оплати по акту пошкодження газопроводу.

Метою програми є можливість  надійного та безперебійного забезпечення надання послуг з водопостачання мешканцям громади

 Основне  завдання:

Cтабілізація фінансово – економічного стану КП «Белзкомунсервіс», погашення заборгованості за електричну енергію перед ТзОВ «Львівенергозбут». Недопущення відключення об’єктів КП «Белзкомунсервіс»  від електропостачання.

Очікувані результати

Забезпечення житлового фонду та об΄єктів соціальної сфери Белзької міської територіальної громади послугами з водопостачання

Недопущення відключення об’єктів КП «Белзкомунсервіс» від електропостачання.

 

Управління і контроль

         Управління реалізацією заходів Програми покладається на виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області та комунальне підприємство «Белзкомунсервіс», які несуть відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління виконанням Програми.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням сесії

Белзької міської ради

Львівської області

№        від       2023р.

Белзької міської територіальної

громади на 2023 рік

Додаток 1

до Програми забезпечення діяльності з водопостачання

КП «Белзкомунсервіс» на 2023 рік

 

Паспорт програми
(загальна характеристика програми)

Програма забезпечення діяльності з водопостачання

КП «Белзкомунсервіс» на 2023 рік

 

 1. Ініціатор розроблення програми Белзька міська рада Львівської області
 2. Розробник програми Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області
 3. Співрозробники програми КП «Белзкомунсервіс»
 4. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області КП «Белзкомунсервіс»
 5. Учасники програми:
 6. Термін реалізації програми 2023 р.
  • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, грн, всього 250 000

у тому числі:

 • Коштів місцевого бюджету 250 000 грн
 • Коштів інших джерел (вказати)

 

           Головний розпорядник коштів           

 Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 Відповідальний  виконавець програми

КП «Белзкомунсервіс»

    В.о.директора                                                            Оксана ЯРЕМЧУК

 

Затверджено

Рішенням сесії 

Белзької міської ради

Львівської області

№        від               2023р

Додаток 2

до Програми забезпечення діяльності з водопостачання

КП «Белзкомунсервіс» на 2023 рік

Ресурсне забезпечення програми

Програма забезпечення діяльності з водопостачання

КП «Белзкомунсервіс» на 2023 рік

   грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2023 рік

20 __ рік

20 __ рік

20 __ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього, у тому числі

250 000

 

 

 

250 000

місцевий бюджет

250 000

 

 

 

250 000

кошти інших джерел*

 

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

*кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

             

Головний розпорядник коштів                 

 Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 Відповідальний  виконавець програми

КП «Белзкомунсервіс»

    В.о.директора                                                            Оксана ЯРЕМЧУК

 

Затверджено

Рішенням сесії  Белзької міської ради

Львівської області

№          від              2023р.

Додаток 3

до Програми забезпечення діяльності з водопостачання

КП «Белзкомунсервіс» на 2023 рік

Перелік завдань, заходів та показників місцевої цільової програми

Програма забезпечення діяльності з водопостачання

КП «Белзкомунсервіс» на 2023 рік

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів

Виконавці заходу

Фінансування

Очікуваний результат

 

Джерела

Обсяги, грн.

2023 рік

1

Забезпечення житлового фонду та об΄єктів соціальної сфери Белзької міської територіальної громади послугами з водопостачання

Забезпечення оплати ,погашення заборгованості за електричну енергію перед ТзОВ «Львівенергозбут», договір 90364

КП «Белзкомунсервіс»

Місцевий бюджет

180 000

Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню Белзької міської територіальної громади

 

Забезпечення оплати по акту пошкодження газопроводу

КП «Белзкомунсервіс»

Місцевий бюджет

70 000

Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню Белзької міської територіальної громади

 

 

Всього

 

 

 

250 000

 

               

Головний розпорядник коштів                 

 Виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області

Міський голова                                                            Оксана БЕРЕЗА

 Відповідальний  виконавець програми

КП «Белзкомунсервіс»

    В.о.директора                                                            Оксана ЯРЕМЧУК

 
Приєднані файли
№1276 Програма ЖЕК борги.docx