№1282.Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону Белзької міської ради Львівської областіБЕЛЗЬКА  МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______ сесія ____ скликання

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Від _________  2023 року                  м.Белз                                      № ____

 

 

Про затвердження Положення про місцеву

пожежну охорону Белзької міської ради

Львівської області

          З метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Белзької міської ради, керуючись вимогами статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та статті 62 Кодексу цивільного захисту України, Белзька міська рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про місцеву пожежну охорону Белзької міської ради Львівської області в новій редакції, що додається.
 2. Доручити керівнику установи, вказаного в п.1 цього рішення, здійснити заходи щодо реєстрації Положення у новій редакції у відповідному органі державної реєстрації,
 3. Визнати таким,що втратили чинність рішення Белзької міської ради Львівської області № від 30.11.2022р. «Про затвердження Положення про Белзьку місцеву пожежну охорону в новій редакції»
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

 

      Міський голова                                                   Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Белзької  міської  ради

 

(посадова особа територіального органу

ДСНС України)                                                                                                   від «         »                         202        р.

 

 

(підпис) (ініціали та прізвище) МП                                                                    (підпис) (ініціали та прізвище засновника

(власника) МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеву пожежну охорону

Белзької міської ради Львівської області

(нова редакція)

(код ЄДРПОУ 26360492)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Белз

2023

 

 1. Загальні положення
  • Місцева пожежна охорона Белзької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ 26360492) (далі – МПО) утворена з метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – НС) та небезпечних подій (далі – НП), забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Белзької міської територіальної громади.

Повна назва: Місцева пожежна охорона Белзької міської ради  Львівської області.

Скорочена назва: Белзька МПО.

            Місцезнаходження: 80062 Львівська область, Червоноградський  район, м.Белз, вул. Княжа, 5 .

 • За організаційно-правовою    формою    господарювання    МПО є комунальною установою  і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства. Метою діяльності МПО не є отримання прибутку.

МПО є юридичною особою, набуває права і обов'язки з дня її державної реєстрації, має печатку із власним найменуванням, штампи, бланки, реєстраційні та інші рахунки в банках України, органах державної казначейської служби України.

 • МПО у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Кодексом цивільного захисту України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями місцевого органу влади, органу місцевого самоврядування, що його утворили.

З питань організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно- рятувальних робіт, експлуатації пожежно-, аварійно-рятувальної техніки та оснащення МПО керується нормативно-правовими актами, передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

 • МПО  у      своїй      діяльності      підпорядковується      Белзькому міському голові, а під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій — керівнику гасіння пожежі або робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 • Установчим документом МПО є це Положення, яке затверджується рішенням Белзької міської ради, та погоджується з центральним (територіальним) органом ДСНС.
 • МПО може мати відокремлені підпорядковані та структурні підрозділи (місцеві пожежні команди (МПК), що утворюються в її складі міською радою без статусу юридичної особи та діють на підставі Положення про такий підрозділ, затвердженого рішенням засновника у встановленому порядку та погодженого з територіальним органом ДСНС.
 • Соціальний і правовий захист персоналу МПО здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
 • МПО може мати власний гімн, знак та прапор, спеціальний одяг і знаки розрізнення.
 • Організаційну структуру та штатний розпис працівників МПО затверджує Белзький міський голова.
 • Членом МПО може бути особа, яка досягла 18-річного віку, пройшла спеціальну підготовку на базі навчального закладу, що пройшов атестацію на право надання освітніх послуг за відповідними професіями, і здатна за своїми здібностями та станом здоров'я виконувати покладені на неї обов'язки.
 • Персоналу МПО, який відповідно до своїх обов'язків залучається до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством.
 • Залучення МПО до ліквідації пожеж, наслідків НС техногенного і природного характеру, інших НП, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС та НП проводиться відповідно до Плану залучення сил і засобів, що затверджується рішенням місцевого органу влади (органу місцевого самоврядування)  за  погодженням з  територіальним органом ДСНС, а також планів локалізації та ліквідації аварій та їх наслідків, реагування на НС та НП, що передбачені для відповідного регіону.
 • МПО під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.

         1.12. Контроль за діяльністю МПО здійснює Белзька  міська рада Львівської області та територіальний орган ДСНС.

         1.13. До складу МПО входить пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони «Місцева пожежна команда м.Белз» (далі - МПК), місце знаходження м.Белз, вул.Княжа, 5 Львівської області.

         1.14. У разі атестування МПК, що входять до складу МПО, відповідно до законодавства на здатність до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та отримання свідоцтва на право проведення таких робіт МПК отримує статус комунальної аварійно-рятувальної служби.

 

 1. Мета та завдання МПО
  • Метою діяльності МПО є:
   • Запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій від НС та НП.
   • Невідкладне реагування на НС та НП, проведення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах і територіях громади.
   • Локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час пожеж, аварій та катастроф.
  • Завдання МПО:
   • Виконання заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей, виникненню пожеж і мінімізацію їх негативних наслідків.
   • Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
   • Забезпечення обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться на відповідних територіях на підставі укладених договорів (у разі отримання статусу аварійно-рятувальної служби).
   • Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на пожежі та НС як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.
   • Комплектування персоналом, придатним за станом здоров'я до виконання покладених завдань, забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці.
   • Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу з урахуванням ризиків та небезпек, притаманних регіону.
  • МПО відповідно до покладених на неї завдань:
   • Здійснює заходи із запобігання виникненню пожеж шляхом: розроблення за погодженням з територіальним органом ДСНС річних

планів заходів із запобігання виникненню аварій, пожеж та інших небезпечних подій;

організації та проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, навчання населення правилам пожежної безпеки, діям під час виникнення пожеж та небезпечних подій;

проведення занять з дотримання правил пожежної безпеки у класах безпеки, закладах освіти, охорони здоров’я, спортивних та санаторно-курортних закладах згідно із сезонною потребою;

участі в межах повноважень у роботі комісій, зокрема з розслідування пожеж;

подання письмових пропозицій посадовим особам щодо покращення протипожежного стану об’єктів, території та підвищення рівня пожежної безпеки в населених пунктах;

подання на розгляд органів місцевого самоврядування, відповідних місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропозицій щодо вирішення проблемних питань протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів на території громади;

чергування під час проведення пожежонебезпечних робіт, культурно- масових, спортивних, просвітницьких, святкових або інших заходів з масовим перебуванням людей;

популяризації добровільного пожежного руху та пожежно-рятувальної справи серед населення, зокрема дітей (утворення та розвиток осередків юних рятувальників-пожежників).

 • Здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію та рятування (у тому числі в умовах екстремальних температур, загрози вибуху, обвалу, зсуву, підтоплення тощо) людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту, відомчої та добровільної пожежної охорони, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.
 • Надає допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням можливостей наявних сил і засобів.
 • Надає домедичну допомогу постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці виникнення НС та НП.
 • Проводить заходи для постійного підтримання своєї готовності до дій за призначенням.
 • Забезпечує підтримку належного рівня підготовки персоналу для виконання покладених завдань.
 • Здійснює у разі набуття статусу аварійно-рятувальної служби постійне та обов’язкове обслуговування об’єктів і окремих територій, що згідно із законодавством підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами.
 • Інформує територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж та порушення вимог правил пожежної безпеки.
 • Проводить роботу щодо дотримання та виконання громадянами вимог правил пожежної безпеки.
 • Вносить Белзькому міському голові пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки на території громади; забезпечує дотримання вимог безпеки праці персоналом під час участі у гасінні пожеж, ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів навчань і занять, а також під час чергування.
 • Проводить розслідування нещасних випадків, у тому числі нещасних випадків зі смертельним наслідком, що сталися з персоналом під час чергування, гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС та НП, проведенні тактичних та інших видів навчань та занять.

Вживає заходів щодо попередження таких випадків, організовує заходи та здійснює контроль щодо забезпечення безпеки персоналу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів МПО під час виконання покладених завдань.

 • Організовує раціональне   використання,   ремонт   і    технічне обслуговування техніки та обладнання МПО.
 • Організовує експлуатацію, ремонт будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна МПО.
 • Здійснює підбір осіб, які бажають стати працівниками МПО.
 • Бере участь у проведенні:

а) оглядів-конкурсів протипожежного стану окремих об’єктів і територій; б) заходів з утворення та організації роботи дружин юних рятувальників- пожежників    разом  з   підрозділами  ДСНС,  органами  освіти,   молодіжними

організаціями;

в) перевірок протипожежного стану об’єктів разом з підрозділами ДСНС; г) перевірок джерел протипожежного водопостачання, розташованих на

території громади;

ґ) пожежно-тактичних навчаннях на об’єктах, розташованих на території громади, що організовуються органами та підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

д) командно-штабних навчаннях і штабних тренуваннях, що організовуються засновником;

є) інших заходах із запобігання виникненню пожежам.

 • Здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством.
 1. Організація діяльності МПО
  • Функціонування МПО організовується у цілодобовому режимі та постійній готовності до виконання завдань за призначенням.
  • Порядок залучення до чергування працівників МПО визначається її начальником.
  • До роботи у складі МПО на підставі відповідних договорів можуть залучатися члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони.
  • Під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій працівники МПО підпорядковуються керівнику гасіння пожежі або робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
  • З метою забезпечення належного функціонування, створення умов для цілодобового чергування працівників МПО, розміщення пожежно-рятувальної, аварійно-рятувальної техніки та оснащення органом місцевого самоврядування, який її утворив, надається (будується) пожежне депо.
  • Координація та контроль діяльності МПО здійснюється Белзькою міською радою Львівської області та територіальним органом ДСНС.

 

 1. Права та обов'язки МПО
  • МПО для виконання покладених на нього завдань має право:
   • Залучати до виконання робіт із ліквідації наслідків НС та НП, гасіння пожеж інші пожежно-рятувальні підрозділи, фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях.
   • Отримувати від державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, у тому числі про об’єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися пожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення НС та НП.
   • Безперешкодного доступу персоналу МПО до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків НС та НП, гасіння пожежі.
   • Отримувати від державних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовин, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв'язку, а під час пожежі, що триває понад три години, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі.
   • При вчиненні посадовими особами та громадянами адміністративних правопорушень у сфері пожежної та техногенної безпеки, складати протоколи про адміністративні правопорушення (далі – протоколи) відповідно до статей 120, 175, 188-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс).
    • Складені протоколи та матеріали, що підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, направляти супровідним листом на розгляд до відповідного територіального органу ДСНС.
    • Розгляд протоколів про адміністративні правопорушення та матеріалів, що підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється згідно із затвердженими відповідними територіальними органами ДСНС графіками розгляду зазначених протоколів, де зазначається дата та час розгляду протоколу.
   • Забезпечення МПО бланками протоколів про адміністративні правопорушення, що відповідають вимогам Кодексу, та журналами їх видачі, покладається на засновників.
   • Вимагати під час гасіння пожежі:

від посадових осіб об’єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти дії, що перешкоджають персоналу МПО виконувати поставлені завдання;

від осіб, які перебувають у зоні НС, НП або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.

 • Проводити під час ліквідації наслідків НС, НП та гасіння пожеж документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис.
 • Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.
 • Використовувати в установленому порядку засоби зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж, НС та НП, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об’єкти і території.
 • Використовувати телебачення і радіомовлення для оприлюднення повідомлень про НС та НП.
 • Надавати інші послуги згідно із чинним законодавством.
 • До обов’язків МПО належать:
  • Організація функціонування МПО у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення.
  • Підтримання взаємодії з територіальними органами та підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
  • Участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об'єктів на території громади.
  • Здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж шляхом:
   • Розроблення за погодженням з територіальним органом ДСНС річних планів заходів із запобігання виникненню аварій, пожеж та інших небезпечних подій.
   • Організації та проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, навчання населення правилам пожежної безпеки, діям під час виникнення пожежі.
   • Проведення занять з дотримання правил пожежної безпеки у класах безпеки, закладах освіти, охорони здоров’я, спортивних та санаторно-курортних закладах згідно із сезонною потребою.
   • Участі в межах повноважень у роботі комісій, зокрема з розслідування пожеж.
   • Подання письмових пропозицій посадовим особам щодо покращення протипожежного стану об’єктів та підвищення рівня пожежної безпеки в населених пунктах.
   • Подання на розгляд органів місцевого самоврядування, відповідних місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропозицій щодо вирішення проблемних питань протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів.
   • Чергування під час проведення пожежонебезпечних робіт, культурно- масових, спортивних, просвітницьких, святкових або інших заходів з масовим перебуванням людей.
   • Популяризації добровільного пожежного руху та пожежно- рятувальної справи серед населення, зокрема дітей (утворення та розвиток осередків юних рятувальників-пожежників).
  • Гасіння пожеж, проведення евакуації, рятування людей та матеріальних цінностей, здійснення заходів для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж самостійно та у взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відомчої та добровільної пожежної охорони, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, розташованими на відповідній території.
  • Надання допомоги в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням наявних сил і засобів.
  • Забезпечення постійного підтримання належного рівня підготовки працівників МПО для виконання покладених на них завдань.
  • Участь у перевірках джерел протипожежного водопостачання, інших заходах з питань запобігання пожежам разом з відповідними територіальними органами ДСНС.
  • Участь у пожежно-тактичних навчаннях на об’єктах, розташованих на відповідній території, що організовуються органами та підрозділами Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту.
  • Участь у командно-штабних навчаннях і штабних тренуваннях, що організовуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
  • Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування апаратів захисту органів дихання та інших спеціальних технічних засобів, якими оснащується МПО (у разі наявності таких засобів та проходження відповідної підготовки персоналом).
  • Постійне підтримання належного рівня професіоналізму працівників МПО для гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
  • Створення резерву персоналу з метою оперативного комплектування штатних посад МПО.
  • Забезпечення збереження інформації про об’єкти суб’єктів господарювання, що стала відома у зв'язку з виконанням обов’язків.
  • Здійснення інших функції, передбачених законодавством.
 1. Майно та фінансування МПО
  • Майно МПО становлять закріплені за нею матеріальні цінності та оборотні кошти, одержані в установленому порядку.
  • Майно МПО використовується лише за його цільовим і функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
  • Джерелами формування майна МПО є майно: передане в установленому законодавством порядку від місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, територіального органу ДСНС; придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів; передане підприємствами, що знаходяться на території громади; отримане за рахунок добровільних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, гуманітарних програм (у тому числі міжнародних); з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
  • Джерелами фінансування МПО є кошти: місцевого бюджету; дольової участі декількох громад; підприємств, установ і організацій, отримані МПК у встановленому порядку за аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об'єктів та територій; отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб; державного фонду регіонального розвитку; цільової субвенції на інфраструктурний розвиток об'єднаних громад; з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
  • Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.
  • Приміщення, засоби зв’язку, техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна і гуманітарна допомога, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності МПО, підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.
  • Оплата праці персоналу МПО здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  • МПО здійснює користування землею та природними ресурсами згідно із чинним законодавством.
  • Збитки, завдані МПО у результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.
  • Транспортні засоби МПО із кольорографічними позначеннями, світловою та звуковою сигналізацією належать до категорії оперативних транспортних засобів.

 

 1. Управління (керівництво) МПО
  • МПО очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням Белзького міського голови.
  • У разі  відсутності   начальника  МПО     його  обов’язки  виконує заступник начальника МПО, або інша особа, призначена розпорядженням Белзького міського голови.
  • Посадові обов’язки за кожною посадою визначаються відповідними посадовими інструкціями. Посадові інструкції начальника (заступника начальника) мають відповідати обов’язкам, передбаченим у цьому Положенні.

 

 1. Начальник МПО:
  • Здійснює безпосередньо керівництво МПО, виконання покладених на пожежно-рятувальний підрозділ завдань і функцій, належний рівень готовності до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ефективне використання і збереження закріпленого за МПО майна, збереження життя та здоров’я персоналу.
  • Несе персональну відповідальність за виконання покладених на МПО завдань і функцій, організацію та результати її діяльності.
  • Представляє МПО в органах влади, діє від імені МПО у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами або дає на це доручення працівникам МПО.
  • Організовує, забезпечує та контролює виконання вимог законодавства, рішень місцевих органів місцевого самоврядування, інших нормативно- правових актів з питань забезпечення МПО.
  • Здійснює планування роботи МПО, контролює виконання запланованих заходів.
  • Звітує перед органом місцевого самоврядування про виконання покладених на МПО завдань, планів роботи, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності МПО, а також про притягнення до відповідальності працівників, винних у допущених порушеннях.
  • Здійснює добір персоналу і забезпечує організацію роботи з комплектування МПО кваліфікованими працівниками, подає пропозиції щодо їх призначення на посади, формує кадровий резерв.
  • Організовує роботу та забезпечує взаємодію МПО з територіальним органом ДСНС та закладами освіти ДСНС з питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації основних працівників МПО, а також проведення спільних навчань, тренувань тощо.
  • Подає органу місцевого самоврядування пропозиції щодо створення для працівників МПО належних умов для виконання покладених на них обов’язків, здійснює контроль за дотриманням розпорядку дня та порядку в приміщеннях, у яких розташовується пожежно-рятувальний підрозділ, а також пропозиції щодо організаційно-штатної структури МПО, з фінансово- господарських та інших питань, покращення матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувального підрозділу, що сприяють підвищенню рівня праці та соціального захисту працівників.
  • Проводить огляд, планові та оперативні перевірки наявності, стану збереження і використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей МПО, їх готовності до виконання завдань за призначенням.
  • Видає накази та дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками МПО, контролює їх виконання.
  • Ініціює застосування заохочень та накладення стягнень на працівників МПО відповідно до законодавства про працю.
  • Забезпечує взаємодію МПО з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади. Забезпечує виконання працівниками МПО заходів безпеки праці під час несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
  • Здійснює особистий прийом громадян.
  • Проводить службові розслідування та приймає рішення стосовно працівників МПО відповідно до трудового законодавства України.
  • Подає органу місцевого самоврядування пропозиції до кошторису, організовує його виконання, а також контроль за правильним і економним витрачанням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів, додержанням фінансової розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської і статистичної звітності. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання МПО.
  • Забезпечує дотримання працівниками МПО законодавства з питань запобігання та протидії корупції.
  • Виїжджає на пожежі, місця аварій та стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керує роботою працівників МПО з їх ліквідації.

7.20 Зупиняє гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо виникла підвищена загроза життю працівників МПО.

 • Забезпечує додержання встановленого порядку щодо інформування територіального органу ДСНС про виникнення НС та НП.
 • Укладає та розриває трудові угоди з персоналом.
 • Надає всі види відпусток працівникам МПО, передбачені законодавством.
 • Бере участь у розгляді органом місцевого самоврядування питань, пов’язаних із діяльністю МПО.
 • Виконує інші функції відповідно до покладених на підрозділ завдань.
 1. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії працівників МПО
  • Працівники МПО поділяються на основних і допоміжних.
  • Основні працівники МПО здійснюють гасіння пожеж, проводять аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи.
  • Допоміжні працівники МПО забезпечують повсякденну діяльність місцевої пожежної охорони. Перелік посад допоміжних працівників МПО визначається керівником органу місцевого самоврядування з урахуванням організаційно- правової форми пожежно-рятувального підрозділу. Допоміжні працівники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до посади.
  • Основними працівниками МПО можуть бути особи, які досягли 18- річного віку, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки, що підтверджується попередніми та періодичними медичними оглядами.
  • Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації основних працівників здійснюється у закладах освіти ДСНС. Основні працівники МПО, які не пройшли відповідної підготовки, до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт не допускаються.
  • Основні працівники МПО повинні проходити періодичні медичні огляди відповідно до порядку, встановленого МОЗ України.
  • Основні працівники МПО в обов’язковому порядку підлягають особистому страхуванню за рахунок коштів відповідних органів місцевого самоврядування, що утворили МПО.
  • Працівники МПО реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.
  • Трудові відносини, особливості праці (тривалість робочого часу та відпочинку) працівників МПО регулюються законодавством про працю.
  • Оплата праці персоналу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат та преміювання здійснюється в межах видатків, передбачених кошторисом.
  • Питання щодо соціального захисту працівників МПО, покращення умов їх праці, життя і здоров’я та членів їх сімей вирішуються органом місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
  • Працівники МПО, які відповідно до своїх обов’язків залучаються до ліквідації НС та НП, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством.
  • За сім’єю загиблого (померлого) працівника МПО зберігається право на пільги, якими він користувався за місцем роботи згідно з чинним законодавством.

 

 1. Ліквідація і реорганізація МПО
  • Припинення діяльності МПО здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування, що його утворив, із завчасним (не менше ніж за 60 днів) інформуванням територіального органу ДСНС.
  • У разі припинення діяльності МПО працівникам, які звільняються, гарантуються їх права згідно з трудовим законодавством України.
 2. Порядок внесення змін до Положення

Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється органом місцевого самоврядування, який утворив та утримує МПО, за погодженням з територіальним органом ДСНС.

 

 
Приєднані файли
№1282 МПО рішення затв.docx