Повідомити про корупціюТут ви можете залишити інформацію про факти вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами органу місцевого самоврядування, а також посадовими особами комунальних підприємтсв, установ та організацій.

Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"  викривач – це фізична особа, яка:

1) Володіє інформацією про можливі факти корупційних правопорушень – фактичними даними, а саме про обставини правопорушення, місце і час його вчинення та особу, яка вчинила правопорушення;
2) Переконана у достовірності цієї інформації;
3) Отримала цю інформацію під час трудової, професійної, господарської, громадської, наукової діяльності, проходження служби чи навчання.
Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, особа не може вважатися викривачем, і уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції не може розглядати повідомлення від неї.

Законодавство для викривачів: 

Нормативно-правова база

Процедура запобігання та виявлення корупції регулюється такими нормативно-правовими актами:

• Закон України "Про запобігання корупції"

• Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь в кримінальному судочинстві"

• Закон України "Про безоплатну правову допомогу"

• Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

• Закон України "Про звернення громадян"

• Кодекс законів про працю України

• Кодекс України про адміністративні правопорушення

• Кримінальний кодекс України

• Цивільний кодекс України

• Кримінальний процесуальний кодекс України

• Цивільний процесуальний кодекс України

• Кодекс адміністративного судочинства України

• Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

• Кодекс етичної поведінки посадових осіб Червоноградської міської ради, її виконавчих органів, працівників комунальних підприємств, установ та організацій

• Кодекс етичної поведінки міського голови та депутата місцевої ради

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКРИВАЧА КОРУПЦІЇ

У цьому розділі ви вказуєте свої дані. Також ви маєте право повідомити про корупцію у Белзькій міській раді, її виконавчих органах та підвідомчих юридичних особах анонімно.

Важливо знати, що відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text) та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.

Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують строк розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Якщо ви вирішили повідомити про корупцію анонімно не заповнюйте поля із даними що дозволяють Вас ідентифікувати.


ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮУВАГА! Якщо Ви хочете повідомити про виявлений факт корупції анонімно не заповнюйте інформацію про себе, а перейдіть одразу до розділу про особу, яка ймовірно вчинила корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення


Інформація про особу, яка ймовірно вчинила корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушенняПідтверджую, що я ознайомлений(а) із законодавством, що регулює правовий статус викривача корупції