ПРОТОКОЛ - І сесія VІIІ скликання 

БЕЛЗЬКА   МІСЬКА   РАДА

 

СОКАЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

 

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

І сесія   VІIІ  скликання

 

25.11.2020 р.

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.  БЕЛЗ

 

БЕЛЗЬКА  МІСЬКА  РАДА

Сокальського  району

Львівської  області

 

І сесія   VIІІ скликання

І  пленарне засідання

25.11.2020 р.

 

 

П Р О Т О К О Л

 

Присутні : 26 депутатів

                          Голова  Белзької  територіальної

                                                виборчої комісії:            Щерба Л.І.               

                          Голова Белзької міської ради:            Береза О.А.

                                                              

                                                      

                                         Депутати  :                             Кучвара Н.Є.    

                                                                                         Возьна М.В.

                                                                                         Вітик М.Б.

                                                                                         Петрашкевич Б.Г.

                                                                                         Ігнатюк М.В.

                                                                                         Дзік В.Г.

                                                                                         Шурма Г.Б.

                                                                                         Клепак Ю.Д.

                                                                                         Стронська Т.І.

                                                                                         Смеречанський С.І.

                                                                                         Кулик Р.П.

                                                                                         Кожушко Н.Р.

                                                                                         Віхоть Г.М.

                                                                                         Магулка Н.В.

                                                                                         Сич І.М.

                                                                                         Прихід М.О.

                                                                                         Кобак Н.М.

                                                                                         Плахтина В.Г.

                                                                                         Соляк Н.І.

                                                                                         Ґудзик Р.Я.

                                                                                         Романчук В.А.

                                                                                         Осміловська Л.В.

                                                                                         Лаврух О.І.

                                                                                         Брезовський М.М.

                                                                                         Проць М.Г.

                                                                                         Возьна О.М.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          Запрошені : Мончук В.Я., Ковальчук І.Г.,  Макух О.С., Стародуб Т.П., Матвіяс Т.М.

 

          Відсутні: -

 

Порядок денний:

 

 1. Про підсумки виборів голови Белзької міської ради та депутатів Белзької міської ради..
 1. Про порядок денний І-ої сесії VІІІ скликання
 1. Про вибори секретаря Белзької міської ради.
 2. Про утворення виконавчого комітету Белзької міської ради.
 3. Про затвердження на посаду першого заступника голови  Белзької міської ради.
 4. Про утворення постійних депутатських комісій міської ради.
 5. Різне.

      Голова ТВК Щерба Л.І. оголосила про скликання та відкриття І сесії VІІІ скликання    

       Белзької міської  ради Сокальського району Львівської області.

     Депутати виконали Гімн України.

№01

Слухали:   Про підсумки виборів міського голови м. Белз, депутатів Белзької міської

                       ради та присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування

                       міському голові.

                 Доповідала: голова Белзької міської виборчої комісії – Щерба Л.І.

                 Голосування: «ЗА»-26;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-1

                 Рішення прийнято.

   Вирішили:  Протокол Белзької міської виборчої комісії про підсумки виборів

                        голови Белзької міської ради та депутатів Белзької міської ради – затвердити.

                        Визнати повноваження голови Белзької міської ради Сокальського району

                        Львівської області Берези Оксани Андріївни з 25.11.2020 року; та визнати 

                         повноваження депутатів Белзької міської ради.

                        Присвоїти голові Белзької міської ради – Березі О.А.  9 (дев’ятий) ранг          

                        посадової особи місцевого самоврядування в межах 4 (четвертої) категорії  

                        згідно  класифікатора посад органів місцевого самоврядування і надати право 

                        першого підпису.

                        Рішення додається.

      №02

 Слухали:   Про порядок денний І-ої сесії VIІІ скликання.

                 Доповідала: голова Белзької територіальної виборчої комісії – Щерба Л.І.

                 Голосування: «ЗА»-27;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                 Рішення прийнято.

  Вирішили:  Порядок денний І-ої сесії VІІІ скликання Белзької міської ради – затвердити.

                       Відповідальним за ведення протоколу сесії призначити Цух Галину  

                       Євгенівну.

                       Рішення додається.

       №03

   Слухали:  Про вибори секретаря Белзької міської ради

                Доповідав: голова Белзької міської ради

                Виступила: Кучвара Н.Є. – заявила про конфлікт інтересів

   Вирішили:  Процедурним голосуванням затвердити персональний склад лічильної комісії в  

                       складі Петрашкевич Б.Г., Віхоть Г.М., Стронська Т.І.

                       Згідно Протоколу №1 засідання лічильної 

                       комісії, розподілити обов҆язки лічильної комісії.

  Голосування (процедурне): «ЗА»-27;«ПРОТИ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ -0»

                                                   «УТРИМАЛИСЬ»-0.

                       Протокол лічильної комісії додається.

   Слухали: Про затвердження Протоколу № 2 лічильної комісії сесії Белзької міської ради з  

                     виборів секретаря Белзької міської ради.

                      Доповідав: голова  лічильної  комісії  Петрашкевич Б.Г..

                      Голосування: «ЗА»-23;«ПРОТИ»-3; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ -1»

                                                   «УТРИМАЛИСЬ»-0.

                     Рішення прийнято.

   Вирішили:  Протокол № 2 лічильної комісії з виборів секретаря Белзької міської ради –

                        затвердити. Вважати подану кандидатуру Кучвари Н.Є. на посаду секретаря 

                         ради – затвердженою.

                        Рішення  і протокол лічильної комісії№2 додаються.

      №04

Слухали: Про утворення виконавчого комітету Белзької міської ради

       Доповідав: голова Белзької міської ради – Береза О.А.

       Голосування: «ЗА»-27;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

       Рішення прийнято.

Вирішили: Утворити виконавчий комiтет в кiлькостi  3 (три) особи.

                    Затвердити персональний склад виконавчого комiтету Белзької мiської ради                 

                    Сокальського  району Львівської області восьмого скликання згiдно з Додатком.

                    Рішення та Додаток  додається.

    №05

  Слухали:  Про затвердження на посаду першого заступника голови Белзької міської

                    ради  

                    Доповідав: голова Белзької міської ради  – Береза О.А.

                    Голосування: «ЗА»-24;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-3; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                    Рішення прийнято.

      Вирішили:   Затвердити на посаді першого заступника  голови Белзької міської ради          

                    Стародуба Тараса Петровича .

                    Рішення   додається.

      №06

    Слухали:  Про утворення постійних депутатських комісій Белзької міської ради.

                     Доповідав: голова Белзької міської ради – Береза О.А.

                     Голосування: «ЗА»-27;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                     Рішення прийнято.

      Вирішили:  утворити 5 (п’ять) постійних депутатських  комісій Белзької міської ради,

                      а саме:

                     - комісія Белзької міської ради з питань «Фінансів та планування бюджету»;

                     - комісія Белзької міської ради з питань «Освіти, культури, молоді та спорту»;

                     - комісія Белзької міської ради з питань «Регламенту, законності, соціального 

                       захисту та медицини»;

                     - комісія Белзької міської ради з питань «Містобудування, архітектури та 

                        земельних відносин».

 • комісія Белзької міської ради з питань «Житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій»

                      Рішення   додається.

                      Слухали:  Про обрання голів та затвердження персонального складу постійних

                      депутатських  комісій Белзької міської ради

                      Доповідав:  голова Белзької міської ради – Береза О.А.

                      Голосування (процедурне): «ЗА»-27;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0;

                                                                           «НЕ  ГОЛОСУВАВ»-0

   Вирішили:  Затвердити головами постійних депутатських комісій Белзької міської ради та

                        затвердити персональний склад комісій у складі (Додаток до рішення сесії)

                      - комісія Белзької міської ради з питань «Фінансів та планування бюджету»:

                       голова – Кобак Наталія Михайлівна

                       члени комісії – Прихід Мирослава Олексіївна, Романчук Віталій Андрійович, 

                       Клепак Юрій Дмитрович, Осміловська Любов Василівна,  Плахтина Володимир 

                       Григорович, Брезовський Максим Миколайович,

 

                     - комісія Белзької міської ради з питань «Освіти, культури, молоді та спорту»

                      голова – Ігнатюк Мирослава Володимирівна

                      члени комісії – Стронська Тетяна Іванівна, Кожушко Наталія Романівна

 

                     - комісія Белзької міської ради з питань «Регламенту, законності, соціального 

                       захисту та медицини»:

                       голова – Соляк Наталія Іванівна

                       члени комісії – Петрашкевич Богдан Григорович, Магулка Наталія                  

                       Володимирівна, Шурма Галина Богданівна, Возьна Ольга Михайлівна

 

                     - комісія Белзької міської ради з питань «Містобудування, архітектури та 

                        земельних відносин»:

                     голова – Кулик Роман Петрович

                     члени комісії – Ґудзик Руслан Ярославович, Вітик Мирослав Богданович, Лаврух  

                     Олег Іванович, Дзік Володимир Григорович,  Проць Мирослав Григорович, Сич 

                     Іван Михайлович

 

 • комісія Белзької міської ради з питань «Житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій»:

голова – Віхоть Галина Михайлівна

 члени комісії – Смеречанський Святослав Ігорович, Возьна Марія Василівна

                       Рішення  та Додаток додається.

                       Оголошено перерву до 08.12.2020р.

 

   

                                          ІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ     

                                                          08.12.2020р.

Присутні : 24 депутати

                                                    Голова Белзької міської ради:            Береза О.А.

                                                                                                                     

                                                    Депутати  :                  Кучвара Н.Є.    

                                                                                         Возьна М.В.

                                                                                         Вітик М.Б.

                                                                                         Петрашкевич Б.Г.

                                                                                         Ігнатюк М.В.

                                                                                         Дзік В.Г.

                                                                                         Шурма Г.Б.

                                                                                         Клепак Ю.Д.

                                                                                         Стронська Т.І.

                                                                                         Кулик Р.П.

                                                                                         Кожушко Н.Р.

                                                                                         Віхоть Г.М.

                                                                                         Магулка Н.В.

                                                                                         Сич І.М.

                                                                                         Прихід М.О.

                                                                                         Кобак Н.М.

                                                                                         Плахтина В.Г.

                                                                                         Соляк Н.І.

                                                                                         Ґудзик Р.Я.

                                                                                         Романчук В.А.

                                                                                         Осміловська Л.В.

                                                                                         Лаврух О.І.                                   

                                                                                         Проць М.Г.

                                                                                         Возьна О.М.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          Запрошені : Лащівська Н.С.

 

          Відсутні: Смеречанський С.І., Брезовський М.М.

Порядок денний:

 1. Про внесення змін та доповнень до рішення Белзької міської ради №02 від 25.11.2020р. «Про затвердження порядку денного І сесії Белзької міської ради VІІІ скликання».
 2. Про затвердження структури виконавчих органiв Белзької мiської ради та їх загальної чисельностi.
 3. Про встановлення умов оплати працi Белзькому мiському головi Березі О.А.
 4. Про створення юридичної особи –фінансового відділу виконавчого комітету Белзької міської ради та затвердження Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради
 5. Про утворення робочої групи із розроблення проекту Регламенту роботи Белзької міської ради
 6. Про проведення аудиту місцевих рад, які увійшли до складу Белзької міської ради
 7. Про початок реорганізації Угнівської міської ради шляхом приєднання до Белзької міської ради
 8. Про початок реорганізації Домашівської сільської ради шляхом приєднання до Белзької міської ради
 9. Про початок реорганізації Жужелянської сільської ради шляхом приєднання до Белзької міської ради
 10. Про початок реорганізації Карівської сільської ради шляхом приєднання до Белзької міської ради
 11. Про початок реорганізації Корчівської сільської ради шляхом приєднання до Белзької міської ради
 12. Про початок реорганізації Мурованської сільської ради шляхом приєднання до Белзької міської ради
 13. Про початок реорганізації Хлівчанської сільської ради шляхом приєднання до Белзької міської ради
 14. Про початок реорганізації Ванівської сільської ради шляхом приєднання до Белзької міської ради
 15. Різне.

 

№07

Слухали:  Про внесення змін та доповнень до рішення Белзької міської ради    

               №02 від 25.11.2020р. «Про затвердження порядку денного І сесії Белзької  

                    міської ради VIІІ скликання»

 

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили: внести зміни, доповнити та затвердити запропонований головою Белзької міської 

                    ради Порядок денний.

                    Рішення додається.

 

№08

Слухали: Про затвердження структури виконавчих органів Белзької міської ради та їх   

                 загальної чисельності.

 Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили:   1.Затвердити структуру виконавчих органів Ради згідно з додатком.

                    2.Затвердити загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів в      

                         кількості 45 одиниць.

                    3.Рішення вступає в силу з 01 січня 2021 року.

                    4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на Белзького міського голову.

Рішення та Додаток додаються.

 

№09  

Слухали: Про встановлення умов оплати працi Белзькому мiському головi  Березі О.А.

Доповідав: секретар Белзької міської ради Кучвара Н.Є.

Виступили: Береза О.А. – публічно повідомила про наявність у неї конфлікту інтересів

Голосування: «ЗА»-24;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-1

                   Рішення прийнято.

Вирішили: 1.Установити Березі О.А., Белзькому мiському головi Сокальського  району            

                      Львiвської областi,  з 08 грудня 2020 року:

                   1.1.Посадовий оклад у розмiрi 11 500 грн.

                   1.2.Надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмiрi 50 вiдсоткiв            

                       посадового окладу. 

                    2.Здiйснювати з 08 грудня 2020 року премiювання Берези О.А. щомiсячно та до  

                       Дня мiсцевого самоврядування щорiчно у розмiрi 100 вiдсоткiв посадового   

                       окладу

                    3.Премiювання здiйснювати у межах фонду премiювання та  фонду оплати працi.  

                      Розмiр премiї може бути збiльшено вiдповiдним рiшенням ради. 

                    4.Надавати щорiчно Березі О.А. матерiальну допомогу для вирiшення соцiально-

                      побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданнi щорiчної

                      вiдпустки у розмiрi середньомiсячної заробiтної плати.

                    5.За наявностi дозволу на провадження дiяльностi, пов’язаної з державною 

                      таємницею,  надано  го  вiдповiдно до законодавства про державну таємницю,

                       виплачувати Березі О.А. надбавку до посадового окладу залежно вiд ступеня  

                       секретностi iнформацiї.

                    6.Для здiйснення виплат, передбачених пунктами 4, 5 рiшення, видаються

                        вiдповiднi розпорядження мiського голови.

                 Рішення додається.

 №10

Слухали: Про створення юридичної особи  публічного права фінансового відділу

                 виконавчого комітету Белзької міської ради Сокальського району Львівської          

                 області  та затвердження Положення про фінансовий  відділ виконавчого комітету  

                 Белзької міської ради Сокальського району Львівської області

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили:

 1. Створити юридичну особу публічного права - фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Сокальського району Львівської області.
 2. Призначити в.о. начальника фінансового відділу до результатів конкурсу.
 3. Подати документи для здійснення державної реєстрації фінансового відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Сокальського району Львівської області.
 4. Затвердити Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Сокальського району Львівської області, що додається.
 5. Виконавчому комітету Белзької міської ради Сокальського району Львівської області забезпечити виготовлення печатки, штампів для фінансового відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Сокальського району Львівської області, після його реєстрації.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Белзької міської ради Сокальського району Львівської області з питань фінансів та планування бюджету.

                 Рішення та Положення додається.

    №11

Слухали:    Про утворення робочої групи із розроблення проекту Регламенту роботи Белзької 

                   міської ради   

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

 

Вирішили:

1.Створити робочу групу із розроблення проекту Регламенту роботи   

Белзької міської ради у складі:

 1. Клепак Юрій Дмитрович
 2. Прихід Мирослава Олексіївна
 3. Осміловська Любов Василівна
 4. Плахтина Володимир Григорович
 5. Брезовський Максим Миколайович
 6. Сич Іван Михайлович
 7. Соляк Наталія Іванівна
 8. Петрашкевич Богдан Григорович
 9. Шурма Галина Богданівна
 10. Магулка Наталія Володимирівна
 11. Возьна Ольга Михайлівна
 12. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

                Рішення додається.

№12

Слухали: Про проведення аудиту місцевих рад, які увійшли до складу Белзької міської ради

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили:

 1. Встановити перелік місцевих рад, які увійшли до складу Белзької міської ради та підлягають аудиторській перевірці.
 2. Звернутися до аудиторської служби з питанням, щодо проведення аудиту

    місцевих рад, які увійшли до складу Белзької міської ради.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

                       Рішення додається.

№13

Слухали: Про початок реорганізації Угнівської міської ради  шляхом приєднання до

                  Белзької міської ради.

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили:

 1. Почати процедуру реорганізації Угнівської міської ради (ЄДРПОУ 04056302), шляхом приєднання до Белзької міської ради (ЄДРПОУ 04056144).
 2. Белзька міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків

Угнівської міської ради.

 1. Утворити Комісію з реорганізації Угнівської міської ради у складі:

1) Голова комісії:  Береза Оксана Андріївна – голова Белзької міської ради Сокальського району, Львівської області.

2) Заступник голови комісії: Надяк Ольга Ярославівна - завідуюча фінансово-бухгалтерським відділом Белзької міської ради.

 

3) Член комісії: Пігура Неоніла Мефодіївна - бухгалтер Угнівської міської ради.

 1. Покласти на Комісію з реорганізації Угнівської міської ради

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів,

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Угнівської міської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

 1. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Угнівської міської ради.

   6.Затвердити План заходів з реорганізації Угнівської міської ради  (додаток1).

 1. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Угнівської міської ради, надати право

Белзькому міському голові здійснювати без погодження з Белзькою міською

радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання заходів з реорганізації Угнівської міської ради.

 1. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 2. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності ради, що приєднуються до Белзької міської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 3. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Угнівської міської ради у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Белзькій міській раді.
 4. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Угнівської міської ради.
 5. Уповноважити Белзького міського голову затверджувати від імені Белзької міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Угнівської міської ради.
 6. Белзькому міському голові утворити комісію з прийняття майна,

активів та зобов’язань Угнівської міської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття зазначеного майна, активів та зобов’язань Белзькою міською радою.

 1. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення

заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Белзьку міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Белзького міського голову.

Рішення та Додатки додаються.

№14

Слухали: Про початок реорганізації Домашівської сільської ради  шляхом приєднання до

                  Белзької міської ради.

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили:

 1. Почати процедуру реорганізації Домашівської сільської ради (ЄДРПОУ 04370834), шляхом приєднання до Белзької міської ради (ЄДРПОУ 04056144).
 2. Белзька міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків

Домашівської сільської ради.

 1. Утворити Комісію з реорганізації Домашівської сільської радиу складі:

1) Голова комісії:  Береза Оксана Андріївна – голова Белзької міської ради Сокальського району, Львівської області.

2) Заступник голови комісії: Надяк Ольга Ярославівна - завідуюча фінансово-бухгалтерським відділом Белзької міської ради.

3) Член комісії: Курило Оксана Володимирівна - бухгалтер Домашівської сільської ради.

 1. Покласти на Комісію з реорганізації Домашівської сільської ради

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів,

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Домашівської сільської радиз перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

 1. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Домашівської сільської ради.

   6.Затвердити План заходів з реорганізації Домашівської сільської ради (додаток1).

 1. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Домашівської сільської ради, надати право

Белзькому міському голові здійснювати без погодження з Белзькою міською

радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання заходів з реорганізації Домашівської сільської ради.

 1. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 2. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності ради, що приєднуються до Белзької міської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 3. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Домашівської сільської радиу порядку, передбаченому законодавством та передати їх Белзькій міській раді.
 4. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Домашівської сільської ради.
 5. Уповноважити Белзького міського голову затверджувати від імені Белзької міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Домашівської сільської ради.
 6. Белзькому міському голові утворити комісію з прийняття майна,

активів та зобов’язань Домашівської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття зазначеного майна, активів та зобов’язань Белзькою міською радою.

 1. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення

заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Белзьку міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Белзького міського голову.

                Рішення та Додатки додаються.

 

№15

Слухали: Про початок реорганізації Жужелянської сільської  ради  шляхом приєднання до

                  Белзької міської ради.

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили:

 1. Почати процедуру реорганізації Жужелянської сільської ради (ЄДРПОУ 04371348), шляхом приєднання до Белзькох міської ради (ЄДРПОУ 04056144).
 2. Белзька міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків

Жужелянської сільської ради.

 1. Утворити Комісію з реорганізації Жужелянської сільської ради у складі:

1) Голова комісії:  Береза Оксана Андріївна – голова Белзької міської ради Сокальського району, Львівської області.

2) Заступник голови комісії: Надяк Ольга Ярославівна - завідуюча фінансово-бухгалтерським відділом Белзької міської ради.

3) Член комісії: Канинець Віра Богданівна - бухгалтер Жужелянської сільської ради.

 1. Покласти на Комісію з реорганізації Жужелянської сільської ради

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів,

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Жужелянської сільської ради  з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

 1. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Жужелянської сільської ради.

   6.Затвердити План заходів з реорганізації Жужелянської сільської ради (додаток1).

 1. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Жужелянської сільської ради, надати право

Белзькому міському голові здійснювати без погодження з Белзькою міською

радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання заходів з реорганізації Жужелянської сільської ради.

 1. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 2. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності ради, що приєднуються до Белзької міської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 3. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Жужелянської сільської ради у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Белзькій міській раді.
 4. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Жужелянської сільської ради.
 5. Уповноважити Белзького міського голову затверджувати від імені Белзької міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Жужелянської сільської ради.
 6. Белзькому міському голові утворити комісію з прийняття майна,

активів та зобов’язань Жужелянської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття зазначеного майна, активів та зобов’язань Белзькою міською радою.

 1. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення

заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Белзьку міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Белзького міського голову.

Рішення та Додатки додаються

 

№16

Слухали: Про початок реорганізації Карівської сільської  ради  шляхом приєднання до

                  Белзької міської ради.

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили:

 1. Почати процедуру реорганізації Карівської сільської ради (ЄДРПОУ 04370610), шляхом приєднання до Белзької міської ради (ЄДРПОУ 04056144).
 2. Белзька міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків

Карівської сільської ради.

 1. Утворити Комісію з реорганізації Карівської сільської ради у складі:

1) Голова комісії:  Береза Оксана Андріївна – голова Белзької міської ради Сокальського району, Львівської області.

2) Заступник голови комісії: Надяк Ольга Ярославівна - завідуюча фінансово-бухгалтерським відділом Белзької міської ради.

3) Член комісії: Ситнікова Ольга Інокентіївна - бухгалтер Карівської сільської ради.

 1. Покласти на Комісію з реорганізації Карівської сільської ради

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів,

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Карівської сільської ради  з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

 1. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Карівської сільської ради.

   6.Затвердити План заходів з реорганізації Карівської сільської ради (додаток1).

 1. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Карівської сільської ради, надати право

Белзькому міському голові здійснювати без погодження з Белзькою міською

радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання заходів з реорганізації Карівської сільської ради.

 1. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 2. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності ради, що приєднуються до Белзької міської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 3. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Карівської сільської ради у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Белзькій міській раді.
 4. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Карівської сільської ради.
 5. Уповноважити Белзького міського голову затверджувати від імені Белзької міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Карівської сільської ради.
 6. Белзькому міському голові утворити комісію з прийняття майна,

активів та зобов’язань Карівської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття зазначеного майна, активів та зобов’язань Белзькою міською радою.

 1. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення

заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Белзьку міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Белзького міського голову.

Рішення та Додатки додаються

 

№17

Слухали: Про початок реорганізації Корчівської сільської  ради  шляхом приєднання до

                  Белзької міської ради.

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили:

 1. Почати процедуру реорганізації Корчівської сільської ради (ЄДРПОУ 04370633), шляхом приєднання до Белзької міської ради (ЄДРПОУ 04056144).
 2. Белзька міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків

Корчівської сільської ради.

 1. Утворити Комісію з реорганізації Корчівської сільської радиу складі:

1) Голова комісії:  Береза Оксана Андріївна – голова Белзької міської ради Сокальського району, Львівської області.

2) Заступник голови комісії: Надяк Ольга Ярославівна - завідуюча фінансово-бухгалтерським відділом Белзької міської ради.

 3) Член комісії: Гнідець Ганна Юріївна - бухгалтер Корчівської сільської ради.

 1. Покласти на Комісію з реорганізації Корчівської сільської ради

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів,

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Корчівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

 1. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Корчівської сільської ради.

   6.Затвердити План заходів з реорганізації Корчівської сільської ради (додаток1).

 1. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Корчівської сільської ради, надати право

Белзькому міському голові здійснювати без погодження з Белзькою міською

радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання заходів з реорганізації Корчівської сільської ради.

 1. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 2. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності ради, що приєднуються до Белзької міської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 3. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Корчівської сільської радиу порядку, передбаченому законодавством та передати їх Белзькій міській раді.
 4. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Корчівської сільської ради.
 5. Уповноважити Белзького міського голову затверджувати від імені Белзької міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Корчівської сільської ради.
 6. Белзькому міському голові утворити комісію з прийняття майна,

активів та зобов’язань Корчівської сільської радиі забезпечити своєчасне та повне прийняття зазначеного майна, активів та зобов’язань Белзькою міською радою.

 1. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення

заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Белзьку міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Белзького міського голову.

  Рішення та Додатки додаються

 

№18

Слухали: Про початок реорганізації Мурованської сільської  ради  шляхом приєднання до

                  Белзької міської ради.

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили:

 1. Почати процедуру реорганізації Мурованської сільської ради (ЄДРПОУ 04373944), шляхом приєднання до Белзької міської ради (ЄДРПОУ 04056144).
 2. Белзька міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків

Мурованської сільської ради.

 1. Утворити Комісію з реорганізації Мурованської сільської радиу складі:

1) Голова комісії:  Береза Оксана Андріївна – голова Белзької міської ради Сокальського району, Львівської області.

2) Заступник голови комісії: Надяк Ольга Ярославівна - завідуюча фінансово-бухгалтерським відділом Белзької міської ради.

3) Член комісії: Назар Мирослава Степанівна - бухгалтер Мурованської сільської ради.

 1. Покласти на Комісію з реорганізації Мурованської сільської ради

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів,

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Мурованської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

 1. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Мурованської сільської ради.

   6.Затвердити План заходів з реорганізації Мурованської сільської ради (додаток1).

 1. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Мурованської сільської ради, надати право

Белзькому міському голові здійснювати без погодження з Белзькою міською

радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання заходів з реорганізації Мурованської сільської ради.

 1. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 2. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності ради, що приєднуються до Белзької міської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 3. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Мурованської сільської радиу порядку, передбаченому законодавством та передати їх Белзькій міській раді.
 4. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Мурованської сільської ради.
 5. Уповноважити Белзького міського голову затверджувати від імені Белзької міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Мурованської сільської ради.
 6. Белзькому міському голові утворити комісію з прийняття майна,

активів та зобов’язань Мурованської сільської радиі забезпечити своєчасне та повне прийняття зазначеного майна, активів та зобов’язань Белзькою міською радою.

 1. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення

заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Белзьку міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Белзького міського голову.

Рішення та Додатки додаються

 

№19

Слухали: Про початок реорганізації Хлівчанської сільської  ради  шляхом приєднання до

                  Белзької міської ради.

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили:

 1. Почати процедуру реорганізації Хлівчанської сільської ради (ЄДРПОУ 04373749), шляхом приєднання до Белзької міської ради (ЄДРПОУ 04056144).
 2. Белзька міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків

Хлівчанської сільської ради.

 1. Утворити Комісію з реорганізації Хлівчанської сільської ради у складі:

1) Голова комісії:  Береза Оксана Андріївна – голова Белзької міської ради Сокальського району, Львівської області.

2) Заступник голови комісії: Надяк Ольга Ярославівна - завідуюча фінансово-бухгалтерським відділом Белзької міської ради.

3) Член комісії: Муха Марія Василівна - бухгалтер Хлівчанської сільської ради.

 1. Покласти на Комісію з реорганізації Хлівчанської сільської ради

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів,

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Хлівчанської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

 1. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Хлівчанської сільської ради.

   6.Затвердити План заходів з реорганізації Хлівчанської сільської ради (додаток1).

 1. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Хлівчанської сільської ради, надати право

Белзькому міському голові здійснювати без погодження з Белзькою міською

радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання заходів з реорганізації Хлівчанської сільської ради.

 1. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 2. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності ради, що приєднуються до Белзької міської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 3. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Хлівчанської сільської радиу порядку, передбаченому законодавством та передати їх Белзькій міській раді.
 4. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Хлівчанської сільської ради.
 5. Уповноважити Белзького міського голову затверджувати від імені Белзької міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Хлівчанської сільської ради.
 6. Белзькому міському голові утворити комісію з прийняття майна,

активів та зобов’язань Хлівчанської сільської радиі забезпечити своєчасне та повне прийняття зазначеного майна, активів та зобов’язань Белзькою міською радою.

 1. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення

заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Белзьку міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Белзького міського голову.

Рішення та Додатки додаються

 

№20

Слухали: Про початок реорганізації Ванівської сільської  ради  шляхом приєднання до

                  Белзької міської ради.

Доповідав: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-25;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                   Рішення прийнято.

Вирішили:

 1. Почати процедуру реорганізації Ванівської сільської ради (ЄДРПОУ 04370509), шляхом приєднання до Белзької міської ради (ЄДРПОУ 04056144).
 2. Белзька міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків

Ванівської сільської ради.

 1. Утворити Комісію з реорганізації Ванівської сільської ради у складі:

1) Голова комісії: Стародуб Тарас Петрович - перший заступник мiського голови з гуманітарних питань та соціальної політики.

2) Заступник голови комісії: Надяк Ольга Ярославівна - завідуюча фінансово-бухгалтерським відділом Белзької міської ради.

3) Член комісії: Канцір Ольга Євгенівна- бухгалтер Ванівської сільської ради.

 1. Покласти на Комісію з реорганізації Ванівської сільської ради

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів,

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Ванівської сільської ради  з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.

 1. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Ванівської сільської ради.

   6.Затвердити План заходів з реорганізації Ванівської сільської ради (додаток1).

 1. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Ванівської сільської ради, надати право

Белзькому міському голові здійснювати без погодження з Белзькою міською

радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання заходів з реорганізації Ванівської сільської ради.

 1. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 2. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності ради, що приєднуються до Белзької міської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 3. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Ванівської сільської ради у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Белзькій міській раді.
 4. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Ванівської сільської ради.
 5. Уповноважити Белзького міського голову затверджувати від імені Белзької міської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Ванівської сільської ради.
 6. Белзькому міському голові утворити комісію з прийняття майна,

активів та зобов’язань Ванівської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття зазначеного майна, активів та зобов’язань Белзькою міською радою.

 1. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення

заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Белзьку міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Белзького міського голову.

Рішення та Додатки додаються

 

Процедурним голосуванням прийнято рішення про оголошення перерви на 20 хвилин

Обговорили питання утворення старостинських округів, призначення старост та можливостей зміни старостинських округів. Виступили: Осміловська Л.В., Віхоть Г.М., Береза О.А., Дзік В.Г.

Береза О.А. оголосила про  закриття І сесії VІІІ скликання Белзької міської ради.

Депутати виконали Гімн України.

 

 

                       Секретар ради                                                          Н.Є. Кучвара

Приєднані файли