ПРОТОКОЛ - VІІІ позачергова сесія VІIІ скликання 

БЕЛЗЬКА   МІСЬКА   РАДА

 

 

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

VІІІ позачергова сесія   VІIІ  скликання

 

24.08.2021 р.

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.  БЕЛЗ

 

БЕЛЗЬКА  МІСЬКА  РАДА

Львівської  області

VІІІ позачергова сесія   VIІІ скликання

 

24.08.2021 р.

 

П Р О Т О К О Л

 

Присутні : 20 депутатів

                         

                          Голова Белзької міської ради:            Береза О.А.

                          Депутати:                       

                                                                                         Вітик М.Б.

                                                                                         Возьна М.В.

                                                                                         Віхоть Г.М.

                                                                                         Дзік В.Г. 

                                                                                         Клепак Ю.Д.

                                                                                         Кучвара Н.Є.

                                                                                         Кожушко Н.Р.

                                                                                         Кулик Р.П.

                                                                                         Ігнатюк М.В.

                                                                                         Ґудзик Р.Я.

                                                                                         Кобак Н.М.                                                                                      

                                                                                         Магулка Н.В.

                                                                                         Петрашкевич Б.Г.

                                                                                         Плахтина В.Г.

                                                                                         Прихід М.О.

                                                                                         Романчук В.А.

                                                                                         Стронська Т.І.

                                                                                         Смеречанський С.І.

                                                                                         Сич І.М.

                                                                                         Шурма Г.Б.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          Відсутні: Брезовський М.М., Соляк Н.І.,  Проць М.Г., Лаврух О.І., Осміловська Л.В., 

                           Возьна О.М.,

          Запрошені: Саноцька І.Ю., Ребрина Л.Я., Стародуб Т.П., жителі та гості Белзької   

                           громади

           Береза О.А.  оголосила про відкриття VІІІ позачергової сесії VІІІ скликання Белзької міської ради Львівської області. Депутати виконали гімн України.

 

Слухали:   Про обрання лічильної комісії.

Доповідала: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування процедурне: «ЗА»-21;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                 Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити наступний склад лічильної комісії:

Голова – Прихід М.О.

Члени комісії – Романчук В.А., Віхоть Г.М.

 

Слухали:   Про створення редакційної комісії.

Доповідала: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-21;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                 Рішення прийнято.

Вирішили: створити редакційну комісію та затвердити її склад :

Голова – Шурма Г.Б.

Члени  комісії – Плахтина В.Г., Вітик М.Б.

 

№260

Слухали:  Про затвердження порядку денного VІІІ позачергової сесії Белзької міської ради   VІІІ  скликання.

Доповідала: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-21;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                 Рішення прийнято.

   Вирішили:

Затвердити для розгляду на восьмій позачерговій сесії Белзької міської ради восьмого скликання порядок денний:

№ п/п

Назва питання

Хто доповідає

1

Про затвердження порядку денного VІІІ позачергової сесії Белзької міської ради VІІІ скликання

Береза О.А.

2

Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин Белзької громади»

Ребрина Л.Я.

3

Про внесення змін до показників бюджету Белзької міської ради на 2021 рік.

Саноцька І.Ю.

4

Про затвердження Програми пропагування та культурного розвитку Белзької міської ради у 2021 році.

Ребрина Л.Я.

5

Різне

 

Рішення та поіменне голосування додаються.

№261

Слухали:   Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин Белзької  

                   громади»              

Доповідав: керуюча справами (секретар) виконавчого комітету – Ребрина Л.Я.

Голосування: «ЗА»-21;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                 Рішення прийнято.

   Вирішили:

  1. Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин Белзької громади» (додається).
  2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови. 

                           Рішення та поіменне голосування  додаються.

 

№262

Слухали:   Про внесення змін до показників бюджету Белзької міської ради на 2021 рік

Доповідав: начальник фінансового відділу – Саноцька І.Ю.

Голосування:

За основу: «ЗА»-21;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

За правку: «ЗА»-21;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

Вцілому: «ЗА»-21;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

       Рішення прийнято.

   Вирішили:

  1. Внести зміни і доповнення до рішення сесії Белзької міської ради від

24 грудня 2020 року №27 "Про міський бюджет Белзької міської ради на 2021 рік", а саме:

         У пункті 1 збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету в сумі 246457грн згідно з додатком 1

        збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету в сумі 246457грн ,

з них видатки спеціального фонду бюджету на 246457 грн,в тому числі бюджету розвитку 246457 грн ,згідно з додатком 1

        Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на 2021 рік на суму 142057 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.

Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік на суму 142057грн. за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно з додатком 2.

У пункті 2 внести зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, згідно з додатком 3.

У пункті 3 внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком  4.

У пункті 4 внести зміни до розподілу витрат міського бюджету Белзької міської ради на реалізацію міських програм у 2021 році, згідно з додатком 5.

У пункті 5 внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році, згідно з додатком 6.

  1. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з фінансів та планування бюджету

Рішення, пояснення та поіменне голосування додаються.

 

№263

Слухали:   Про затвердження Програми пропагування та культурного розвитку Белзької міської ради

                   у 2021 році

Доповідав: керуюча справами (секретар) виконавчого комітету – Ребрина Л.Я.

Голосування: «ЗА»-21;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                 Рішення прийнято.

   Вирішили:

  1. Затвердити Програму пропагування та культурного розвитку Белзької міської ради у 2021 році , що додається.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту.

                           Рішення та поіменне голосування  додаються.

 

В пункті 5 «Різне» порядку денного відбулося урочисте нагородження міським головою Березою Оксаною Андріївною нагрудними знаками  видатних жителів  Белзької громади.

Береза О.А. оголосила про закриття VІІІ позачергової сесії Белзької міської ради VІІІ скликання. Депутати виконали гімн України.

 

                   

 

                            Секретар ради                                              Н.Є.Кучвара

Приєднані файли