ПРОТОКОЛ - Х позачергова сесія VІIІ скликання 

БЕЛЗЬКА   МІСЬКА   РАДА

 

 

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

Х позачергова сесія   VІIІ  скликання

 

24.09.2021 р.

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.  БЕЛЗ

 

БЕЛЗЬКА  МІСЬКА  РАДА

Львівської  області

Х позачергова сесія   VIІІ скликання

 

24.09.2021 р.

 

П Р О Т О К О Л

 

Присутні : 16 депутатів

                         

                          Голова Белзької міської ради:            Береза О.А.

                          Депутати:                                                                                                                               

                                                                                         Возьна М.В.

                                                                                         Возьна О.М.

                                                                                         Дзік В.Г.

                                                                                         Клепак Ю.Д.,  

                                                                                         Кучвара Н.Є.                                                                                                                                          

                                                                                         Ігнатюк М.В.

                                                                                         Кожушко Н.Р.                                                                                  

                                                                                         Магулка Н.В.

                                                                                         Петрашкевич Б.Г.

                                                                                         Плахтина В.Г.

                                                                                         Прихід М.О.

                                                                                         Романчук В.А.

                                                                                         Стронська Т.І.

                                                                                         Сич І.М.                                                                        

                                                                                         Смеречанський С.І

                                                                                         Шурма Г.Б.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          Відсутні:  Брезовський М.М., Проць М.Г., Лаврух О.І., Осміловська Л.В., Вітик М.Б.,

                           Віхоть Г.М., Кулик Р.П., Ґудзик Р.Я., Соляк Н.І, Кобак Н.М.

 

                         

          Запрошені: Саноцька І.Ю.

                    

           Береза О.А.  оголосила про відкриття Х позачергової сесії VІІІ скликання Белзької міської ради Львівської області. Депутати виконали гімн України.

 

Слухали:   Про обрання лічильної комісії.

Доповідала: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування процедурне: «ЗА»-17;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                 Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити наступний склад лічильної комісії:

Голова – Петрашкевич Б.Г.

Члени комісії – Магулка Н.В., Возьна О.М.

 

Слухали:   Про створення редакційної комісії.

Доповідала: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-17;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                 Рішення прийнято.

Вирішили: створити редакційну комісію та затвердити її склад :

Голова – Плахтина В.Г.

Члени  комісії – Сич І.М., Возьна М.В.

 

 

№283

Слухали:  Про затвердження порядку денного Х позачергової сесії Белзької міської ради   VІІІ  скликання.

Доповідала: голова Белзької міської ради Береза О.А.

Голосування: «ЗА»-17;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                 Рішення прийнято.

   Вирішили:

Затвердити для розгляду на десятій позачерговій сесії Белзької міської ради восьмого скликання порядок денний:

 

№ п/п

Назва питання

Хто доповідає

1

Про затвердження порядку денного Х позачергової сесії Белзької міської ради VІІІ скликання

Береза О.А.

2

Про внесення змін до показників бюджету Белзької міської ради

на 2021 рік

Саноцька І.Ю.

3

Різне

 

 

Рішення та поіменне голосування додаються.

№284

Слухали:  Про внесення змін до показників бюджету Белзької міської ради на 2021 рік

Доповідала: начальник фінансового відділу – Саноцька І.Ю.

Голосування: «ЗА»-17;«ПРОТИ»-0;«УТРИМАЛИСЬ»-0; «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0

                 Рішення прийнято.

   Вирішили:

          1.Внести зміни і доповнення до рішення сесії Белзької міської ради від

24 грудня 2020 року №27 "Про міський бюджет Белзької міської ради на 2021 рік", а саме:

         У пункті 1 збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету в сумі 157500 грн , з них видатки спеціального фонду бюджету 157500 грн.

         Збільшити    дефіцит  спеціального  фонду міського бюджету на 2021 рік  на суму 157500грн.  за рахунок зміни залишку коштів міського бюджету на початок 2021 року, згідно з додатком 1.

        У пункті 2 внести зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, згідно з додатком 2.

У пункті 3 внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком  3.

      У пункті 4 внести зміни до розподілу витрат міського бюджету Белзької міської ради на реалізацію міських програм у 2021 році, згідно з додатком 4.

  1. Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з фінансів та планування бюджету

Рішення та поіменне голосування додаються.

 

Обговорення  «Різне» :

  • Береза О.А. доповіла про необхідність придбання школярика для підвезення учнів у закладах освіти, де відбулася оптимізація.

Береза О.А. оголосила про закриття Х позачергової сесії Белзької міської ради VІІІ скликання. Депутати виконали гімн України.

 

                   

 

                            Секретар ради                                              Н.Є.Кучвара

Приєднані файли