Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” у виконавчому комітеті Белзької міської ради Львівської областіБЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

28 лютого 2023р.                                     м.Белз                                          №18

 

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” у виконавчому комітеті Белзької міської ради Львівської області

 

      Відповідно до законів України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області,-

 

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Положення про порядок видачі посвідчень реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” у виконавчому комітеті Белзької міської ради Львівської області згідно з додатком . 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стародуба Т.П.

 

 

                  Міський голова                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                 Белзької  міської ради Львівської області
                                                                                         від 28 лютого 2023 р. №18

 

                                                  ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок видачі посвідчень реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” 

 

І. Загальні положення

 1. Даний Порядок встановлює механізм видачі посвідчень реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (далі – Порядок).
 2. Порядок діє на території Белзької міської територіальної громади та не суперечить чинному законодавству.

ІІ. Мета Порядку

Основною метою Порядку є надання соціальної підтримки реабілітованим особам, які мають право на пільги, передбачені Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

ІІІ. Порядок видачі посвідчень

 1. Посвідчення реабілітованого (далі - посвідчення) є документом, що підтверджує статус реабілітованої особи відповідно до статті 12 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та надає право на користування передбаченими цим Законом пільгами.
 2. Реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» видається посвідчення єдиного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 року № 48 «Про заходи щодо реалізації Закону Української РСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
 3. Видача посвідчення проводиться за місцем проживання реабілітованої особи відділом соціального захисту населення виконавчого комітету Белзької  міської ради Львівської області (далі - Відділ). Посвідчення безстрокове і діє на всій території України.
 4. Посвідчення видаються на підставі одного з таких документів:

- довідки про реабілітацію, яка була видана органами прокуратури, Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР або Служби безпеки України;

- довідки із суду або копії рішень суду про реабілітацію;
- довідки органів внутрішніх справ, виданої на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про вислання, особистих справ на висланих осіб тощо);

- довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, виданої на підставі встановленого факту переселення;

- довідки про реабілітацію, яка була видана в інших країнах колишнього СРСР;

- рішення Національної комісії з реабілітації.

Довідки, зазначені у абзацах 2-6 , повинні бути датовані до 05.05.2018 відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 13.03.2018 № 2325-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

 1. Для отримання посвідчення реабілітована особа або її законний представник звертається до Відділу із заявою довільної форми на ім’я міського голови.

До заяви додаються:

- копія паспорта з пред’явленням оригіналу (сторінки 1, 2 та сторінка, де зазначено останнє місце реєстрації) або копія ID-карти з обох боків з копією витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- копії документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку;

- копія документу, що підтверджує зміну прізвища (у випадку його зміни);

- довідка про місце проживання (за необхідністю);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка на дату подання заяви перебуває на обліку в єдиній Web-орієнтованій інформаційній технології формування Сегменту «Облік ВПО» як внутрішньо переміщені особи;

- фото 30х40 мм (2 шт.);

- згода на обробку персональних даних.

Копії документів, поданих для отримання посвідчення, засвідчуються посадовими особами у встановленому законом порядку.

 1. Якщо реабілітована особа з поважних причин (у зв'язку із станом здоров'я, перебуванням на тривалому лікуванні) не може самостійно звернутися із заявою, вона може подати таку заяву через законного представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.
 2. Відділ має право, у разі потреби, проводити перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи з числа осіб, які мають право на отримання посвідчення.
 3. Відділ, протягом 10 робочих днів після подання реабілітованою особою заяви та документів, зазначених у пункті 5 розділу ІІІ даного Порядку, здійснює опрацювання наданих документів та оформлення посвідчення, яке надає на підпис міському голові. Підпис скріплюється печаткою Белзької міської ради.
 4. Посвідчення видається реабілітованій особі або її законному представнику під особистий підпис в журналі видачі посвідчень.
 5. У видачі посвідчення може бути відмовлено:

- у разі надання заявником неповного переліку документів або недостовірних даних;

- у разі не підтвердження факту проживання (перебування) заявника за адресою, вказаною у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- у разі скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 1. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, то за заявою видається нове посвідчення відповідно до пункту 5 розділу ІІІ даного Порядку.
 2. Документи, які є підставою для видачі посвідчення, зберігаються у відділі.

 

 

Номер рішення 18
Дата прийняття рішення 2023-02-28
Приєднані файли
18 положення посвідчення реабілітовані.doc