Про затвердження Положення про порядок складення та видачі Акта встановлення факту здійснення доглядуБЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

17 березня 2023р.                                     м.Белз                                          №19

 

Про затвердження Положення про порядок складення та видачі Акта встановлення факту здійснення догляду

 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», з метою належного врегулювання порядку складення та видачі Акта встановлення факту здійснення догляду особам для реалізації права виїзду за межі України, виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області,-

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Положення про порядок складення та видачі Акта встановлення факту здійснення догляду (додаток 1).
 2. Затвердити форму Акта встановлення факту здійснення догляду (додаток 2).
 3. Створити Комісію з питань встановлення факту здійснення догляду та затвердити її склад (додаток 3).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стародуба Т.П.

 

 

                   Міський голова                                            Оксана БЕРЕЗА


 

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

                  Белзької  міської ради Львівської області
 від 17 березня 2023 р. №19

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок складення та видачі

Акта встановлення факту здійснення догляду

 

 1. Це Положення визначає порядок складення та видачі Акта встановлення факту здійснення догляду (далі – Акт) за особами з інвалідністю І чи ІІ групи та за особами, які потребують постійного догляду з метою реалізації права виїзду за межі України відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57, на території Белзької міської ради Львівської області.
 2. Акт складається на підставі письмового звернення особи, яка здійснює догляд/постійний догляд, або особи з інвалідністю І чи ІІ групи, за якою здійснюється догляд/постійний догляд, (далі – Заява) до виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області.
 3. Заява про складення та видачу Акта подається до виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області в довільній формі. У Заяві обов’язково зазначається адреса фактичного місця проживання особи, за якою здійснюється догляд/постійний догляд.
 4. До Заяви додаються копії таких документів:
  • Для осіб, які здійснюють догляд/постійний догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи:
 • Документи, що підтверджують родинний зв'язок (якщо догляд здійснюється за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), які є особами з інвалідністю І чи ІІ групи);
 • Документи, що підтверджують інвалідність;
  • Для осіб, які здійснюють постійний догляд за особами, які потребують постійного догляду:
 • Висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді;
  • Паспорта особи, за якою здійснюється догляд/постійний догляд;
  • Паспорта особи, яка здійснює догляд/постійний догляд;
  • Документа на підтвердження РНОКПП особи, за якою здійснюється догляд/постійний догляд;
  • Документа на підтвердження РНОКПП особи, яка здійснює догляд/постійний догляд;
  • Документа, що підтверджує адресу зареєстрованого місця проживання особи, за якою здійснюється догляд/постійний догляд (зокрема, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).
 1. Заява подається до виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області особисто або направляється засобами поштового зв'язку.
 2. Факт здійснення догляду/постійного догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи та факт здійснення постійного догляду за особами, які потребують постійного догляду, згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, встановлюється Комісією з питань встановлення факту здійснення догляду (надалі за текстом – Комісія), яка утворюється за рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області.
 3. У випадку, якщо до Заяви не додані документи, подача яких, згідно з вимогами цього Положення, є обов’язковою, Комісія не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника про необхідність подачі таких документів, та зупиняє розгляд Заяви до моменту подачі таких документів. Не пізніше наступного робочого дня після надходження необхідних документів розгляд Заяви відновлюється.
 4. Комісія не має права вимагати подачі документів, не передбачених цим Положенням.
 5. Якщо зміст Заяви та доданих до неї документів відповідає вимогам цього Положення, Комісія визначає дату відвідування особи, за якою здійснюється догляд/постійний догляд, за адресою її фактичного місця проживання, вказаною у Заяві (далі – Відвідування), про що повідомляє заявника засобами телефонного зв'язку (за можливості) або в інший спосіб вказаний заявником у Заяві.
 6. Відвідування здійснюється не менш як трьома членами Комісії, під час якого з’ясовуються (окрім випадків, якщо догляд здійснюється за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), які є особами з інвалідністю І чи ІІ групи), а також факт надання належного догляду (якщо догляд здійснюється за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), які є особами з інвалідністю І чи ІІ групи) або постійного догляду, зокрема шляхом опитування сусідів та інших осіб, що можуть володіти відповідною інформацією.
 7. Рішення про результати розгляду Заяви приймається членами Комісії протягом п’яти днів з дати отримання Заяви за результатами Відвідування.
 8. Комісія, за результатами Відвідування може прийняти одне з таких рішень:
  • Підтвердити факт здійснення догляду.

В такому випадку членами Комісії, які здійснювали Відвідування, складається у двох примірниках Акт за затвердженою формою. В Акті зазначаються дані членів Комісії, які здійснювали відвідування. Акт підписується членами Комісії, які здійснювали Відвідування.

Акт затверджується Белзьким міським головою у день підписання Акта членами Комісії, які здійснювали Відвідування.

Один примірник Акта видається заявнику особисто або надсилається засобами поштового зв'язку за адресою, вказаною у Заяві.

Всі матеріали, що стали підставою для складення та видачі Акта, долучаються до другого примірника Акта, який зберігається у виконавчому комітеті Белзької міської ради Львівської області.

 • Відмовити у видачі Акта.

Члени Комісії, які здійснювали Відвідування, відмовляють у видачі Акта у випадках, коли під час Відвідування дійшли висновку, що:

 • Догляд, про який зазначено в Заяві, не здійснюється;
 • Догляд не має характеру постійного (не може бути підставою для відмови у випадках, коли догляд здійснюється за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), які є особами з інвалідністю І чи ІІ групи);

Про не встановлення факту здійснення постійного догляду Комісією складається акт довільної форми у двох примірниках, один з яких залишається у виконавчому комітеті Белзької міської ради Львівської області, а інший видається заявнику. Про відмову у видачі Акта з підстав, передбачених цим пунктом, комісія повідомляє заявника письмово.

 

 

                  Міський голова                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

 

                  Белзької  міської ради Львівської області
 від 17 березня 2023 р. №19

 

 

                                         

АКТ

встановлення факту здійснення догляду

 

__________________                                                   «____» ___________ 202__р.

 

Представниками виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області

(посада) __________________ (ПІБ) __________________________________,

(посада) __________________ (ПІБ) __________________________________,

(посада) __________________ (ПІБ) __________________________________,

на підставі заяви _____________________________________________________

поданої відповідно до п.2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.

Встановлено факт здійснення догляду _________________________________ за __________________________________________________________________.

І. Відомості про особу, за якою здійснюється догляд:

Прізвище, ім'я, по батькові:

____________________________________________________________________

Паспорт: (серія і номер/ номер, дата і орган видачі)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

РНОКПП:

Адреса зареєстрованого місця проживання: (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири):

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Адреса фактичного місця проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ІІ. Відомості про особу, яка здійснює догляд:

Прізвище, ім'я, по батькові:

____________________________________________________________________

Паспорт: (серія і номер/ номер, дата і орган видачі)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

РНОКПП:

Адреса зареєстрованого місця проживання: (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири)

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Адреса фактичного місця проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) ________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ІІІ. Підстави, через які є потреба в догляді:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(Посада, ПІБ) ____________________________________ (Підпис) ___________

(Посада, ПІБ) ____________________________________ (Підпис) ___________

(Посада, ПІБ) ____________________________________ (Підпис) ___________

 

                  Міський голова                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету

                  Белзької  міської ради Львівської області
 від 17 березня 2023 р. №19

Персональний склад

комісії з питань встановлення факту здійснення догляду

 

 1. Голова комісії – начальник відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області Партика Маряна Андріївна.
 2. Секретар комісії – головний спеціаліст відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області Горошко Марія Дмитрівна.

 

Члени комісії:

 

 1. головний спеціаліст відділу забезпечення роботи ради виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області Фіяла Мар’ян Володимирович;
 2. Спеціаліст І категорії КУ «Центр надання соціальних послуг Белзької міської ради Львівської області Байда Ірина Іванівна;
 3. Спеціаліст І категорії загального відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області Демчук Оксана Степанівна.

 

 

                  Міський голова                                            Оксана БЕРЕЗА

 

Номер рішення 19
Дата прийняття рішення 2023-03-17
Приєднані файли
19 положення акт догляду.docx