Про створення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти УкраїниБЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

5 червня 2023 року                                   м.Белз                                          №56

 

Про створення Комісії з розгляду питань

щодо надання компенсації за пошкоджені

об’єкти нерухомого майна

внаслідок бойових дій, терористичних актів,

диверсій, спричинених збройною

агресією Російської Федерації проти України

        

Відповідно до Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», «Про правовий режим воєнного стану», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», з метою розгляду питань надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, керуючись частиною шостою статті 59, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області,-

ВИРІШИВ:

 1. Створити Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та затвердити її склад згідно з додатком
 2. Затвердити Положення про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (додаток 2).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стародуба Тараса Петровича

 

Міський голова                                                              Оксана БЕРЕЗА 

              Додаток 1 

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  Белзької міської ради

Львівської  області

№56 від 5 червня 2023 року

 

Склад

комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією 

Російської Федерації проти України

 

Стародуб Тарас Петрович

-

перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  голова комісії

Білик Надія Павлівна

-

начальник відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій, заступник голови комісії

Костів-Хамляк Віра Сергіївна

-

провідний спеціаліст  відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій, секретар комісії

Члени комісії:

Іванців Степан Богданович

-

спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій

Федюра Надія Степанівна

-

начальник відділу забезпечення роботи ради


 

Міський голова                                                              Оксана БЕРЕЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Додаток 2 

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  Белзької міської ради

Львівської  області

№56 від 5 червня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації
за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією
Російської Федерації проти України

 1. Загальні положення

Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – Положення), розроблено на виконання вимог пункту 9 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення”», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (далі – Порядок). Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (надалі – Комісія), є постійно діючим органом виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області, що утворюється з метою визначення завдань та повноважень щодо надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законами України “Про публічні електронні реєстри”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”, “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг”, “Про оборону України”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про надання будівельної продукції на ринку”, актами Президента України, Верховної ради України, Постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 “Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», рішеннями Белзької міської ради Львівської області, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 1. Визначення термінів
  • Електронна публічна послуга «єВідновлення» – послуга щодо надання компенсації на відновлення окремих категорій пошкоджених об’єктів нерухомого майна (далі – компенсація), яка надається на підставі заяви, поданої в електронній формі до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – Реєстр пошкодженого та знищеного майна), засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)
  • Окремі категорії об’єктів нерухомого майна – одноквартирні будинки, у тому числі відокремлені житлові будинки садибного типу, зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, дачні та садові; квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку (у разі, коли місця загального користування не пошкоджені);
  • Пошкоджені об’єкти – об’єкти нерухомого майна, які розташовані на території України та пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, та можуть бути відновлені шляхом проведення поточного або капітального ремонту;
  • Отримувачем компенсації  – фізична особа, громадянин України, яка досягла 18-річного віку та подала засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), заяву та є власником (співвласником) пошкодженого об’єкта, право власності якого підтверджено.

 

 1. Повноваження комісії

 

 • Комісії відповідно до Положення:

           3.1.1. Надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації

           3.1.2. Розглядає заяви

           3.1.3. Встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання компенсації та пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 Порядку

           3.1.4. Забезпечує проведення обстеження пошкодженого об’єкта, в тому числі з метою встановлення факту ремонтних робіт, що виконані за рахунок інших джерел фінансування, або у разі, коли обстеження не було проведено до моменту розгляду заяви

           3.1.5. Ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа, форма якого наведена в додатку 2 до Порядку (далі – чек-лист);

           3.1.6. Приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання/відмову у наданні компенсації відповідно до цього Порядку

           3.1.7. Виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

 

 1. Порядок роботи та обов’язки комісії
  • Основною формою роботи комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань до розгляду на яких визначає голова комісії.
  • Комісія здійснює розрахунок компенсації за пошкоджений об’єкт в такій послідовності:

           4.2.1. Визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1 Порядку виконання невідкладних робіт та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 8-1 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1045).

           4.2.2. Заповнює чек-лист.

           4.2.3. Здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, у разі недодання результатів фотофіксації до акта комісійного обстеження.

           4.2.4. Чек-лист заповнюється в електронній формі за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

           4.3. Комісія в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна:

           4.3.1. Отримує заяви для їх розгляду.

           4.3.2. Перевіряє надану інформацію в заяві та додані документи.

           4.3.3. Вносить відомості про зупинення/поновлення розгляду заяви із зазначенням інформації та/або документів, які заявник повинен додати, але в межах та відповідно до пункту 13 Порядку.

           4.3.4. Вносить результати комісійного обстеження у разі його проведення за рішенням цієї комісії.

           4.3.5. Заповнює за кожним пошкодженим об’єктом чек-лист, результати фотофіксації пошкоджень об’єкта та визначає розмір компенсації.

           4.3.6. Вносить відомості про надання/відмову у наданні компенсації.

           4.4. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

           4.5. За результатами засідання Комісії складається протокол, який підписується головою та секретарем Комісії. У протоколі зазначаються дата, час і місце проведення засідання, загальна кількість членів Комісії, кількість членів Комісії, присутніх на засіданні, порядок денний засідання Комісії, повідомлення про конфлікт інтересів (у разі їх наявності), внесені на голосування питання та пропозиції, прийняті рішення і результати голосування щодо них.

           4.6. Рішення Комісії про надання/відмову в наданні Компенсації затверджується рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області протягом п’яти календарних днів з дня його прийняття.

           4.7. Копія рішення про надання/відмову в наданні Компенсації завантажується посадовою особою відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

 1. Організація роботи комісії

5.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та її членів.

5.2. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області. 

5.3. Комісію очолює голова, який веде засідання Комісії, визначає необхідність її проведення та порядок денний, у разі необхідності приймає в установленому порядку рішення про залучення до роботи Комісії фахівців, незалежних експертів та консультантів. 

5.4. У разі відсутності голови Комісії його функції виконує заступник голови Комісії. 

5.5. Секретар Комісії готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії, оформляє протоколи засідань Комісії, доводить їх до відома членів Комісії, здійснює облік і звітність про роботу Комісії, веде документацію та забезпечує її зберігання. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки виконує один із членів Комісії за рішенням голови Комісії.

           5.6. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

           5.7. Комісія може проводити свої засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

           5.8. До складу комісії обов’язково повинні входити представники правоохоронних органів з метою проведення перевірки наявності обмежень щодо отримання компенсації, передбачених абзацом третім пункту 4 Порядку.

           5.9. До складу комісії можуть за згодою залучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, суб’єкти оціночної діяльності, виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, представники міжнародних та громадських організацій.

           5.10. До участі в засіданні комісії не допускається член комісії за наявності у нього потенційного, реального конфлікту інтересів.

           5.11. Кількість членів комісії повинна бути не менш як п’ять осіб: голова, заступник голови, секретар та інші члени.

           5.12. Інформація про місцезнаходження комісії, її персональний склад, порядок роботи та інформація за результатами засідань комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих комісією рішень тощо) розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу.

           5.13. Черговість прийнятих до розгляду заяв визначається автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна у порядку надходження інформаційних повідомлень з урахуванням пріоритетного права, визначеного пунктом 5 цього Порядку.

           5.14. Строк розгляду заяви не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

 1. Права комісії

           6.1. Комісія має доступ та право на отримання документів та/або інформації (в тому числі конфіденційної, в порядку, встановленому законодавством) з інформаційно-комунікаційних систем державної та комунальної форми власності, необхідних для перевірки відомостей, зазначених у заявах.

           6.2. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, які володіють документами та/або інформацією, необхідними для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для надання компенсації), зобов’язані безкоштовно надати такі документи та/або інформацію комісії протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

           6.3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області.

 

Прикінцеві положення

Зміни та доповнення до Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України вносяться рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області. 

 

                        

                   Міський голова                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 
Номер рішення 56
Дата прийняття рішення 2023-06-05
Приєднані файли
56 рішення комісія пошкодж майно.docx