Про внесення змін в склад комісії з питань захисту прав дитини та затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини Белзької міської ради Львівської області в новій редакціїБЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 10 липня 2023 року                                   м.Белз                                          №58

 

Про внесення змін в склад комісії з питань

захисту прав дитини та затвердження Положення про комісію

з питань захисту прав дитини Белзької міської ради

Львівської області  в новій редакції

 

           На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 та ч.1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області , -

 

ВИРІШИВ:

 

1 . Внести зміни у склад комісії з питань захисту прав дитини Белзької міської ради Львівської області та затвердити її склад. ( додаток 1)

 

 1. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини Белзької міської ради Львівської області в новій редакції. ( додаток 2)

 

 1. Рішення виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області від 14.07.2021 року № 62, вважати таким, який втратив чинність.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стародуба Т.П.

 

 

 

 

                   Міський голова                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

                                                                                              Додаток 1

                                                                                              до рішення виконавчого комітету

                                                                                              Белзької міської ради Львівської  

                                                                                               області

                                                                                               від 10 липня 2023 року №58

 

                                                                       СКЛАД

                         комісії з питань захисту прав дитини

Береза Оксана Андріївна                - Міський голова, голова комісії

Стародуб Тарас Петрович             -перший заступник міського голови з питань

                                                                діяльності виконавчих органів ради,

                                                               заступник  голови комісії

Гофрик Ганна Володимирівна      - начальник Служби у справах дітей

                                                               Белзької міської ради Львіської області ,

                                                               секретар комісії

                                            Члени комісії :

                                                                 Львіської області

Ребрина Любов Ярославівна         - керуюча справами ( секретар) виконавчого

                                                            комітету Белзької міської ради Львівської                                                             області

Грица Марія Володимирівна               -  начальник загального відділу

                                                                 Белзької міської ради Львіської області

Федюра Надія Степанівна                   -начальник відділу забезпечення роботи     

                                                            ради Белзької міської ради Львівської                                                             області

Мончук Володимир Ярославович       - Директор КУ « Центр надання 

                                                                 соціальних  послуг Белзької міської ради                                                                  

Гремента Марія Григорівна        -  начальник відділу освіти, культури, молоді,

                                                              та спорту Белзької міської ради Львівської

області

Партика Мар’яна Андріївна       - начальник відділу соціального захисту

                                                               населення Белзької міської ради Львівської                                                             області

Возьна Марія Василівна                   - спеціаліст І категорії Служби у справах   

                                                                дітей Белзької міської ради Львіської

                                                                області

Гофрик Тарас Ігорович                 - дільничний інспектор ( за згодою)

Соляк Наталія Іванівна                 - в.о. головного лікаря ВП «Белзька  

                                            районна лікарня ( за згодою)

 

 

 

       Міський голова                                         Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                                Додаток 2

                                                                                              до рішення виконавчого комітету

                                                                                              Белзької міської ради Львівської  

                                                                                               області

                                                                                               від 10 липня 2023 року №58

 

Положення

про  комісію з питань захисту прав дитини

 1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно -дорадчим органом виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області ) органу опіки та піклування), що створюється виконавчим комітетом Белзької міської ради Львівської області.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцієюі законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.
 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

    1) затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей Белзької міської ради Львівської області, виконавчих органів з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі - уповноважені суб’єкти); контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього  плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування;

    2) розглядає питання щодо:

подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:

взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті.

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

 1. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

 1. Комісію очолює Белзький міський голова.

       Організація діяльності комісії забезпечується відповідною службою у справах дітей Белзької міської ради Львівської області .

       Заступник голови об’єднаної територіальної громади може виконувати повноваження заступника голови комісії.

 1. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів Белзької міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заступники керівників органів Національної поліції (органів ювенальної превенції) .
 2. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

 1. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.
 2. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 3. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).
 4. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.”.

 

 

 

 

   Міський голова                                                Оксана БЕРЕЗА

 
Номер рішення 58
Дата прийняття рішення 2023-07-10
Приєднані файли
58 рішення комісія зах прав дитини.docx