Про бюджет Белзької міської територіальної громади на 2024 рікБЕЛЗЬКА МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

12  грудня 2023 року                          м. Белз                         №110

 

 

 

Про  бюджет Белзької міської

територіальної громади  на 2024 рік

 

13542000000

код бюджету

 

   Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 28 та підпункту 1 пункту 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні »,пункту 1 статті 28Бюджетного кодексу України ,виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області,-

 

ВИРІШИВ:

 

   1.Схвалити проєкт бюджету Белзької міської територіальної громади на 2024 рік ,що додається .

   2.Фінансовому відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області спільно з постійною комісією міської ради з питань фінансів та планування бюджету ,відділами Белзької міської ради Львівської області, Відділом освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області, керівниками підприємств ,установ та організацій опрацювати проєкт  бюджету Белзької міської територіальної громади  на 2024 рік та внести на розгляд міської ради.

   3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря міської ради ,фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області.

 

 

Міський голова                                                                  Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

1.Визначити на 2024 рік:

          доходи місцевого бюджету в сумі 121 786 510,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 120 123 700,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1 662 810,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

            видатки місцевого бюджету в сумі 121 786 510,00  гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 120 123 700,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 662 810,00  гривень.

            оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі

 400 000,00 гривень, що становить 0,33 відсотки  видатків загального фонду місцевого бюджету ,визначених цим пунктом згідно з додатком 2 до цього рішення.

            резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 700 000,00 гривень, що становить 0,58 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 7 216 990,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 96, 97, 103-2, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2024 рік

 • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі

          42 123 700,00 гривень;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

          оплату праці працівників бюджетних установ;

          нарахування на заробітну плату;

          придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

          забезпечення продуктами харчування;

          оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

          соціальне забезпечення;

          поточні трансферти місцевим бюджетам;

          інші виплати населенню;

 

   7.Установити,що джерелами формування спеціального фонду доходів місцевого бюджету на 2024 рік є надходження ,визначені статтями 69.1,71 Бюджетного кодексу України та інші джерела , передбачені законодавством.

 1.  8. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу виконавчого комітету Белзької міської ради отримувати  у 2024 році:

        - позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

        - позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. 9. У  процесі виконання місцевого бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків ,що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів місцевого бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком  власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства виконавчому комітету Белзької міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів та планування  бюджету.

          У період між пленарними засіданнями сесій Белзької міської ради розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного, обласного та інших місцевих бюджетів здійснювати за рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради   за погодженням з постійною комісією з питань фінансів та планування бюджету з подальшим затвердженням внесених змін на сесії міської ради.

           Зміни до напрямів та обсягів використання коштів на реалізацію міських програм, переліку об'єктів за кошти бюджету розвитку місцевого бюджету, вносити за рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради в межах загального обсягу видатків  передбачених на відповідну програму, за обгрунтованим поданням головних розпорядників коштів місцевого бюджету та за погодженням з постійною комісією з питань фінансів та планування бюджету.

     Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету територіальної громади у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 1. 10. Організувати безкоштовне харчування в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти дітей з сімей учасників АТО, військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, особи, які входили/входять до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали/захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали/беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України згідно чинного законодавства (при наявності посвідчення учасника АТО, ООС чи довідки про перебування одного із батьків у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів у відповідних областях ), дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», дітей загиблих військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних групах, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», які навчаються у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

Дотримуватись виконання батьківської плати за харчування вихованців гімназій та початкових шкіл  (дошкільна ланка) та дитячих закладів дошкільної освіти сільської місцевості у розмірі 50% та міської місцевості у розмірі 50% від вартості харчування.

 1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв головним розпорядникам коштів місцевого бюджету в межах затверджених асигнувань на 2024 рік згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. 12. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету:

           12.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

           12.2. Здійснити  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

           12.3.Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

           Здійснювати публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

          опублікування  паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

           12.4. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги    зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

           12.5. Затвердити обґрунтовані граничні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для підпорядкованих закладів, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.

           12.6. Дотримуватися режиму пріоритетності, обґрунтованості витрат та економії бюджетних коштів.

           12.7. Забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати в межах затверджених кошторисних призначень; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

           12.8.Забезпечити дотримання помісячного розподілу кошторисних призначень загального фонду місцевого бюджету.

 1. 13. Фінансовому відділу виконавчого комітету Белзької міської ради:

           13.1. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису місцевого бюджету на 2024 рік.

           13.2. Здійснювати фінансування видатків на інші напрямки використання за умови відсутності протермінованої заборгованості із виплати заробітної плати, оплати за енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ.

 1. З 01 січня 2024 року здійснювати фінансування з бюджету територіальної громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.
 2. Рішення набирає чинності з 01.01.2024 року.
 3. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Рішення підлягає опублікуванню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої  статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та планування бюджету.

 

 

Міський голова                                                                              Оксана БЕРЕЗА

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Домініканська, 1, м. Белз, Червоноградський р-н, Львівська обл., 80062

тел. (0257) 5-25-64, E-mail: belz_fin2021@ukr.net Код ЄДРПОУ 43971280

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО РІШЕННЯ  № ____від ______2023р. "ПРО БЮДЖЕТ БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 РІК"

 

 

Формування проєкту місцевого бюджету Белзької міської територіальної громади, як і усієї України, здійснюється в умовах воєнного стану.

 

Соціально-економічний стан Белзької міської ради Львівської області

 

Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку нашої громади свідчить, що економіка громади розвивається під впливом складних і не завжди передбачуваних процесів, зумовлених наслідками через дії воєнного стану.

Однак, основною метою залишається підвищення рівня та якості життя жителів територіальної громади, і створення сприятливих умов для її розвитку, координації зусиль щодо розвитку території у 2024 році, що вимагатиме налагодження конструктивної співпраці з усіма органами влади, підприємствами, установами та організаціями громади усіх форм власності.

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

 • підвищення якості життя та зростання рівня доходів населення, забезпечення соціального захисту малозабезпечених, соціально- незахищених громадян ;
 • забезпечення наповнення та виконання місцевого бюджету громади на 2024 рік;
 • забезпечення базових соціальних та адміністративних послуг верствам населення, з урахуванням потреб мешканців різного віку, статі, місця проживання;
 • стимулювання раціонального використання енергоресурсів, а також впровадження заходів з енергозбереження на комунальних підприємствах та установах, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету в умовах воєнного стану;
 • надання кваліфікованої медичної допомоги населенню громади;
 • популяризація здорового способу життя та залучення громадян до використання наявної спортивно-оздоровчої інфраструктури громади;
 • підтримка правопорядку в громаді;
 • розвиток освіти в громаді;
 • створення умов для культурного і духовного розвитку громади;
 • створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян, підприємств, установ та організацій на основі використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних технологій.

 

Доходи місцевого бюджету на 2024 рік

        Показники дохідної частини місцевого бюджету на 2024 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які враховують дії правового режиму воєнного стану, та із застосуванням норм, як чинних бюджетного та податкового законодавства.

Прогнозований обсяг дохідної частини місцевого бюджету Белзької міської територіальної громади на 2024 рік, з врахуванням трансфертів,  становить 121 786, 5 тис. грн, в тому числі за загальним фондом – 120 123,7 тис. грн та  спеціальним фондом –1 662,8 тис. грн.

 Доходи загального фонду місцевого бюджету Белзької міської територіальної громади сформовано з врахуванням ст. 64 Бюджетного кодексу України та складаються з надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, податку на майно, єдиного податку, плати за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим  майном, що перебуває у комунальній власності, частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об»єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, адміністративні штрафи та інші санкції, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, плата за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, державне мито, інші надходження. 

 Надходження податку на доходи фізичних осіб в бюджет міської ради становить 64 відсотків або 60 000,0 тис. грн. Надходження податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше зростання середньомісячної заробітної плати як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати. Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів заплановано в сумі 1 200,0 тис. грн., рентної плати за користування надрами 210,0 тис. грн., рентна плата за користування надрами місцевого значення 5, 0 тис. грн., акцизного податку 790,0 тис. грн., податку на майно 9 460,8 тис. грн., єдиного податку 6 000,0 тис. грн., плати за надання інших адміністративних послуг 310,0тис.грн., частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об»єднань , що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 1, 000 тис. грн., державне мито 0,200 тис. грн, інші надходження 10,0 тис. грн. 

За загальним фондом місцевого бюджету передбачені такі трансферти:

 • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 42 123,7 тис. грн.

      Доходи спеціального фонду місцевого бюджету Белзької міської територіальної громади на 2024 рік сформовано з екологічного податку в сумі 70,0 тис. грн. та власних надходжень бюджетних установ в сумі 1 592,8 тис. грн.  

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

                                     Захист прав дітей

 

        На території громади перебуває 20 дітей з категорій ,дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування , 14 дітей ,які перебувають в складних життєвих  обставинах .На території громади функціонує дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ), у якому проживає 5 дітей та прийомна сім’я (ПС),у якій проживає одна дитина.

Освіта

Освітню мережу закладів освіти Белзької територіальної громади складають:

 • 4 заклади дошкільної освіти;
 • 14 закладів загальної середньої освіти;
 • 2 заклади позашкільної освіти.

 

Охорона здоров’я

       Медичну допомогу населенню Белзької територіальної громади  надають ВП Белзька районна лікарня КНП «Сокальська РЛ»  , 9 ФАП, 3 амбулаторій, 1 установа соціального захисту та соціального забезпечення.

 

Культура і туризм

 

Мережа закладів культури  Белзької територіальної громади на 2024 рік :

       Комунальний заклад Белзької міської ради Львівської області «Белзький центр культури і дозвілля»  якому підпорядковуються відокремленні структурні підрозділи 21  народний дім.

        Комунальний заклад Белзької міської ради Львівської області «Белзька міська публічна бібліотека» яка включає сектори : 7 бібліотек-філій  та 10 бібліотечних пунктів.

 

 

 

Видаткова частина бюджету на 2024 рік

 

В основу формування розрахункових показників місцевого бюджету покладено вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», роз’яснення Міністерства фінансів України та інших чинних нормативно-правових актів України. В першу чергу при формуванні видаткової частини  бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, які споживаються бюджетними установами.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства.

Видатки бюджету громади обраховані відповідно до мережі головних розпорядників бюджетних коштів на підставі бюджетних запитів головних розпорядників.

Загальний обсяг видатків місцевого бюджету на 2024 рік, який пропонується до затвердження (з врахуванням міжбюджетних трансфертів) складає 121 786,5 тис. грн, в тому числі обсяг видатків загального фонду – 120 123,7 тис. грн, спеціального фонду – 1 662,8 тис. грн.

Розрахунки видатків проведено з урахуванням необхідності економії енергоносіїв та раціонального витрачання бюджетних коштів та поступового залучення інших джерел доходів.

У бюджеті передбачається забезпечити перш за все видатки на заробітну плату, соціальні виплати, оплату енергоносіїв, харчування ,тощо.

Фінансування видатків місцевого бюджету, місцевих програм на період 2024 року здійснюватиметься в рамках першочерговості та економії бюджетних коштів.

При формуванні показників видатків місцевого бюджету на 2024 рік враховано:

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року – 7 100,0 грн., з 01 квітня 2024 року – 8 000,0 грн;

-  підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з 01 січня 2024 року – 2920,00 грн;

- встановлення посадового окладу працівників 1 тарифного розряду встановлений для працездатних осіб з 01 січня 2024 року – в розмірі 3 195,00 грн. , з 01 квітня 2024 року – в розмірі 3600,00 грн.

       Нарахування на заробітну плату обраховано в розмірі 22 % від фонду оплати праці.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано на рівні діючих тарифів збільшивши в середньому на коефіцієнт 1,125 .

Державне управління

На утримання виконавчого апарату міської ради по загальному фонду бюджету передбачені видатки в сумі 15 025 ,6 тис. грн та спеціального фонду – 150,0 тис. грн.

У складі запланованих асигнувань враховані видатки на заробітну плату відповідно до затвердженої структури апарату виконавчого комітету в кількості 42 штатних одиниць.

Розрахунковий фонд оплати праці обчислений в сумі 11 139,8 тис. грн і нарахування на заробітну плату працівників апарату обчислений в сумі 2 388,9 тис. грн. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 661,2 тис. грн.

На утримання апарату відділу освіти міської ради по загальному фонду передбачено видатки в сумі 1 185,5 тис. грн. і розраховано відповідно до затвердженої структури 3,5-штатних одиниці . Із них видатки на заробітну плату –860,3 тис. грн і нарахування на заробітну плату – 189,2 тис. грн. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг   48,0 тис. грн.

На утримання апарату фінансового відділу міської ради по загальному фонду передбачено видатки в сумі 1 094,0 тис. грн. до затвердженої структури 3-штатних одиниць. Видатки на заробітну плату –824 ,9 тис. грн і нарахування на заробітну плату – 181,4 тис. грн. На енергоносії – 1,1 тис. грн. На оплату інших витрат – 86,5 тис. грн.

 

Освіта

Фінансування закладів освіти в 2024 році здійснюється за рахунок:

 • коштів освітньої субвенції з державного бюджету, яка спрямовується виключно на виплату заробітної плати педагогічним працівникам передбачено в сумі 42 123 700,00 гривень;
 • коштів місцевого бюджету територіальної громади.

           За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» передбачено по загальному фонду місцевого бюджету 9 955 760,00 гривень. Із загальної суми видатків 8 240 160,00 гривень планується спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти. Загальна штатна чисельність працівників закладів дошкільної освіти складає 61,84 штатних одиниць. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 713 580,00 гривень.

             Встановлений розмір вартості харчування однієї дитини у закладах дошкільної освіти Белзької міської ТГ в містах (дошкільна група)70 гривень/день; ясельна група  64 гривень/день.; в селах 70 гривень/день.

Видатки на харчування по дитячих дошкільних закладах плануються в розмірі 50 % виходячи із загальної вартості харчування:

 • в містах дошкільні групи 35 гривень,  і ясельні групи 32 гривень;
 • в селах дошкільні групи 35 гривень.

            Спеціальний фонд дошкільних навчальних закладів формується за рахунок батьківської плати в розмірі 50% від загальної вартості харчування  в сумі  561 050,00 гривень. Зазначені кошти будуть спрямовані на продукти харчування .

            За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти   закладами  загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету » передбачено видатки на загальну суму 24 119 120,00 гривень, з них:

 • на виплату заробітної плати непедагогічному персоналу загальноосвітніх шкіл 18 100 990,00 гривень.

            В розрахунках по заробітній платі враховані асигнування для виплат передбачених абзацами 8 і 9 пункту 1 статті 57 Закону України «Про освіту», а саме на виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання обов’язків.

            Видатки на енергоносії передбачені для загальноосвітніх шкіл на загальну суму 2 726 670,00  гривень.

            В загальноосвітніх навчальних закладах вартість харчування учнів у 2024 році фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 58,00 гривень/день.

 

 • на утримання спеціальної освіти мистецькими школами (музична

школа) 3 825 470,00  гривень;

 • для позашкільного закладу освіти (будинок дитячої та юнацької творчості) 921 310,00 гривень;
 • проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту в сумі 10 000,00 гривень

Культура і мистецтво

 

             У 2024 році з місцевого бюджету буде фінансуватися комунальний заклад Белзької міської ради Львівської області «Белзький центр культури і дозвілля » якому належать здійснюються видатки на проведення культурно-мистецьких заходів. В місцевому бюджеті на 2024 рік видатки по загальному фонду місцевого бюджету за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» визначені в сумі 2 017 030,00 гривень, з них на заробітну плату з нарахуваннями на неї передбачено 1 960 130,00 гривень . В обсязі видатків на оплату праці передбачено кошти на виплату одноразової допомоги при наданні щорічної відпустки, доплати бібліотечним працівникам. Штатна чисельність працівників бібліотек складає 12 штатних одиниць. Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв визначений в сумі 47 300,00 гривень.

            За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клуби, центрів дозвілля та інші клубних закладів» передбачено по загальному фонду місцевого бюджету 3 602 240,00 гривень. Із загальної суми видатків 3 398 800,00 гривень планується спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями працівникам народних домів. Загальна штатна чисельність складає 23,75 штатних одиниці. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 199 240,00  гривень.

            Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, місцевий бюджет територіальної громади на 2024 рік складено із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

            На виконання програми Програма житлово-комунального господарства та благоустрою Белзької міської територіальної громади на 2024 рік передбачено видатків на загальну суму 3 075 210,00 гривень, з них:

           

           На виконання програми Програма створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій Белзькій міській територіальній громаді на 2024 рік в сумі  200 000,00 гривень.     

            На виконання програми Програма охорони навколишнього природного середовища на території  Белзької  міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 50 000,00 гривень(спеціальний фонд).

Охорона здоров’я

             На програму підтримки та розвитку установ охорони здоров»я Програма забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення   Белзької міської територіальної громади на 2024 рік передбачено 400 000,00 гривень  та Програма підтримки та розвитку установ охорони здоров»я  ВП Белзька районна лікарня  КНП «Сокальська РЛ»  на 2024 рік  в сумі 3 070 700,00 гривень .

Соціальний захист та соціальне забезпечення

            У 2024 році видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення будуть фінансуватися з коштів місцевого бюджету.

            В бюджеті передбачені видатки на програми та заходи соціального захисту, які потребують фінансування, а саме на реалізацію заходів  Програми соціального захисту населення Белзької міської територіальної громади на 2024 рік  передбачено 200 000 ,00 гривень.       

           За рахунок загального фонду місцевого бюджету Белзької міської ТГ передбачені  кошти :

 

 • на утримання соціального захисту і соціального забезпечення 2 812 370,00 гривень;
 • забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони в сумі 2 031 285 ,00 (за рахунок скорочення 5 шт. одиниць)гривень;
 • членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування в сумі

        15 100 гривень;

Резервний фонд

 Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів  з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, а також інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, резервний фонд заплановано в сумі 700,0 тис. грн.

 

Начальник  фінансового  відділу                                            Ірина САНОЦЬКА                                                                         

Номер рішення 110
Дата прийняття рішення 2023-12-12