Про склад міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Белзької міської радиБЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

5 червня 2023 року                                   м.Белз                                          №57

 

Про склад міської комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій Белзької міської ради

 

          На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 року № 18 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», від 17.06.2015 року № 409  «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та від 21.02.2018 року № 100 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року № 18 і від 17 червня 2015 року № 409», керуючись п. 1 ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою вдосконалення роботи місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області,-

В И Р І Ш И В :

 1. Затвердити посадовий склад міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Белзької міської ради згідно з додатком 1.
 2. Затвердити Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Белзької міської ради згідно з додатком 2.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стародуба Тараса Петровича

 

Міський голова                                                              Оксана БЕРЕЗА 

 

 

 

              Додаток 1 

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  Белзької міської ради

Львівської  області

№57 від 5 червня 2023 року

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Белзької міської ради

Голова комісії –Белзький міський голова Береза О.А.

Заступник голови комісії – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стародуб Т.П.

Секретар комісії – начальник відділу забезпечення роботи ради  Федюра Н.С.

Члени комісії:

 • Завідувач сектору цивільного захисту, військового обліку та охорони праці – Думас М. В.
 • Начальник відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій – Білик Н.П.
 • Керівник Белзької МПО – Крупник А. П.
 • Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради – Гремента М. Г.
 • В.о. директора КП «Белзкомунсервіс» - Матвіяс Т.М.
 • В.о. головного лікаря ВП Белзька районна лікарня – Соляк Н.І.
 • Начальник Відділення поліції номер 2 Червоноградського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області – Черник В.П..
 • Заступник начальника управління, начальник відділу профілактичної роботи Червоноградського РУ ГУ ДСНС у Львівській області – Тузяк Ю.П.

 

 

Міський голова                                                              Оксана БЕРЕЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Додаток 2 

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  Белзької міської ради

Львівської  області

№57 від 5 червня 2023 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій Белзької міської ради

 1. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Белзької міської ради (надалі – комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим комітетом Белзької міської ради Львівської області для координації діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та цим Положенням.
 3. Основними завданнями комісії є:

3.1. Координація діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, пов’язаної із:

– функціонуванням Белзької міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

– здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

– забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

– навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

– визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

– здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

– організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів.

3.2. Організація та здійснення:

– заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– заходів з евакуації (у разі потреби);

– радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації.

3.3. Вжиття заходів щодо забезпечення готовності Белзької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період.

3.4. Здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях.

3.5. Інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

3.6. Забезпечення:

– життєдіяльності об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

– стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України;

– безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

– санітарного та епідемічного благополуччя населення.

3.7. Організація та керівництво проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального і місцевого рівня.

3.8. Встановлення кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо.

3.9. Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

3.9.1. Функціонування Белзької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.

3.9.2. Здійснення заходів:

– щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

– порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища.

3.10. Підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, під час реагування на надзвичайну ситуацію.

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. У режимі повсякденної діяльності:

– здійснює координацію діяльності щодо  розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

– здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

– бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

– сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

– координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.

Міська комісія, крім перелічених у цьому пункті функцій, погоджує перелік потенційно небезпечних об’єктів та перелік споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні, затверджує результати класифікації об’єктів і адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки, здійснює методичне керівництво та контроль за роботою об’єктових (на території Белзької територіальної громади) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

4.2. У режимі підвищеної готовності:

– здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

– організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

– забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого рівня;

– готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

– координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

– забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу.

4.3. У режимі надзвичайної ситуації:

– забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів Белзької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня;

– залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

– вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

– забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

– організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

– приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;

– вивчає обставини, що склалися, та подає обласній державній адміністрації інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

4.4. У режимі надзвичайного стану:

– забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил Белзької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», а також інших нормативно-правових актів;

– здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності, управлінь та відділів міської ради;

4.5. Здійснює взаємодію з Львівською обласною комісією з питань ТЕБ і НС та Червоноградською районною комісією з питань ТЕБ і НС.

 1. Комісія має право:

– залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту або відповідної ланки такої підсистеми;

– заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

– одержувати від управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

– залучати до участі у своїй роботі представників управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, (за погодженням з їх керівниками);

– розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

 1. Головою комісії є міський голова.

Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника – один із заступників голови.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності – перший заступник або один із заступників голови.

Посадовий склад (зміни до нього) комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Белзької міської ради на основі пропозицій підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міської територіальної громади.

Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаря.

 1. Голова комісії має право:

– залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні  та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

– приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування  на надзвичайну ситуацію;

– вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

– делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови комісії;

– визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

 1. Секретар комісії забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також організовує контроль за виконанням її рішень.
 2. Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три місяці згідно з планом роботи комісії, який затверджується її головою. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання комісії проводиться невідкладно.

Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

 1. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання управліннями, відділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, розташованих на території міської територіальної громади.
 2. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
 3. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет Белзької міської ради Львівської області.

 

                        

                   Міський голова                                            Оксана БЕРЕЗА

 

 
Номер рішення 57
Дата прийняття рішення 2023-06-05
Приєднані файли
57 комісія тп нс.docx